PI Regelaar

Proportionele Integrale Controller
Het I-aandeel is verantwoordelijk voor een exacte aanpassing aan deze waarde.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
PV Process value Werkelijke waarde van de gecontroleerde variabele.
Auto Automatic 0 = Handmatig
1 = Automatisch
0/1
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
CO Controller output Uitgang van de controller voor het manipuleren van de gecontroleerde variabele.
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
Rem Remanence input Remanence ingang: Indien actief, behoudt het functieblok zijn vorige toestand na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functieblok wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan op de Miniserver
- Bij een geplande herstart$BR$$- Voor een back-up
- Eenmaal per uur$BR$$ De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
- 0/1 0
SP Setpoint Setpoint van de gecontroleerde variabele. - 5
St Sampling time Met dit interval berekent de regelaar nieuwe waarden voor (CO). s 0...∞ 1
Th Threshold Wordt gebruikt om kleine controleverschillen tussen (PV) en (SP) te onderdrukken. Als het verschil kleiner is dan de drempelwaarde, wordt geen nieuwe waarde voor (CO) berekend. Dit helpt onnodige belasting van de actor te voorkomen. - 1
Kp Proportional gain Proportionele toename - 2
Ki Integral gain Integrale toename - 1
Mv Manual value Wanneer (Auto) 0 is, wordt deze waarde uitgevoerd bij (CO). - 5
Min Minimum Specificeert de minimum outputwaarde voor (CO). - 0
Max Maximum Specificeert de maximale uitgangswaarde voor (CO). - 10