PWM dimmer

Handleiding voor de ingebruikname van een PWM-dimmer

 

INGEBRUIKNAME MET DMX

In plaats van deze 3-kanaals dimmer vindt u nu de budgetvriendelijke 4-kanaals RGBW-dimmer in onze shop.

 

De Loxone PWM-dimmer kan voor verschillende toepassingen worden gebruikt. Hij is optimaal geschikt voor gebruik als DMX-dimmer. Daartoe adviseren we de PWM-dimmer aan te sturen met onze DMX-Extension.
Door gebruik als DMX-dimmer kan de RGB-kleurkiezer in de visualisering worden gebruikt. Voor de ingebruikname van het apparaat als DMX-dimmer gaat u als volgt te werk:

 

BIJ GEBRUIK VAN DE LOXONE DMX-EXTENSION

 

Neem de DMX-Extension volgens de documentatie in gebruik.
• Installatie DMX-Extension

 

DMX-ACTUATOR INVOEGEN

 

Voeg onder de DMX-Extension een DMX-actuator in. Afhankelijk van het feit of u de PWM-dimmer in modus 5 (= DMX-sequencer) of modus 6 (= DMX-dimmer RGB) gebruikt, voegt u voor modus 5 een “DMX-actuator” in en voor modus 6 een “DMX-actuator RGB” in.

 

DMX toevoegen

 

BEDRIJFSMODUS INSTELLEN

De beschrijving van de modi vindt u op het meegeleverde gegevensblad van de PWM-dimmer. Om de gewenste bedrijfsmodus op de PWM-dimmer in te stellen, gaat u als volgt te werk:

1) Voorzie het apparaat van 12-24 VDC. Houd de programmeerknop ingedrukt tot de status-led snel knippert (opgelet: in de DMX-modi duurt dit circa 30 seconden). Laat de knop los.

2) De status-led knippert nu een keer, twee keer, …, zes keer. Dit komt overeen met de respectievelijke modus.

3) Bij de gewenste modus houdt u de programmeerknop weer ingedrukt tot de status-led weer snel knippert. Laat de knop los.

 

AANPASSEN VAN HET DMX-KANAAL

De PWM-dimmer gebruikt in modus 5 standaard kanaal 1, in modus 6 de kanalen 1-3 (1 = R, 2 = G, 3 = B).
De kanalen in modus 6 moeten doorlopend genummerd zijn (bijv. R = 1, G = 2, B = 3).

Optioneel: Gebruik van alternatieve DMX-kanalen

Wanneer u een ander kanaal wilt gebruiken, voert u dit in bij de eigenschappen van de DMX-actuator of DMX-actuator RGB en slaat u het programma op in de Miniserver.

 

eigenschappen DMX

APPARAAT AANLEREN

Na het opslaan kan het veld “Apparaat aanleren” worden geselecteerd want het is niet meer grijs. Klik op het veld en bevestig de volgende melding met OK.

Vervolgens klikt u in het tabblad “Miniserver” op “Apparaat aanleren” en plaatst u de PWM-dimmer in de leermodus (zie “Bedrijfsmodus instellen”).

 

apparaat inleren

LEERPROCES AFSLUITEN

Nadat u met OK heeft bevestigd, drukt u langer dan 5 seconden op de programmeerknop van de PWM-dimmer.
De led op het apparaat knippert dan snel en geeft daarmee aan dat de programmering van het adres geslaagd is.
Sluit de aanleerprocedure af door de volgende melding met OK te bevestigen.

Sla het programma nogmaals op in de Miniserver. Nu kunt u het apparaat als DMX-dimmer gebruiken.

Download: Programmeervoorbeeld DMX led

 

De PWM-dimmer moet zo dicht mogelijk bij de ledstrip worden geplaatst. Als dit niet mogelijk is, moet de doorsnede van de leiding zo worden gedimensioneerd dat de spanningsdaling maximaal 1 V bedraagt.

De spanningsdaling kan met de volgende formule worden berekend:

ΔU = I · R = I · ((2 · L · ρ) / A)

I … Stroom [A]
L … Leidinglengte [m]
A … Leidingdoorsnede [mm²]
ΔU … Spanningsdaling [V]
ρ … Specifieke materiaalweerstand [( Ω*m)/mm²]

ρ= constante (0,0172 bij koper)

 

Bevestigen

 

ANALOOG GEBRUIK VAN DE PWM-DIMMER

BEDRIJFSMODUS VAN DE PWM-DIMMER OMSCHAKELEN

Voor analoog gebruik van de DMX-dimmer activeert u “Modus 1” bij de PWM-dimmer (zie “Bedrijfsmodus instellen).

 

GEDRAG IN DE ANALOGE MODUS

Voor deze modus worden twee analoge uitgangen gebruikt om de helderheid en de kleur aan te sturen. Op analoge ingang 1 (ANA1) wordt de helderheid geregeld en op analoge ingang 2 (ANA2) het kleurverloop.
De helderheid wordt tussen 1-10 V bepaald, bij 0 V schakelt het apparaat de uitgangen uit.
Het kleurverloop kunt u in het bijgevoegde gegevensblad vinden.
Download: Programmeervoorbeeld PWM-dimmer analoog

 

programmatie PWM dimmer