PI Regelaar

Toepassing

De PI-regelaar is een combinatie van P-en I-regelaar.

Basisprogrammering

PI regelaar config

EIGENSCHAPPEN VAN DE REGELAAR

De PI-regelaar is een combinatie van proportionele en integrale regelaar. Het P-aandeel zorgt door een sprongantwoord voor een snelle benadering van de doelwaarden. Het I-aandeel is verantwoordelijk voor een exacte afregeling op deze waarde.

Ingangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
AIactuele REËLE waardeHier wordt de actuele analoge waarde gekoppeld0/1
AModusingang1 = Automatisch, 0 = Handmatig (waarde Mv wordt uitgevoerd)0/1
RReset ingangPuls op R -> regelaar begint weer bij 0 te regelen0/1

 

Parameters

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
RemanentieRemanentie-ingangActiveert de remanentie van de component.0/1
TNominale waardeNominale waarde van de regelaar
STAftasttijdTijdsinterval waarin de nieuwe uitgangswaarde wordt berekends
TrActiveringsdrempelAfwijking kleiner dan activeringsdrempel -> AQ blijft gelijk (om schommelingen te onderdrukken)
KpProportioneel aandeelSprongantwoord, grootste deel van de afwijking wordt gecompenseerd
KiIntegraal aandeelZorgt voor een exacte benadering van de doelwaarde
MvUitgangswaarde handmatige modusDeze waarde wordt op AQ uitgevoerd bij ingang A = 0
MinMinimumwaardeMinimale uitgangswaarde bij AQ
MaxMaximumwaardeMaximale uitgangswaarde bij AQ

 

Uitgangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
AQAnaloge uitgangHier wordt de berekende variabele uitgevoerd

 

Meer informatie over het onderwerp Regelaars vindt u hier.