Pulsbreedte Modulator

Toepassing

De component realiseert een pulsbreedtemodulator die analoge waarden omzet in digitale signalen.

Basisprogrammering

Met een pulsbreedtemodulator kunnen analoge signalen worden omgezet in digitale signalen.

De waarde op ingang AI wordt overeenkomstig de ingestelde periodeduur gemoduleerd. Het resultaat wordt uitgevoerd op uitgang Q.

De periodeduur P geeft de pulstijd aan die op basis van de waarde van ingang AI wordt opgesplitst in actieve en niet-actieve tijden. De periodeduur wordt aangegeven in seconden.

Met ingang Dis kan de component worden gedeactiveerd.

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AI Analoge ingang De hier aanwezige waarde wordt overeenkomstig de ingestelde periodeduur T gemoduleerd. 0 – 10 V
DisP Disable Zet Q op UIT. 0/1

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
P Periodeduur Geeft de pulstijdspanne aan. s

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Q digitale uitgang Voert het resultaat van de omzetting uit. 0/1

Programmeervoorbeeld

Sturing van thermische stelaandrijvingen voor de verwarmingsregeling.

In dit programma wordt een spanning van 0-10V omgezet in een digitaal signaal en doorgegeven aan een marker.