CasaTunes Muziek Server

Configuratie van de Loxone muziekserver voor sturing via de Miniserver.

VOORBEELDCONFIGURATIE

Laad onze voorbeeldconfiguraties en ontdek de verschillende toepassingsmogelijkheden van de Loxone muziekserver.

IR-Extension in de praktijk

In dit seminarie tonen we u hoe u met de nieuwe IR-Extension infrarood-apparaten zoals een televisietoestel en DVD-speler kunt aansturen en hoe u uw woning met een willekeurige afstandsbediening kunt sturen.

Downloaden

Muziek – Casatunes muziekserver

Dit voorbeeld toont hoe de Casatunes muziekserver met de programmacomponent Muziekserver-zone in het systeem kan worden geïntegreerd.
Downloaden

Muziek – Loxone Music Server

Dit voorbeeld toont hoe de Loxone Music Server met de programmacomponent Muziekserver-zone probleemloos in het systeem kan worden geïntegreerd.
Downloaden

MUZIEKSERVER-CONFIGURATIE OPENEN

Open nu de configuratie door het volgende adres in te browser in te voeren:

http://“ip“/casasetup

Als u direct op de muziekserver werkt, gebruikt u het volgende adres:

http://localhost/casasetup

Als u het IP-adres niet kent, kunt u dit terugvinden in de netwerkomgeving van uw pc. In de categorie Multimedia vindt u het item “MUZIEKSERVER”. Door rechts op het pictogram te klikken, kunt u de eigenschappen openen, waar u het IP-adres kunt zien.

U bevindt zich nu in het Setup-menu. In het keuzemenu rechtsboven kunt u de taal kiezen.

Taalinstelling CasaTunes

CONTROLLER SELECTEREN

Kies nu het controllertype “CasaTunes CT”.
De optie “Dempen toestaan wanneer trigger wordt gegeven” kunt u deactiveren. Met deze functie kunt u een deurbel vervangen.

Controller CasaTunes

BRONNEN

In dit menu kunt u de bronnen configureren. De spelers 1-12 (ingebouwde bronnen) kunnen internetradio-streams, afspeellijsten, … weergeven.

Als u niet alle bronnen wilt weergeven, kunt u bepaalde bronnen verbergen door het selectievakje “Bron verbergen” te activeren.

Bronnen CasaTunes

De externe broningangen zijn voorzien van 3,5 mm jack-ingangen aan de achterzijde van de muziekserver.

 

U kunt nu het brontype selecteren als dit in de lijst opgenomen is. Bovendien kunt u de ingangsversterking met een schuifknop instellen.

 

Bronnen 2 CasaTunes

KAMERS

Net zoals bij de bronnen kunt u nu de zones bewerken.

 

Ruimtes CasaTunes

 

KAMERGROEPEN

Bovendien kunt u kamergroepen aanmaken. Bijvoorbeeld gelijkvloers en eerste verdieping.

 

Ruimte Groepen CasaTunes

 

AIRPLAY

De Loxone Muziekserver ondersteunt bovendien Apple AirPlay.
Als het selectievakje “Activeer Casa Tunes muziekoverdracht naar AirPlay-luidspreker” geactiveerd is, worden alle AirPlay-apparaten automatisch toegevoegd en bij de kamers weergegeven.

Airplay CasaTunes

ALGEMENE INFORMATIE

De gebruikersnaam is “Loxone” (zonder wachtwoord) en de computernaam is “MusicServer”. Het is aan te bevelen deze gegevens niet te wijzigen, want thuisnetwerken zijn meestal beveiligd met een router en de muziekserver vormt geen groot veiligheidsrisico. Als toch een gebruikersnaam moet worden ingevoerd, dient u rekening te houden met het volgende:

1. Als op de computer de gebruikersnaam of het wachtwoord wordt gewijzigd, is eventueel een herinstallatie vereist met vermelding van de nieuwe login-informatie.

2. Als de gebruikersnaam voor de login op de server wordt gewijzigd, moet hiermee rekening worden gehouden in de padinformatie. Als bijvoorbeeld de gebruikersnaam wordt gewijzigd van “useroud” in “usernieuw”, moet de map: “C:\Benutzer\useroud\Musik\CasaTunes” worden gewijzigd in “C:\Benutzer\usernieuw\Musik\CasaTunes”

ITUNES-SYNCHRONISATIE

Wanneer muziek op de muziekserver wordt toegevoegd, is het aan te bevelen de map “Muziek” te gebruiken. Verder is het aangewezen de songs te classificeren volgens uitvoerder en album, met name wanneer een groot aantal bestanden met iTunes wordt toegevoegd.
Als er problemen optreden wanneer u naar titels zoekt, gaat u als volgt te werk:

1. Controleer of de naam van het album of van de uitvoerder correct is toegewezen en ook beschikbaar is in de meta-informatie. Als dit niet het geval is, selecteert u in iTunes het lijstoverzicht en sorteert u de bestanden op album. Aan het einde van de lijst vindt u de songs zonder vermelding in de categorie Album. Klik rechts op elke song zonder album, kies Informatie en voer vervolgens in het tabblad Info het album in (onbekend als u de naam van het album niet kent). Als alternatief kunt u ook meerdere songs tegelijk selecteren en het album voor meerdere titels tegelijk wijzigen.

Als verkeerde albumhoezen worden getoond, kan dit te wijten zijn aan een probleem met de mapstructuur van iTunes. Dit kunt u als volgt verhelpen:

1. Selecteer in het menu Instellingen in het tabblad Geavanceerd de optie “iTunes mediamap automatisch beheren”. Vervolgens kiest u bij Bestand/Bibliotheek onder “Bibliotheek beheren” de optie “Bibliotheek ordenen” en plaatst u een vinkje bij “Bestanden verzamelen”.

CONFIGURATIE IN LOXONE CONFIG

Om de muziekserver via de Loxone-app te kunnen bedienen, moet de server voordien worden ingevoegd in de Loxone Config-software.
Selecteer daartoe in de periferieboom de optie “Netwerkapparaten” (1). Klik vervolgens rechtsboven op de keuzepijl onder de knop “Netwerkapparaat invoegen” (2) en selecteer “Casatunes muziekserver”. Nu wordt het IP-adres in de eigenschappen van de net aangemaakte muziekserver ingevoerd. Merk op dat na het IP-adres nog de poort moet worden opgegeven (3).
Bijvoorbeeld: http://“IP van de muziekserver”:8731

 

 

Voeg nu de programmacomponent “Media Client” in. In de eigenschappen van de Media Client kunt u een mediaserver selecteren en een kamer/zone opgeven.

 

 

BEKABELING

WEBSERVICES

Via virtuele ingangen kunnen de volgende acties worden uitgevoerd:

 

Beschrijving Commando
Muziekserver afsluiten http://“IP MusicServer“:8735/api/v1/system/power/shutdown
Muziekserver opnieuw starten http://„IP MusicServer“:8735/api/v1/system/power/restart
Plaatst muziekserver in spaarmodus http://„IP MusicServer“:8735/api/v1/system/power/sleep
Plaatst muziekserver in rusttoestand http://„IP MusicServer“:8735/api/v1/system/power/hibernate

 

COMMANDO OM EEN AFSPEELLIJST AAN TE STUREN

!PLAYMUSIC,ZON1,NAM\x22Liste1\x22\r\x04 = de afspeellijst wordt onmiddellijk afgespeeld
!PLAYMUSIC,ZON1,NAM\x22Liste1\x22,ADD\r\x04 = de afspeellijst wordt in de wachtrij geplaatst
Afhankelijk van de zone waar de afspeellijst moet worden afgespeeld, moet het commando dienovereenkomstig worden aangepast.
Voorbeeld: in zone4 moet de afspeellijst “Jazz” worden afgespeeld:
!PLAYMUSIC,ZON4,NAM\x22Jazz\x22\r\x04

SERVICE OPNIEUW STARTEN

Als er een probleem is met uw muziekserver, kan dit meestal worden verholpen door de CasaTunes-service opnieuw te starten.
Open daartoe de setup door het volgende adres in te browser in te voeren:
http://“ip“/casasetup
Als u direct op de muziekserver werkt, gebruikt u het volgende adres:
http://localhost/casasetup
Klik nu op de knop “CasaTunes stoppen” rechtsboven in het menu.

Troubleshooting CasaTunes

Het stoppen van de service kan een tijdje duren.
Klik vervolgens op “CasaTunes nu starten”.

troubleshooting_2 CasaTunes

 

RESET NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN

Op de muziekserver vindt u onder C:\ProgramData\CasaTools\CasaTunes\2.0.0.0\Factory het bestand FactoryReset.cmd.

Start de tool door dubbel te klikken en volg de instructies.
Vervolgens moet de muziekserver nog opnieuw worden gestart.