Alarmsysteem

De inbraakalarm bouwsteen kan worden gebruikt om eenvoudig een alarmsysteem op te zetten met de bestaande sensoren (bewegingsmelders, raamcontacten, enz.).

Het alarm kan onmiddellijk of na een vertraging worden ingeschakeld, hetzij via de bouwsteen ingangen of rechtstreeks via de app.
Als een alarm wordt geactiveerd, worden verschillende alarmniveaus gestart op een tijdvertraagde manier.
Een alarm kan waarschuwingen creëren door lichten te laten knipperen, een alarmgeluid/luide muziek af te spelen, telefoongesprekken te voeren of jaloezieën en gordijnen te openen.

Dubbelklik op de bouwsteen om het configuratiemenu op te roepen, hiermee kan worden geselecteerd welke sensoren een alarm moeten triggeren en welke functiebouwstenen (lichtsturingen enz.) als alarm moeten worden gebruikt.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
P Presence Alarmingang voor aanwezigheidsdetectie.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
Gb Glass breakage Alarm ingang voor gebroken glas detectie.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
Wc Window contacts Alarmingang voor raamcontacten
(0 = gesloten, 1 = open).
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
Dc Door contacts Alarmingang voor deurcontacten
(0 = gesloten, 1 = open).
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
Ot Other Alarmingang voor extra sensoren en detectoren.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
Tg Toggle with presence detection Schakelt tussen arm / disarm.
Presence sensoren worden gebruikt om een alarm te activeren.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
Tgnp Toggle without presence detection Wisselt tussen activeren en deactiveren.
Aanwezigheidssensoren worden niet gebruikt om een alarm te activeren.
0/1
A Arm with presence detection Schakelt het alarmsysteem in.
Aanwezigheidssensoren worden gebruikt om een alarm te activeren.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
Anp Arm without presence detection Schakelt het alarmsysteem in.
Aanwezigheidssensoren worden niet gebruikt om een alarm te activeren.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
Ad Arm delayed with presence detection Schakelt het alarmsysteem in met een vertraging (Ard).
Sensoren worden gebruikt om een alarm te activeren.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
Adnp Arm delayed without presence detection Schakelt het alarmsysteem in met een vertraging (Ard).
Presence sensoren worden niet gebruikt om een alarm te activeren.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: Bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
Ca Confirm alarm Bevestigt het huidige alarm en reset alle alarmuitgangen.
Het alarmsysteem blijft ingeschakeld.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
DisPc Disable periphery control Blokkeert de ingangen (Tg), (Tgnp), (A), (Anp), (Ad), (Adnp) wanneer aan. (b.v. kinderslot, reiniging)
Controle via de gebruikersinterface is nog steeds mogelijk.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
S Status 0 = Gedeactiveerd
1 = Geactiveerd met bewegingssensoren
2 = Geactiveerd zonder bewegingssensoren
- 0...2
Sa Silent alarm Stil alarm - 0/1
Aa Audible alarm Akoestisch alarm - 0/1
Va Visual alarm Visueel alarm - 0/1
Ia Internal alarm Intern alarm - 0/1
Ea External alarm Extern alarm - 0/1
Ra Remote alarm Alarm op afstand - 0/1
N Number of active sensors Aantal actieve sensoren -
At Alarm test Alleen gebruikt als de parameter Atm = 1. - 0/1
Rtad Remaining time arming delay Resterende tijd inschakelvertraging s 0...∞
Ca Cause of alarm Rapporteert de oorzaak van het laatste alarm. - -
Ta Time and date of alarm Rapporteert datum en tijd van het laatste alarm. - -
WDs Window / door state Ingeschakeld wanneer ramen of deuren open staan.
Als parameter (Aoc) 1 is: Elk open raam/deur wordt genegeerd en ingang (WDs) wordt op 0 gezet tijdens het activeren.
- 0/1
WDot Text output for open windows / doors Uitvoer van de namen van ramen en deuren die open waren tijdens het activeren. ( Uitvoer kan worden aangesloten op een TTS-ingang.) - -
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
- -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Rem Remanence input Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand of waarde na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan in de Miniserver
- Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet
- Voor een back-up
- Eens per uur
- Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s)
De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
- 0/1 0
Ard Arming delay Bewapeningsvertraging s 0...∞ 600
Sad Silent alarm delay Stil alarm vertraging s 0...∞ 0
Aad Audible alarm delay Akoestisch alarm vertraging s 0...∞ 20
Vad Visual alarm delay Visueel alarm vertraging s 0...∞ 40
Iad Internal alarm delay Intern alarm vertraging s 0...∞ 90
Ead External alarm delay Extern alarm vertraging s 0...∞ 150
Rad Remote alarm delay Alarm op afstand vertraging s 0...∞ 300
Eip Extension of alarm input pulses Bepaalt de minimumduur van hoe lang alarmingangspulsen actief blijven.
Gebruikt voor de berekening van het aantal actieve sensoren aan uitgang (N).
0 = Elke puls verhoogt de waarde aan uitgang (N), enkel zolang deze actief is.
s 0...∞ 0
Spt Second presence sensor time window Bepaalt het tijdsvenster totdat een tweede aanwezigheidssensor moet worden geactiveerd om het alarm te activeren.
Als slechts één aanwezigheidssensor wordt gebruikt, heeft deze parameter geen effect en wordt het alarm onmiddellijk geactiveerd.
0 = Functie wordt niet gebruikt
s 0...∞ 900
Atm Alarm test mode 1 = Alleen uitgang (At) wordt geactiveerd wanneer alarm actief is. - 0/1 0
MaxA Maximum alarm duration Het alarm wordt gereset naar een stil alarm aan het einde van de ingestelde duur.
0 = Geen tijdslimiet

De Maxium alarmduur moet langer zijn dan de langste alarmvertraging, anders zullen bepaalde alarmniveaus nooit worden geactiveerd!
s 0...∞ 900
Sac Silent alarm confirmation 1 = Het stil alarm wordt bevestigd wanneer de maximale alarmduur (MaxA) is bereikt. - 0/1 0
Aoc Arm open contact 0 = Het alarm gaat af wanneer een raam of deur open is tijdens het activeren.
1 = Het alarm gaat alleen af wanneer de toestand van een deur of raam verandert tijdens het activeren.
- 0/1 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Wacht tijd na de start Vertraag activering na het herstarten van het programma.
Een waarde onder de 10 kan leiden tot vals alarm bij het herstarten van de Miniservers!
Dit heeft alleen invloed op een geactiveerd alarmsysteem met remanentie!
s 0...3600 -
Aantal meldingen Maximum aantal laatst opgeslagen meldingen. - 2...100 -
Onderdrukking uitgangen Onderdrukking van alle niet-verbonden uitgangen Aa - Ra.
Het stil alarm kan niet worden onderdrukt!
- - -
Configuratie Configureren van de gebruikte in- en uitgangen. - - -
Uitvoer op WDot

Als een raam of deur nog open is wanneer het alarmsysteem is ingeschakeld (vertraagd of normaal), wordt uitgang (WDs) geactiveerd en wordt een bericht uitgevoerd op (WDot). Bijvoorbeeld: "Attentie, keukenraam staat nog open"! Als er meerdere ramen / deuren open staan, luidt de uitgang: "Attentie! Meerdere ramen of deuren zijn nog open!".


Gedrag van de bewegingssensoren

Wanneer het alarmsysteem met bewegingsmelders is geactiveerd, worden alle op het alarmsysteem aangesloten bewegingsmelders ingesteld op de kortste nalooptijd.