Tree intercommunicatie

De Tree-intercommunicatie wordt gebruikt om verbinding te maken en gegevens uit te wisselen tussen verschillende Miniservers via de Tree-interface .
Digitale waarden, analoge waarden en teksten kunnen worden verzonden.

De Tree interface van de Miniserver of een Tree extension (beschikbaar vanaf aankoop Tree extensions eind oktober 2020) wordt gebruikt om de apparaten met elkaar te verbinden.

De Tree intercommunicatie is herzien in Loxone Config v11.1. Update om alle hieronder beschreven functies te gebruiken.

Zodra een Tree interface wordt gebruikt voor onderlinge communicatie, kunnen er geen Tree apparaten worden aangeleerd of bediend op de gebruikte tak.
De interface is dan exclusief beschikbaar voor onderlinge communicatie.

De bedrading voor Tree-intercommunicatie moet altijd in lijn- of busvormige topologie zijn .
Naast de Treecommunicatielijnen is ook de aansluiting van de GND noodzakelijk.

Op deze manier kunnen tot 50 Miniservers worden aangesloten en gegevens uitwisselen.

Op de Tree Extensions met leveringsdatum voor eind oktober 2020 kunnen slechts 2 apparaten worden gebruikt voor Tree intercommunicatie, aangezien de Tree extension een interne weerstand heeft.
Sinds eind oktober 2020 wordt er een nieuwe versie van de Tree extension geleverd, deze heeft een schakelbare weerstand waardoor het nu mogelijk is om hier 50 apparaten op aan te sluiten

De nieuwe versie is gemarkeerd met het volgende symbool op het typeplaatje:

De transmissiecapaciteit is afhankelijk van de toepassing, de volgende richtwaarden zijn van toepassing:

  • Er kan maximaal 1 pakket per seconde over alle deelnemers (meerdere zenders en ontvangers) worden verzonden.
  • Als slechts één deelnemer verzendt, en alle anderer enkel ontvangen, dan zijn tot 20 pakketten per seconde mogelijk.
  • Bij gebruik van encryptie is de haalbare overdrachtssnelheid nog lager.
  • Kies daarom de verzendcycli zorgvuldig en voorkom dat u elke seconde waarden verzendt.

De bedrading voor Tree-intercommunicatie moet in principe via lineaire of busvormige topologie lopen.
Naast de Tree datalijnen is ook de aansluiting van de GND noodzakelijk.

Configuratievoorbeeld:

Iedere Miniserver kan in principe optreden als zender en ontvanger.
De volgende voorbeelden illustreren de noodzakelijke stappen.
Hiervoor wordt een gecodeerde analoge waarde verzonden van Miniserver A naar Miniserver B.

Standaard instelling

Klik eerst op de Tree interface die in de perifere treestructuur wordt gebruikt en activeer vervolgens de optie Tree intercommunicatie in de eigenschappen.
Bij gebruik van de Tree interface van de Miniserver, moet de beëindiging geactiveerd worden op de buitenste punten (eerste en laatste apparaat) in de eigenschappen .

Dan wijst u een uniek ID toe aan elke Miniserver die deelneemt aan de intercommunicatie. De deelnemers worden later met deze ID geïdentificeerd.
De maximale lengte van de ID is beperkt tot 8 tekens.

In het volgende voorbeeld kiezen we de ID MS_A voor onze Miniserver:

Creëer een systeem op afstand

Selecteer vervolgens “Systeem op afstandin de menuregel 

Voer als ID van het systeem op afstand de ID in van de deelnemers naar wie u wilt verzenden of van wie u wilt ontvangen.
Om pakketten van alle intercommunicatiedeelnemers te accepteren of om ze naar alle deelnemers te sturen (uitzending), gebruikt u ‘*’ als ID van het systeem op afstand.

In het volgende voorbeeld willen we alleen naar een bepaald extern station sturen, namelijk de Miniserver met de ID MS_B:

Activeer de codering en stel een veilig wachtwoord in zodat andere deelnemers aan de Tree-intercommunicatie de gegevens niet kunnen bespioneren of vervalsen. Voor de versleutelde verzending van gegevens moet hetzelfde wachtwoord worden ingevoerd door zowel de zender als de ontvanger van het externe station.

Een transmissieverbinding tussen twee of meer stations op afstand kan ook een kanaal worden genoemd.
Als er meerdere kanalen worden gevormd met dezelfde ontvangers of zenders, is voor elk kanaal een ander wachtwoord vereist.

Voorbeeld 1:
MS_A verzendt alleen naar MS_B
MS_C ontvangt alleen van MS_D
Dit zijn twee afzonderlijke kanalen, dus hetzelfde wachtwoord kan op beide kanalen worden gebruikt.

Voorbeeld 2:
MS_A verzendt naar MS_B
MS_A verzendt naar iedereen (*)
In dit geval zijn er twee kanalen, maar met dezelfde afzender.
Daarom moet voor de verschillende kanalen een ander wachtwoord worden ingesteld.
De wachtwoorden moeten nog steeds identiek zijn op de externe stations die bij een kanaal betrokken zijn.

Waarde verzenden

Selecteer Uitvoer invoegen om een ​​waarde te verzenden . Hierdoor ontstaat een actor die vervolgens kan worden gebruikt bij het programmeren.
Gebruik een uniek pakket-ID voor het uitgaande pakket ter identificatie .
Met datatype definieer je of het een digitale waarde, analoge waarde of tekst is.

Sla tenslotte het programma op in de Miniserver, waarna de verzonden waarde in de Treemonitor wordt weergegeven.

In het volgende voorbeeld sturen we een temperatuurwaarde met pakket-ID “Temp1” van de miniserver MS_A naar de miniserver MS_B:

 

Waarde ontvangen

Selecteer op een andere Miniserver de optie Tree Intercommunication in de eigenschappen van de gebruikte Tree tak .
Wijs hier dan een uniek ID toe, die verschilt van de andere deelnemers. Sla dan het programma op in de Miniserver om intercommunicatie mogelijk te maken.

Ook hier moeten we eerst een systeem op afstand aanmaken met de ID MS_A, omdat we hier in ons voorbeeld een waarde van willen ontvangen.
Omdat we eerder bij het verzenden codering hebben geactiveerd, doen we hier hetzelfde en voeren we ook hetzelfde wachtwoord in.

Vervolgens kiezen we voor Invoer invoegen . Hierdoor ontstaat een actor die vervolgens kan worden gebruikt bij het programmeren.
Voor identificatie gebruiken we de pakket-ID “Temp1”, die we eerder hebben gedefinieerd bij het verzenden op de andere Miniserver.
Voor datatype kiezen we weer Analoog, omdat het een simpele analoge waarde is.

Vervolgens wordt het programma opgeslagen in de Miniserver en kunnen we de waarde ontvangen en gebruiken bij het programmeren: