Checklist – Miniserver ingebruikname & niet bereikbaar

Deze checklist helpt u bij de ingebruikname van de Miniserver.

 

EERSTE INGEBRUIKNAME

 • Haal uw Miniserver uit de verpakking en sluit de stroomvoorziening en het netwerk aan. Activeer de stroomvoorziening pas wanneer de bekabelingswerken op de Miniserver voltooid zijn. Na activering van de stroomvoorziening start de Miniserver.
 • Het opstartproces duurt ongeveer 7 seconden, daarna knippert de groene status-led van de Miniserver in een regelmatig ritme. Als de status-led niet groen knippert, heeft dit de volgende betekenis:
 • Geel knipperend:
  de Miniserver bevindt zich in de pauzemodus. Oplossing:
 • Miniserver rebooten (stroomvoorziening gedurende circa 10 seconden deactiveren), als het gedrag hetzelfde blijft:
 • Formatteer de SD-kaart met Loxone Config overeenkomstig de handleiding
 • Rood/geel knipperend:
  Miniserver herkent geen SD-kaart / neemt geen toegang tot de kaart. Oplossing:
 • Controleer of de SD-kaart correct geplaatst is
 • Miniserver rebooten (stroomvoorziening gedurende circa 10 seconden deactiveren), als het gedrag hetzelfde blijft:
 • Formatteer de SD-kaart met Loxone Config overeenkomstig de handleiding
 • Rood/rood/geel knipperend:
  Problemen met het PLC-programma in de Miniserver. Oplossing:
 • Miniserver rebooten (stroomvoorziening gedurende circa 10 seconden deactiveren), als het gedrag hetzelfde blijft:
 • Formatteer de SD-kaart met Loxone Config overeenkomstig de handleiding

MINISERVER KNIPPERT GROEN MAAR IS NIET BEREIKBAAR VIA HET NETWERK

 • Controleer of de status-leds op de netwerkaansluiting (LAN) van de Miniserver knipperen of branden.
 • De groene led is constant aan en de oranje led knippert (door te knipperen wordt netwerkverkeer gesignaleerd): alles in orde, verder met punt 2.
 • Geen knipperen / oplichten van de leds: Controleer of de netwerkkabel correct werd ingestoken.
  Als de leds donker blijven, neemt u contact op met de support.
 • Beide leds zijn constant aan, ook wanneer er geen kabel aangesloten is: neemt contact op met de support.
 • De Miniserver knippert groen en de netwerkinterface signaleert gegevensverkeer. Ga naar de Loxone Config-software en klik onder “Miniserver” op “Zoeken”. De Miniserver moet nu vermeld zijn in het venster met de zoekresultaten en u kunt hiermee verbinding maken.
 • Er werd geen Miniserver gevonden:
 • Controleer de netwerkbussen nogmaals. Vervang eventueel ook de LAN-kabel.
 • Controleer in uw firewall of antivirusprogramma of de Loxone Config-software als “Vertrouwd” werd geclassificeerd.
 • Netwerkconfiguratie controleren: Hoe bent u verbonden met de Miniserver?
  Belangrijk: Het netwerk moet op uw Windows-pc geclassificeerd zijn als thuis- of kantoornetwerk!
 • Miniserver aangesloten op router
 • Open de invoerprompt. (Start -> Uitvoeren -> cmd of Win + R -> cmd)
 • Geef nu het commando “arp -a” in. Alle actieve netwerkverbindingen worden opgelijst. Zoek naar de ingang met MAC-adres EE-E0-00-… dit is uw Miniserver.
 • Geef nu het volgende commando met het zonet vastgestelde IP-adres in (in ons voorbeeld 192.168.1.77): ping 192.168.1.77
  Vervang 192.168.1.77 door de IP van uw Miniserver!
 • Ping geslaagd
  U heeft vier keer een antwoord van dit adres ontvangen, de Miniserver is dus bereikbaar.
  Keer nu terug naar de Loxone Config-software. Klik onder “Miniserver” op “Verbinden”. Daar voert u nu het zonet vastgestelde IP-adres in. Gebruiker en wachtwoord zijn standaard “admin”. Als dit niet mogelijk is, deactiveert u bij wijze van test uw firewall en virusscanner. Nu moet verbinding mogelijk zijn.
 • Ping mislukt.
  Als antwoord krijgt u “Time-out” of een andere fout.
  Wijs een statisch IP-adres toe aan uw Miniserver.
  De handleiding daartoe vindt u hier. Voer vervolgens weer de Ping-test uit.
 • Miniserver direct aangesloten op pc
  Als u de Miniserver direct op uw pc heeft aangesloten, dient u aan uw pc en aan de Miniserver een statisch IP-adres toe te wijzen.
  De handleiding daartoe vindt u hier.
 • Geen verbinding mogelijk
  Neem contact op met onze support.