Pulsbreedte Modulator

Pulsbreedtemodulator om analoge waarden om te zetten in digitale signalen.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
V Value Waarde 0...10
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
PWM PWM output PWM uitgang 0/1
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
P Period Periode s 0...∞ 1
Timing Diagram