Leaf Air

De Leaf Air is een gedecentraliseerde ventilatie-eenheid met warmteterugwinning die wordt aangestuurd door Loxone Air technologie. Er zijn verschillende ventilatie-eenheden gecombineerd, die samen voor de ventilatie van de ruimte zorgen. Op de website van onze samenwerkingspartner vindt u meer gedetailleerde informatie over het functionele principe en een configurator voor het aanbevolen aantal apparaten: Leaf ventilatie.

Inhoudsopgave


Montage

Installeer het apparaat volgens de montage- en gebruiksaanwijzing van de fabrikant.


Inbedrijfname

De leermodus is actief in de afleveringstoestand nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

Als u de leermodus handmatig wilt activeren, schakelt u eerst de stroomtoevoer gedurende 10 seconden uit en vervolgens weer in. Als gedurende twee minuten geen verbinding met een Miniserver tot stand kan worden gebracht, wordt de leermodus gedurende 30 minuten geactiveerd.


Onderhoud, filtervervanging

De ventilatorfilter moet regelmatig vervangen of gereinigd worden volgens de onderhoudsinstructies. Het filtervervangingsinterval kan in de eigenschappen van Leaf 1 worden gedefinieerd. Deze instelling is standaard gedefinieerd op 3 maanden (2200u). Hier wordt de actieve tijd van de ventilator geteld. Een aankomend onderhoud wordt aangekondigd via de visualisatie.


Actoren

Korte beschrijving Eenheid
API Connector Tekst
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Leaf Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Filter waarschuwing Digitaal 0/1
Ventilator fout Digitaal 0/1
Schoepen fout Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - -
Serienummer Serienummer van het Air apparaat - -
Apparaattype Air apparaat type - -
Filter wissel interval Na deze tijd (in uren) wordt de waarschuwing van de filter actief. -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.

Neem de veiligheidsaanwijzingen in de volgende montage- en bedieningshandleiding in acht.


Documenten

Montage- en gebruiksaanwijzing met technische gegevens

Onderhoudshandleiding