Internorm ventilator

Deze bouwsteen wordt gebruikt om een Internorm I-tec ventilatiesysteem aan te sturen. Vochtigheid, CO2-waarde en binnen- en buitentemperatuur kunnen worden opgenomen.

Bij gebruik van een bewegings-/aanwezigheidsmelder kunnen verschillende ventilatiesnelheden worden gedefinieerd, afhankelijk van de aanwezigheid.

Voor temperatuurondersteuning moet de ventilatie als bron worden toegewezen aan een ruimteregeling. Bovendien is de systeemvariabele buitentemperatuur vereist.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Hi Humidity indoor Luchtvochtigheid binnen % 0...100
CO2 CO2 indoor CO2 waarde in ruimte ppm 0...∞
Sat Supply air temperature Wordt gebruikt ter ondersteuning van temperatuurregeling in combinatie met de Intelligente Ruimteregelaar en voor vorstbeveiliging.
Als deze ingang niet is aangesloten, wordt de systeemvariabele "Buitentemperatuur" gebruikt. Is deze variabele niet beschikbaar, is ondersteuning voor temperatuurregeling en vorstbeveiliging niet beschikbaar.
°
Dwc Door/window contact 1 = Open, 0 = Gesloten - 0/1
P Presence Aanwezigheid - 0/1
Off Off 1 = controle gestopt en ingesteld op vergrendelen - 0/1
Sm Sleep mode Digitale ingang - Slaapstand: Schakelt de ventilatie uit gedurende de in parameter (Smt) ingestelde tijd. Daarna start de bouwsteen weer met ventileren. - 0/1
B Boost Stopt de regeling en zet de uitgang op 100 procent. - 0/1
Ex Exhaust air Stopt de regeling en activeert afvoerlucht op 100 procent.
ATTENTIE: Deze ingang kan alleen worden gebruikt als de blokeigenschap "Bediening afvoerlucht/toevoerlucht toegestaan" is geactiveerd.
Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- 0/1
Rtd Reset to default Zet de parameters en instellingen van de bouwsteen terug op de standaardwaarden zoals gespecificeerd in de bouwsteensjablonen. - 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
S Status Analoge uitgang - De waarde geeft aan welke parameter de ventilatie aanstuurt. Deze output dient uitsluitend ter informatie.
0: Basisventilatie, 1: Verhoogde vochtigheid, 2: Temperatuurregeling, 3: Slechte luchtkwaliteit (CO2), 4: Handmatige stop, 5: Raam open, 6: Handmatige boost, 7: Handmatige regeling gebruikersinterface, 8: Handmatige afzuiging, 9: Slaapstand, 10: Vorstbeveiliging.
0...10
Fc Filter change Digitale uitgang filter wissel: Geeft aan of de luchtfilters vervangen moeten worden. 0/1
Error Error Analoge foutoutput: Geeft aan of er een fout is: 0 = geen fout, 1 = offline, 2 = sluiters gesloten, 100-115 = Internorm-foutcode.
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Hmax Maximum humidity De bouwsteen zal proberen om (Hi) onder de ingestelde waarde te houden. % 0...100 60
CO2max Maximum CO2 (air pollution) Deze bouwsteen zal proberen (CO2) onder de ingestelde waarde te houden. ppm 0...∞ 1000
Pet Presence extend time Begint bij de neergaande flank van ingang (P). Verlengt de aanwezigheid met de gespecificeerde tijd. s 0...∞ 900
Smt Sleep mode timeout Begint bij de neergaande flank van ingang (Sm). Houdt het apparaat uit gedurende de gespecificeerde tijd. s 0...∞ 7200
Iva Intensive ventilation absence Waarde voor ventilator wanneer aanwezigheid uit is en (Hi) groter is dan parameter (Hmax) of (CO2) groter is dan parameter (CO2max).
Intensieve ventilatie stopt wanneer (Hi) kleiner is dan (Hmax - 3%) of (CO2) kleiner is dan (CO2max - 5%).
In temperatuurmodus wordt deze waarde als maximum gebruikt.
% 0...100 100
Bva Basic ventilation absence Waarde voor ventilator in automatische modus wanneer aanwezigheid Uit is. In temperatuurmodus wordt deze waarde als minimum gebruikt. % 0...100 10
Ivp Intensive ventilation presence Waarde voor ventilator wanneer aanwezigheid aan is en (Hi) groter is dan parameter (Hmax) of (CO2) groter is dan parameter (CO2max).
Intensieve ventilatie stopt wanneer (Hi) kleiner is dan (Hmax - 3%) of (CO2) kleiner is dan (CO2max - 5%).
In temperatuurmodus wordt deze waarde als maximum gebruikt.
% 0...100 60
Bvp Basic ventilation presence Waarde voor ventilator in automatische modus wanneer aanwezigheid Aan is. In temperatuurmodus wordt deze waarde als minimum gebruikt. % 0...100 20
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Energiekosten Kosten van energievoorziening. Objecten met de configuratie 'duur' worden alleen door de ruimteregelaars opgevraagd als er geen bronnen met een hogere prioriteit beschikbaar zijn -
Afvoer-/toevoer modus toegestaan Stelt vast of de ventilator een onderdruk in de ruimte mag maken. Als actief bezit de Leaf-programmabouwsteen een extra ingang, waarmee de uitblaas-modus kan worden gestart. Opgepast: Als er open haarden in de invloedssfeer van de ventilator zijn, kan een onderdruk rook in de woonkamer trekken! -
Verluchting richting (zonder warmtewisselaar) Hiermee stelt u de ventilatie richting vast wanneer bij een Internorm ventilator de warmtewisselaar uitgeschakeld is. Is de warmtewisselaar actief, is er geen vastgelegde ventilatie richting, daar toevoer en afvoer gelijktijdig werken. -
Bijbehorende ventilator Ventilatie die aan deze bouwsteen is gekoppeld -
Apparatenfout

Worden een of meer luchtroosters als gesloten gemeld, moeten ze opnieuw worden geopend om de werking voort te zetten. Wordt uw apparaat als offline gemeld, controleer dan de voeding en de radioverbinding. Meer info vindt u hier.


Onderhoud interval / filter vervangen

De ventilatiefilters moeten met regelmatige tussenpozen worden vervangen of gereinigd. Wanneer het venster geopend is, zijn de twee filterdeksels voor de toevoerlucht en de afvoerlucht zichtbaar. Het filterdeksel kan worden geopend met een vingernagel of met behulp van een platte schroevendraaier. Er moet enige druk worden uitgeoefend in de richting van het kozijn. Meer gedetailleerde informatie over het onderhoud vindt u hier.

Na het onderhoud van de filters moet u de + en - toets op het bedieningspaneel van Internorm gedurende minstens 5 seconden gelijktijdig indrukken om het onderhoud te bevestigen en de waarschuwing te resetten.


Vorstbeveiliging

De Internorm itec ventilatie-unit heeft een eigen vorstbeveiliging. Als de interne temperatuur van de ventilatie-eenheid te laag is, stopt het toestel. Als het toestel zich in deze toestand bevindt, is handbediening momenteel niet mogelijk. Onder een temperatuur van -20°C wordt de ventilatie-unit via de systeemstatus als uitgeschakeld weergegeven. Afhankelijk van hoe het toestel is geïnstalleerd kan deze vorstbeveiliging al veel eerder in werking treden. Vanwege technische beperkingen is het helaas niet mogelijk om dit weer te geven. Meer informatie over de vorstbeveiliging van de ventilatie-unit vindt u hier.