Toevalssturing

Creëert willekeurige Aan en Uit signalen met variërende intervallen

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
En Enable Activeer 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Ran Random output Willekeurige uitgang 0/1
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
Rem Remanence input Remanence ingang: Indien actief, behoudt het functieblok zijn vorige toestand na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functieblok wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan op de Miniserver
- Bij een geplande herstart$BR$$- Voor een back-up
- Eenmaal per uur$BR$$ De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
- 0/1 0
Son Maximum duration switch-on delay Ingangsparameter - maximale duur inschakelvertraging s 0...∞ 100
Soff Maximum duration switch-off delay Ingangsparameter - maximale duur uitschakelvertraging s 0...∞ 10
Timing Diagram