Formule

Toepassing

Met deze functiebouwsteen kunnen mathematische rekentaken worden gerealiseerd. Toepassingen zijn bijvoorbeeld vulpeilberekening van een watertank, diverse complexe berekeningen …

Basisprogrammering

Aan de 4 ingangen (AI1-AI4) kunt u variabelen koppelen die bij de berekening kunnen worden gebruikt.

De formule kunt u in de eigenschappen van de component invoeren. De vier ingangen worden geadresseerd met I1, I2, I3, I4. Het resultaat wordt aangeboden op uitgang AQ.

Als een verboden rekenbewerking wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld delen door 0), wordt op uitgang TQ een overeenkomstige foutmelding gegeven.

ONDERSTEUNDE FUNCTIES

FunctieBeschrijving
+Optellen
Aftrekken
*Vermenigvuldigen
/Delen
^Macht
PICirkelgetal PI ( ~3,14 )
ABSBedragfunctie
SQRTVierkantswortel
SINHSinus hyperbolicus
COSHCosinus hyperbolicus
TANHTangens hyperbolicus
LNNatuurlijk logaritme voor het grondtal e
LOGLogaritme voor grondtal 10
EXPExponentiële functie
SINSinus
COSCosinus
TANTangens
ARCSINBoogsinus
ARCCOSBoogcosinus
ARCTANBoogtangens
RADHoekweergave in boogmaten (2PI)
DEGHoekweergave in graadmaten (360°)
SIGNSignumfunctie (= voortekenfunctie)

Ingangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
AI1-AI4Analoge ingang 1-4Ingangen voor de analoge waarden waarmee een berekening moet worden uitgevoerd.

Uitgangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
AQanaloge uitgangUitgang met het resultaat van de berekening
TQTekstuitgang foutTekst die bijvoorbeeld bij een verboden rekenbewerking (delen door 0) wordt uitgevoerd.

Programmeervoorbeeld

In ons voorbeeld willen we de waarde van ingang 2 verhogen met 10 en vervolgens delen door de sinus van ingang 1.
Onze formule is in dit geval (I2+10)/sin(I1).

Voorbeeld „SIN“ Functie

De waarde van AI1 zal in een Sin waarde omgezet worden. Ingave in het formuleveld: SIN(I1*(PI/180))