LED plafondlamp RGBW Air

De LED Plafondlamp RGBW Air is een plafondlamp op netspanning met warm wit licht en gekleurd licht. Een bewegingsmelder en een helderheidssensor zijn in het licht geïntegreerd. De verbinding met de Miniserver verloopt via de Loxone Air draadloze technologie.

Datasheet LED Plafondlamp RGBW Air

Inhoudsopgave


Montage

Schakel de voedingsspanning voor de installatie uit.

Monteer de bodemplaat aan het plafond. De lamp houdt met 3 magneten aan de bodemplaat vast.

Sluit de netspanningsleidingen (L, N, PE) aan.

Plaats vervolgens de lamp op de bodemplaat. Zorg ervoor dat de magneten goed zitten en dat er geen draden vastzitten.

De extra veiligheidskabel is een veiligheidsvoorziening en mag niet worden verwijderd!


Inbedrijfname

De leermodus is actief in de afleveringstoestand nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

Als u de leermodus handmatig wilt activeren, schakelt u eerst de stroomtoevoer gedurende 10 seconden uit en vervolgens weer in. Als gedurende twee minuten geen verbinding met een Miniserver tot stand kan worden gebracht, wordt de leermodus gedurende 30 minuten geactiveerd.


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Beweging Ingang is actief wanneer beweging wordt gedetecteerd - 0/1
Helderheid Geeft de gemeten waarde van de huidige helderheid Lx
Actoren

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Smart actor De minimale fading time is 1s.
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status LED plafondlamp RGBW Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Serienummer Serienummer van het Air apparaat -
Apparaattype Air apparaat type -
Actor typen Apparaat met standaard actor(en) of Smart actor(en) gebruiken
Smart actoren ondersteunen dynamische Fading-tijden en werken enkel met de lichtsturing bouwsteen.
-
Naloop tijd beweging De ingang 'beweging (Mo)' blijft actief na de laatst gedetecteerde beweging of de ingestelde nalooptijd. Hoe hoger de ingestelde nalooptijd, hoe energiezuiniger het apparaat wordt bediend.
Als de bewegingsmelder wordt gebruikt op een alarmsysteem, wordt de nalooptijd automatisch ingesteld op 3s zodra deze is ingeschakeld en deze zich bij de Miniserver meldt.
-
Gevoeligheid Is van invloed op de gevoeligheid en daarmee op het bereik van de bewegingserkenning -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Zorg ervoor dat het apparaat wordt beschermd tegen water.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet LED Plafondlamp RGBW Air