Modbus Extension

De Loxone Modbus Extension is ontworpen om tot 32 apparaten met Modbus RTU-interface te integreren.

Datasheet Modbus Extension

Inhoudsopgave


Inbedrijfname

De installatie van de Modbus Extension gebeurt in een geschikte verdeler op een DIN-rail.

Verbind de voeding, de Link datalijnen met de Miniserver en de Modbus-lijnen.

Als er op de interface van de aan te sturen apparaten een GND-klem zit, moet ook de GND worden aangesloten.
De Modbus-apparaten zijn lineair bedraad, het laatste Modbus-apparaat moet worden afgesloten met een afsluitweerstand van 120 Ohm.
Voor de bedrading heeft een draadpaar van een Cat 5/6/7-kabel de voorkeur, als alternatief wordt een ander twisted draadpaar-kabel gebruikt.

De maximale lengte van de Modbus hangt af van de baudrate. Langere draden resulteren in een lagere mogelijke baudrate. Het absolute maximum is 1200m/3937ft.

Na het inschakelen van de stroomvoorziening start de Extension, de status-LED knippert oranje als de verbinding met de Miniserver correct is en aangeleerd kan worden in Loxone Config.

Volg dan de koppelprocedure op de Link Interface.


Apparaten invoegen en adresseren

Elk Modbus-apparaat moet in de periferieboom worden ingevoegd, handmatig of door een Template in te voegen.
Voor elk Modbus-apparaat op dezelfde bus moet een ander adres worden ingesteld. Dit moet identiek worden ingesteld op het apparaat zelf en in Loxone Config.

De algemene Modbus-instellingen zoals baudrate, stopbits en pariteit moeten identiek worden ingesteld op alle apparaten op dezelfde bus.

Ga nu verder met de Documentatie van Modbus-apparaten en sjablonen.


Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Modbus Extension Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnostiek voor Air-apparaten
Diagnostiek voor Tree-apparaten
Diagnostiek voor Extensions
Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Serienummer Specificeert het serienummer van het apparaat.
Voor extensies: Voer 'Auto' in om automatisch een Extensie met onbekend serienummer te koppelen.
Dit kan alleen worden gebruikt als er slechts één Extensie van hetzelfde type is.
Sla op in de Miniserver, om de Extension te koppelen.
Daarna moet het programma worden geladen vanuit de Miniserver om het werkelijke serienummer van de Extension in het programma over te brengen.
- - -
Baudrate Baudrate van de seriële verbinding Bit/s 0...2147483647 19200
Stopbits Aantal stopbits (1-2) van de seriële verbinding - 1...2 1
Pariteit Pariteit voor Modbus-aansluiting.
Stop bits worden automatisch ingesteld: 2 Stop Bits voor Parity None, 1 Stop Bit voor andere instellingen.
- - -
Timing Bij Auto wordt volgende tijdschema gebruikt:
Pause: 5 ms als de baudrate kleiner dan 7000 bps is, anders worden er 50 bitperioden gebruikt.
Time-out: 1000 ms
- - -
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - - -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien volgens de geldende voorschriften.

Dit apparaat moet worden gemonteerd op een DIN-rail in een elektrische verdeelkast om bescherming tegen contact met water en stof te waarborgen.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt als onderdeel van veiligheidskritische systemen.


Documenten

Datasheet Modbus Extension

Handleiding Eastron SDM630 Modbus Energiemeter 3-fase

Datablad Modbus energiemeter 1-fase

Datasheet Modbus Energy Meter 3-phase (discontinued)