PI Regelaar

Toepassing

De PI-regelaar is een combinatie van P-en I-regelaar.

Basisprogrammering

PI regelaar config

EIGENSCHAPPEN VAN DE REGELAAR

De PI-regelaar is een combinatie van proportionele en integrale regelaar. Het P-aandeel zorgt door een sprongantwoord voor een snelle benadering van de doelwaarden. Het I-aandeel is verantwoordelijk voor een exacte afregeling op deze waarde.

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AI actuele REËLE waarde Hier wordt de actuele analoge waarde gekoppeld 0/1
A Modusingang 1 = Automatisch, 0 = Handmatig (waarde Mv wordt uitgevoerd) 0/1
R Reset ingang Puls op R -> regelaar begint weer bij 0 te regelen 0/1

 

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Remanentie Remanentie-ingang Activeert de remanentie van de component. 0/1
T Nominale waarde Nominale waarde van de regelaar
ST Aftasttijd Tijdsinterval waarin de nieuwe uitgangswaarde wordt berekend s
Tr Activeringsdrempel Afwijking kleiner dan activeringsdrempel -> AQ blijft gelijk (om schommelingen te onderdrukken)
Kp Proportioneel aandeel Sprongantwoord, grootste deel van de afwijking wordt gecompenseerd
Ki Integraal aandeel Zorgt voor een exacte benadering van de doelwaarde
Mv Uitgangswaarde handmatige modus Deze waarde wordt op AQ uitgevoerd bij ingang A = 0
Min Minimumwaarde Minimale uitgangswaarde bij AQ
Max Maximumwaarde Maximale uitgangswaarde bij AQ

 

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AQ Analoge uitgang Hier wordt de berekende variabele uitgevoerd

 

Meer informatie over het onderwerp Regelaars vindt u hier.