Op/Neer Teller

Op/Neer telling met trigger en richting ingang

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
C Count Bij elke puls wordt de teller met 1 verhoogd/verlaagd 0/1
Dir Direction 0 = op, 1 = neer 0/1
R Reset Als 1 (O) = 0 en (V) = (Sv) 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
O Output Schakelt afhankelijk van de parameter (Von) & (Voff) 0/1
V Counter value Tellerwaarde
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Rem Remanence input Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand of waarde na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan in de Miniserver
- Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet
- Voor een back-up
- Eens per uur
- Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s)
De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
0/1 0
Sv Start value Startwaarde van de teller-waarde 0
Von On-value Aan-waarde 10
Voff Off-value Uit-waarde 5
Timing Diagram