Toevalssturing

Creëert willekeurige Aan en Uit signalen met variërende intervallen

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
En Enable Activeer 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Ran Random output Willekeurige uitgang 0/1
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Rem Remanence input Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand of waarde na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan in de Miniserver
- Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet
- Voor een back-up
- Eens per uur
- Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s)
De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
- 0/1 0
Son Maximum duration switch-on delay Ingangsparameter - maximale duur inschakelvertraging s 0...∞ 100
Soff Maximum duration switch-off delay Ingangsparameter - maximale duur uitschakelvertraging s 0...∞ 10
Timing Diagram