Alarmsirene Air

De Alarmsirene Air dient als een extern waarschuwingssysteem, bijvoorbeeld als onderdeel van het inbraakalarm. Wanneer het apparaat wordt geactiveerd, geeft het een hoorbaar en zichtbaar alarm. De geïntegreerde sabotageschakelaar biedt extra bescherming.

Datasheet Alarmsirene Air

Inhoudsopgave


Montage

Kies een installatieplaats waar het apparaat beschermd is tegen extreme weersomstandigheden en schade. Zorg ervoor dat de kabeluitgang na de installatie van het apparaat wordt afgedekt.

Sluit de voeding (oranje/wit) aan via de meegeleverde 3M vochtbestendige klemmen. De draden en isolatie worden in de klemmen gestoken, waarna de klemmen met een tang worden samengedrukt.

Om de installatie te voltooien, plaatst u de bovenklep op de basiseenheid en bevestigt u deze met de twee schroeven aan de onderkant.


Inbedrijfname

De leermodus is actief in de afleveringstoestand nadat de stroomvoorziening tot stand is gebracht. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

Als u de leermodus handmatig wilt activeren, schakelt u eerst de stroomtoevoer gedurende 10 seconden uit en vervolgens weer in. Als gedurende twee minuten geen verbinding met een Miniserver tot stand kan worden gebracht, wordt de leermodus geactiveerd. Het apparaat kan dan opnieuw worden ingeleerd.


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Sabotagecontact Ingang is actief in normale toestand. Als door het contact op het toestel sabotage wordt gedetecteerd, wordt de ingang gedeactiveerd. 0/1
Actoren

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Alarmlicht Uitgang voor de activering van het alarmlicht 0/1
Alarmtoon Uitgang voor het activeren van de alarmtoon 0/1
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Alarmsirene Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken U wordt op de hoogte gebracht van de systeemstatus of de cloud-mailer wanneer het apparaat niet langer beschikbaar of offline is.
Aangezien dit een apparaat is met veiligheidsgerelateerde functionaliteit, kunt u deze instelling voor dit apparaat niet uitschakelen.
- - -
Serienummer Serienummer van het Air apparaat - - -
Apparaattype Air apparaat type - - -
Maximumduur alarmtoon Maximumduur voor de alarmtoon (0 = geen limiet) s 0...1800 120
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Alarmsirene Air