Op/Neer Teller

Toepassing

Met deze functiebouwsteen kan een analoge waarde afhankelijk van de telrichting worden verhoogd of verlaagd.

Basisprogrammering

De tellerstand op uitgang AQ wordt met elke puls op ingang C afhankelijk van de telrichting Dir met 1 verhoogd of verlaagd. De startwaarde wordt gedefinieerd met parameter SV.

Bovendien is op deze functiebouwsteen een digitale uitgang voorzien die inschakelt wanneer Von wordt overschreden of weer uitschakelt zodra Voff wordt onderschreden.

Door een puls op ingang R wordt de teller weer op de startwaarde SV gezet.

 

functiebouwsteen op neer teller

 

 

Ingangen

 

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
C Telleringang Ingang waarop de pulsen worden geteld 0/1
Dir Telrichting Keuze van de telrichting: 0 = omhoog, 1 = omlaag 0/1
R Reset Zet uitgang AQ weer op de beginwaarde 0/1

 

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
SV Beginwaarde Waarde waarmee de teller begint
Von Aan-waarde Waarde waarbij uitgang Q inschakelt
Voff Uit-waarde Waarde waarbij uitgang Q uitschakelt

 

 

Uitgangen

 

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Q digitale uitgang  = 1 bij (AQ) = Von

= 0 bij (AQ) = Voff

0/1
AQ Tellerstand Hier wordt de actuele tellerstand uitgevoerd.