Inschakelvertraging Memory

Toepassing

Deze component realiseert een inschakelvertraging met geheugenfunctie. Bij elke stijgende flank van de ingang wordt de uitgang vertraagd ingeschakeld.

Basisprogrammering

config inschakelvertraging memory

Na de eerste stijgende flank (ook wanneer de puls korter is dan T) op ingang Tr wordt de tijdmeting van de component gestart. Na het verstrijken van de vertragingstijd T wordt uitgang Q geactiveerd. Bijkomende pulsen op ingang Tr hebben geen effect.
Als ingang R wordt geactiveerd, wordt de tijdmeting teruggesteld. Na een bijkomende stijgende flank op ingang Tr wordt de tijdmeting opnieuw gestart.
De component kan remanent worden ingesteld wanneer de ingang met het batterijsymbool wordt geactiveerd.

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Tr Trigger Met elke puls die op deze ingang aankomt, wordt Q vertraagd ingeschakeld. Dit gebeurt onafhankelijk van de duur van de puls die op deze ingang aankomt. 0/1
R Reset Stelt de tijdmeting terug en deactiveert uitgang (Q). 0/1

 

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Remanentie Remanentie-ingang Activeert de remanentie van deze component. 0/1
T Vertragingstijd Definieert de duur van de inschakelvertraging.

 

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Q digitale uitgang Na een stijgende flank op ingang (Tr) wordt deze uitgang geactiveerd, onafhankelijk van de duur van de puls op de ingang. 0/1