Op/Neer Teller

Op/Neer telling met trigger en richting ingang

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
C Count Bij elke puls wordt de teller met 1 verhoogd/verlaagd 0/1
Dir Direction 0 = op, 1 = neer 0/1
R Reset Als 1 (O) = 0 en (V) = (Sv) 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
O Output Schakelt afhankelijk van de parameter (Von) & (Voff) 0/1
V Counter value Tellerwaarde
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaard waarde
Rem Remanence input Remanence ingang: Indien actief, behoudt het functieblok zijn vorige toestand na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functieblok wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan op de Miniserver
- Bij een geplande herstart$BR$$- Voor een back-up
- Eenmaal per uur$BR$$ De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
0/1 0
Sv Start value Startwaarde van de teller-waarde 0
Von On-value Aan-waarde 10
Voff Off-value Uit-waarde 5
Timing Diagram