Toevalssturing

Toepassing

Als ingang (En) voor een toevallige duur tussen 0 en parameter TH actief blijft, wordt Q geactiveerd.

Basisprogrammering

functieblok toevalssturing

De toevalssturing wordt geactiveerd bij een stijgende flank op ingang (En) (=Enable). Als ingang (En) een toevallige duur (in het frame tussen 0 en de met parameter (TH) (= Duur aan) vastgelegde grens) actief blijft, wordt uitgang (Q) geactiveerd.

Als de uitgang actief is en ingang (En) wordt gedeactiveerd, wordt uitgang (Q) na een toevallige duur (in het frame tussen 0 en de met parameter (TL) (=Duur uit) aangegeven grens) gedeactiveerd. Als ingang (En) tijdens een tijdmeting opnieuw verandert, wordt deze ingang teruggesteld en wordt overeenkomstig de nieuwe status te werk gegaan.

De component kan remanent worden ingesteld wanneer de ingang met het batterijsymbool wordt geactiveerd.

 

 

Index Beschrijving
a Als ingang (En) wordt geactiveerd en uitgang (Q) gedeactiveerd is, wordt uitgang (Q) na een toevallige tijdspanne (kleiner dan (TH)) geactiveerd.
b Als (En) wordt gedeactiveerd en nog voor het verstrijken van de toevallige uitschakelwachttijd opnieuw wordt geactiveerd, blijft uitgang (Q) ongewijzigd.
00000c00000 Als (En) wordt gedeactiveerd, wordt uitgang (Q) na het verstrijken van de toevallige uitschakelwachttijd (kleiner dan (TL)) gedeactiveerd.

 

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
En Schakelingang Als deze ingang gedurende een toevallige duur tussen 0 en Duur Aan (TH) actief blijft, wordt uitgang Q geactiveerd. Als deze ingang wordt gedeactiveerd en de uitgang actief is, wordt de uitgang na een toevallige duur tussen 0 en Duur Uit (TL) gedeactiveerd. 0/1

 

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Remanentie Remanentie-ingang Activeert de remanentie van deze component. 0/1
TH Maximale duur inschakelvertraging Deze parameter geeft aan hoelang de maximale inschakelvertraging mag duren. s
TL Maximale duur uitschakelvertraging Deze parameter geeft aan hoelang de maximale uitschakelvertraging mag duren. s

 

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Q digitale uitgang Als En wordt ingeschakeld, wordt deze uitgang geactiveerd na een toevallige duur tussen 0 en TH. Als En weer wordt gedeactiveerd, schakelt deze uitgang na een toevallige duur tussen 0 en TL weer uit. 0/1