Internorm ventilator

Deze bouwsteen wordt gebruikt om een Internorm I-tec ventilatiesysteem aan te sturen. Vochtigheid, CO2-waarde, alsook ruimte- en buitentemperatuur kunnen worden opgenomen.

Bij gebruik van een bewegings-/aanwezigheidsmelder kunnen verschillende ventilatiesnelheden worden gedefinieerd, afhankelijk van de aanwezigheid.

Voor temperatuurondersteuning moet de ventilatie als bron worden toegewezen aan een ruimteregeling. Bovendien is de systeemvariabele buitentemperatuur vereist.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Hi Analoge ingang luchtvochtigheid (%): Als de luchtvochtigheid parameter Hmax overschrijdt, wordt versterkt verlucht. Is deze ingang niet gebruikt, wordt de luchtvochtigheid niet opgenomen in de regeling. % 0...100
CO2 Analoge ingang luchtverontreiniging binnen: Als CO2 de parameter CO2max overschrijdt, wordt versterkt verlucht. Is deze ingang niet gebruikt, wordt luchtverontreiniging niet opgenomen in de regeling. ppm 0...∞
Ts Analogeingang inblaas temperatuur: Geeft temperatuur van instromende lucht aan. Wordt gebruikt voor temperatuur ondersteuning.
Als deze ingang niet is aangesloten, wordt de waarde van de systeemvariabele "buitentemperatuur" gebruikt. Is dit ook niet beschikbaar, is de temperatuurondersteuning gedeactiveerd.
°
Iw Digitale ingang raam contact (AAN: venster open, UIT: venster gesloten), bij raam open is de ventilatie uitgeschakeld. - -
Mv Digitale ingang voor het aansluiten van een bewegingsmelders. Nalooptijd kan met parameter TH opgegeven worden. - -
St Digitale STOP ingang: stopt de ventilator zo lang deze ingang actief is. - -
Sl Digitale ingang van de inslaap modus: schakelt de ventilatie voor de onder parameter TSl ingestelde tijd uit. Vervolgens wordt opnieuw met ventileren gestart. - -
Tb Digitale ingang TURBO: stopt de regeling en zet de uitgang op 100 procent. - -
Ex Digitale input afvoer: stopt de regeling en blaast met 100 procent ventilatie sterkte uit
Opmerking: Deze ingang kan alleen worden gebruikt als bij de bouwsteen eigenschappen 'af-/ aanvoer modus' geactiveerd is. Deze ingang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
- -
RtD Terugzetten naar bouwsteen sjabloon Zet parameters en instellingen van de bouwsteen naar de standaardwaarden volgens de bouwsteen sjabloon terug. Alleen mogelijk bij gebruik van een bouwsteen sjabloon! - -
Uitgangen

Contractie Beschrijving Eenheid Waardebereik
AQs Analoge uitgang actuele status: geeft aan waarom de ventilatie actief is. Deze uitgang is puur informatief.
0: Basis verluchting, 1: verhoogde luchtvochtigheid, 2: temperatuurondersteuning, 3: slechte luchtkwaliteit (CO2), 4: manueel gestopt, 5: raam geopend, 6: manueel Turbo, 7: manueel App, 8: manueel afvoer, 9: inslaap modus, 10: vorstbeveiliging.
- 0...10
Qft Digitale uitgang filter wissel: Geeft aan of de luchtfilters vervangen moeten worden. - -
Qe Analoge foutoutput: Geeft aan of er een fout is: 0 = geen fout, 1 = offline, 2 = sluiters gesloten, 100-115 = Internorm-foutcode. -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaard waarde
Hmax Maximale luchtvochtigheid Grenswaarde maximale luchtvochtigheid: Bouwsteen probeert door middel van passende regeling de luchtvochtigheid binnen onder deze waarde te houden. % 0...100 60
CO2max Maximale luchtverontreiniging Maximale toelaatbare luchtverontreiniging: Bouwsteen probeert de luchtverontreiniging binnen altijd onder deze waarde te houden. ppm 0...∞ 1000
TH Bewegingsmelder nalooptijd Naloop timer, die met de dalende flank van de bewegingsmelder start. Verlengd aanwezigheid voor de opgegeven tijdsspanne. s 0...∞ 900
TSl Inslaap modus nalooptijd Naloop timer, die met de dalende flank van de slaapmodus ingang start. Houd het apparaat uitgeschakeld voor de opgegeven periode. s 0...∞ 7200
Vi Intensieve ventilatie afwezigheid Intensieve ventilatie Afwezigheid: bij luchtvochtigheid boven Hmax of CO2 boven CO2max, blaast de ventilator op dit niveau. In de temperatuurmodus wordt deze waarde als maximum gebruikt. % 0...100 100
V Basis ventilatie afwezigheid Basis verluchting bij afwezigheid: Ventilatie blaast in automatische modus bij afwezigheid met deze sterkte. In temperatuurmodus wordt deze waarde als minimum gebruikt. % 0...100 10
VPi Intensieve ventilatie bij aanwezigheid Intensieve verluchting bij aanwezigheid: Bij vochtigheid boven Hmax of C02 boven CO2max draait de ventilator met deze sterkte. In temperatuurmodus wordt deze waarde als maximum gebruikt. % 0...100 60
VP Basis ventilatie bij aanwezigheid Basisventilatie bij aanwezigheid: Ventilatie blaast in automatische modus op deze sterkte bij beweging/aanwezigheid. In temperatuurmodus wordt deze waarde gebruikt als minimum. % 0...100 20
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Energiekosten Kosten van energievoorziening. Objecten met de configuratie 'duur' worden alleen door de ruimteregelaars opgevraagd als er geen bronnen met een hogere prioriteit beschikbaar zijn -
Afvoer-/toevoer modus toegestaan Stelt vast of de ventilator een onderdruk in de ruimte mag maken. Als actief bezit de Leaf-programmabouwsteen een extra ingang, waarmee de uitblaas-modus kan worden gestart. Opgepast: Als er open haarden in de invloedssfeer van de ventilator zijn, kan een onderdruk rook in de woonkamer trekken! -
Verluchting richting (zonder warmtewisselaar) Hiermee stelt u de ventilatie richting vast wanneer bij een Internorm ventilator de warmtewisselaar uitgeschakeld is. Is de warmtewisselaar actief, is er geen vastgelegde ventilatie richting, daar toevoer en afvoer gelijktijdig werken. -
Bijbehorende ventilator Ventilatie die aan deze bouwsteen is gekoppeld -
Apparatenfout

Worden een of meer luchtroosters als gesloten gemeld, moeten ze opnieuw worden geopend om de werking voort te zetten. Wordt uw apparaat als offline gemeld, controleer dan de voeding en de radioverbinding. Meer info vindt u hier.


Onderhoud interval / filter vervangen

De ventilatiefilters moeten met regelmatige tussenpozen worden vervangen of gereinigd. Wanneer het venster geopend is, zijn de twee filterdeksels voor de toevoerlucht en de afvoerlucht zichtbaar. Het filterdeksel kan worden geopend met een vingernagel of met behulp van een platte schroevendraaier. Er moet enige druk worden uitgeoefend in de richting van het kozijn. Meer gedetailleerde informatie over het onderhoud vindt u hier.

Na het onderhoud van de filters moet u de + en - toets op het bedieningspaneel van Internorm gedurende minstens 5 seconden gelijktijdig indrukken om het onderhoud te bevestigen en de waarschuwing te resetten.


Vorstbeveiliging

De Internorm itec ventilatie-unit heeft een eigen vorstbeveiliging. Als de interne temperatuur van de ventilatie-eenheid te laag is, stopt het toestel. Als het toestel zich in deze toestand bevindt, is handbediening momenteel niet mogelijk. Onder een temperatuur van -20°C wordt de ventilatie-unit via de systeemstatus als uitgeschakeld weergegeven. Afhankelijk van hoe het toestel is geïnstalleerd kan deze vorstbeveiliging al veel eerder in werking treden. Vanwege technische beperkingen is het helaas niet mogelijk om dit weer te geven. Meer informatie over de vorstbeveiliging van de ventilatie-unit vindt u hier.