Alarmsysteem

Toepassing

Met de bouwsteen Alarminstallatie kunt u zonder veel moeite een alarminstallatie realiseren met de reeds beschikbare sensoren (bewegingsmelders, raamcontacten, enz.).

De alarminstallatie kan met een knop, app of vertraagd worden ingeschakeld. Als een alarm wordt gegeven, worden verschillende alarmfasen een voor een met tijdsvertraging gestart. Het alarm kan onder andere worden gegeven door knipperend licht, luide muziek, telefoonoproepen of door de jaloezieën omhoog te brengen.

Bovendien heeft u via de visualisering volledige toegang tot de alarminstallatie en heeft u altijd een overzicht van alles wat er in het huis gebeurt.

Basisprogrammering

Door dubbel te klikken op de alarminstallatie, verschijnt een dialoogvenster waar u de in het programma aanwezige melders en componenten kunt selecteren.
Voor deze objecten is geen verdere configuratie vereist.
Deur- en raamcontacten Air zijn intern in de component geïnverteerd.

Ingangen

NaamBeschrijvingVerklaring
I1BewegingsmelderAansluiting voor alle bewegingsmelders
I2GlasbreukmelderAansluiting voor alle glasbreukmelders
I3RaamcontactenAansluiting voor alle raamcontacten (0= gesloten, 1 = open)
I4DeurcontactenAansluiting voor alle deurcontacten (0= gesloten, 1 = open)
I5andere melders / sensorenAansluiting voor bijkomende sensoren en melders
TrTrigger scherp/onscherpdoor een puls wordt de alarminstallatie scherp/onscherp geschakeld
TrNmTrigger scherp/onscherp zonder bewegingsmelderdoor een puls wordt de alarminstallatie scherp of onscherp geschakeld; bewegingsmelders worden niet gebruikt
AAlarminstallatie scherp schakelendoor een puls wordt de alarminstallatie scherp geschakeld
ANmAlarminstallatie scherp schakelen zonder bewegingsmelderdoor een puls wordt de alarminstallatie scherp geschakeld
Bewegingsmelders worden niet gebruikt
VAlarminstallatie vertraagd scherp schakelendoor een puls wordt de alarminstallatie vertraagd scherp geschakeld, vertraging wordt gedefinieerd met parameter Da
VNmAlarminstallatie vertraagd scherp schakelendoor een puls wordt de alarminstallatie vertraagd scherp geschakeld, de vertraging wordt gedefinieerd met parameter Da
Bewegingsmelders worden niet gebruikt
RAlarminstallatie onscherp schakelendoor een puls wordt de alarminstallatie onscherp geschakeld
CBevestigingdoor een puls wordt het alarm bevestigd
DisDisableKinderbeveiliging – vergrendelt alle ingangen, maar niet de visualisering
DisMvBlokkering bewegingsmelderBewegingsmelder ingang I1 zal deactiveren

Parameters

 

NaamBeschrijvingVerklaring
RemanentieRemanentie-ingangActiveert de remanentie van deze component.
DaVertraagde activeringDuur van de vertraging wanneer de alarminstallatie vertraagd wordt geactiveerd
D1Vertragingstijd stil alarmTijd tot het stil alarm (Q1) wordt gegeven
D2Vertragingstijd akoestisch alarmTijd tot het akoestisch alarm (Q2) wordt gegeven
D3Vertragingstijd optisch alarmTijd tot het optisch alarm (Q3) wordt gegeven
D4Vertragingstijd intern alarmTijd tot het intern alarm (Q4) wordt gegeven
D5Vertragingstijd extern alarmTijd tot het extern alarm (Q5) wordt gegeven
D6Vertragingstijd ver alarmTijd tot het ver alarm (Q6) wordt gegeven
TiVerlenging ingangspulsenDient om de ingangspuls te verlengen wanneer een tweede melder actief moet worden en een melder slechts een korte puls levert. Deze functie wordt niet gebruikt bij Ti = 0
T2Tijdvenster voor tweede melderTijd tot 2e melder moet aanslaan zodat meer dan een stil alarm wordt geactiveerd. Deze functie wordt niet gebruikt bij T2 = 0

Bij gebruik van deze functie wordt de tijd van D1 genegeerd en wordt het stil alarm altijd onmiddellijk gegeven. Als een 2e melder gedurende deze tijd uit blijft, wordt de alarminstallatie bevestigd.

TmTestmodusBij Aan wordt alleen de uitgang Testalarm Qt geactiveerd.
Dmmaximale alarmduurde maximale alarmduur moet groter zijn dan de langste vertraging. (D1 – D6)
Caautomatische alarmbevestigingWanneer een maximale duur van een alarm ingesteld is, wordt aan het einde automatisch ook Q1 bevestigd bij Ca = Aan
IiRekening houden met uitgangstoestand van contactenBij Ii = 1 kan de alarminstallatie worden gestart hoewel een raam of deur geopend is. Het alarm wordt pas gegeven zodra de status wijzigt.

Uitgangen

 

NaamBeschrijvingVerklaring
QStatus alarminstallatie0 = alarminstallatie onscherp, 1 = alarminstallatie scherp met bewegingsmelder, 2 = alarminstallatie scherp zonder bewegingsmelder
Q1digitale uitgang stil alarmUitgang voor stil alarm, wordt bij alarm pas na tijd D1 actief
Q2digitale uitgang akoestisch alarmUitgang voor akoestisch alarm, wordt bij alarm pas na tijd D2 actief
De geselecteerde muziekserver-zones spelen het alarmgeluid af
Q3digitale uitgang optisch alarmUitgang voor optisch alarm, wordt bij alarm pas na tijd D3 actief
De geselecteerde lichtsturingen worden in de alarmmodus geplaatst en alle geselecteerde jaloezieën gaan omhoog
Q4digitale uitgang intern alarmUitgang voor intern alarm, wordt bij alarm pas na tijd D4 actief
Q5digitale uitgang extern alarmUitgang voor extern alarm, wordt bij alarm pas na tijd D5 actief
Q6digitale uitgang ver alarmUitgang voor ver alarm, wordt bij alarm pas na tijd D6 actief
AQAantal actieve meldersgeeft aan hoeveel melders momenteel actief zijn
Qtdigitale uitgang testalarmUitgang die voor het testalarm wordt gebruikt (parameter Tm = 1)
AQrResterende tijd activeringsvertragingTijd tot activering van de alarminstallatie wanneer deze vertraging werd geactiveerd
TQTekstuitgang laatste melderGeeft aan welke melder het laatst actief was. Tekstuitvoer in het volgende formaat: 21.07.2014 15:00 PM keuken
QoStatus ramen / deurenAan = raam of deur open
AQTTekst-naar-spraakSpraakuitvoer van de component (kan met de TTS-ingang van een muziekserver-zone worden verbonden, zodat de spraakuitvoer in elke zone plaatsvindt)

In de volgende situaties vindt uitvoer plaats op de TTS-uitgang:

Wanneer de alarminstallatie geactiveerd is (vertraagd of normaal) en er op dat tijdstip nog een raam of deur geopend is, wordt uitgang Qo actief en wordt op uitgang AQT een overeenkomstige melding gegeven. “Opgelet! Raam keuken nog geopend” (in dit geval heeft de ingang de naam “Raam keuken”) Als meerdere ramen/deuren geopend zijn, is de uitvoer als volgt: “Opgelet! Meerdere ramen of deuren zijn nog geopend!”

Visualisering

In de visualisering kan de alarminstallatie scherp/onscherp worden geschakeld.
Onder Laatste sensoren wordt de laatst actieve melderingangen weergegeven.

Voorbeeldconfiguratie

Laad een van onze voorbeeldconfiguraties en u zult zien hoe eenvoudig het is om uw alarminstallatie te integreren en te configureren.