Modbus Extension

De Loxone Modbus Extension is ontworpen om tot 32 apparaten met Modbus RTU-interface te integreren.

Datasheet Modbus Extension

Inhoudsopgave


Inbedrijfname

De installatie van de Modbus Extension gebeurt in een geschikte verdeler op een DIN-rail.

Verbind de voeding, de Link datalijnen met de Miniserver en de Modbus-lijnen.

Als er op de interface van de aan te sturen apparaten een GND-klem zit, moet ook de GND worden aangesloten.
De Modbus-apparaten zijn lineair bedraad, het laatste Modbus-apparaat moet worden afgesloten met een afsluitweerstand van 120 Ohm.
Voor de bedrading heeft een draadpaar van een Cat 5/6/7-kabel de voorkeur, als alternatief wordt een ander twisted draadpaar-kabel gebruikt.

De maximale lengte van de Modbus hangt af van de baudrate. Langere draden resulteren in een lagere mogelijke baudrate. Het absolute maximum is 1200m/3937ft.

Na het inschakelen van de stroomvoorziening start de Extension, de status-LED knippert na korte tijd oranje als de verbinding met de Miniserver correct is.

Volg dan de koppelprocedure


Programmeren

Uit de Loxone Library kunnen geschikte templates voor de integratie van apparaten worden geïmporteerd.

Ga voor meer informatie over het integreren van apparaten zonder sjabloon naar:
Communicatie met Modbus RTU


Diagnose ingangen

Korte beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Modbus Extension Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Serienummer Specificeert het serienummer van het apparaat.
Voor extensies: Voer 'Auto' in om automatisch een Extensie met onbekend serienummer te koppelen.
Dit kan alleen worden gebruikt als er slechts één Extensie van hetzelfde type is.
Sla op in de Miniserver, om de Extension te koppelen.
Daarna moet het programma worden geladen vanuit de Miniserver om het werkelijke serienummer van de Extension in het programma over te brengen.
- - -
Baudrate Baudrate van de seriële verbinding Bit/s 0...2147483647 19200
Stopbits Aantal stopbits (1-2) van de seriële verbinding - 1...2 1
Pariteit Pariteit voor Modbus-aansluiting.
Stop bits worden automatisch ingesteld: 2 Stop Bits voor Parity None, 1 Stop Bit voor andere instellingen.
- - -
Timing Bij Auto wordt volgende tijdschema gebruikt:
Pause: 5 ms als de baudrate kleiner dan 7000 bps is, anders worden er 50 bitperioden gebruikt.
Time-out: 1000 ms
- - -
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - - -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien volgens de geldende voorschriften.

Dit apparaat moet worden gemonteerd op een DIN-rail in een elektrische verdeelkast om bescherming tegen contact met water en stof te waarborgen.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt als onderdeel van veiligheidskritische systemen.


Documenten

Datasheet Modbus Extension

Datablad Modbus energiemeter 1-fase

Datablad Modbus energiemeter 3-fasen