EEBUS apparaat

EEBUS is een open standaard voor netwerkapparatuur van verschillende fabrikanten en bedrijfstakken. Het hoofddoel is de energie-efficiëntie te verhogen.
Voor actuele informatie over toepassingen en mogelijkheden kunt u terecht op de website van het EEBus-initiatief.

Met EEBUS worden verschillende use-cases gedefinieerd.
Alleen de use-case HVAC wordt momenteel door Loxone ondersteund, dit zijn apparaten voor verwarming, ventilatie en airconditioning.
De apparaten worden via het netwerk geïntegreerd door middel van het SHIP-protocol.

Voor EEBUS is de huidige Miniserver noodzakelijk, de Miniserver Gen. 1 wordt niet ondersteund!

Vaillant biedt reeds warmtepompen met EEBUS-aansluiting aan, die kunnen worden geïntegreerd zoals beschreven in het configuratievoorbeeld.

Inhoudsopgave


Configuratie voorbeeld

Voorwaarden:

De huidige Miniserver wordt gebruikt.
EEBUS-apparaten zijn met het netwerk verbonden, ervoor geconfigureerd en toegankelijk.
De EEBUS-functionaliteit of -interface is geactiveerd en op het apparaat vrijgegeven.

Voorbeeld Vaillant warmtepomp

Eerst wordt de multiMATIC app van het apparaat geopend en EEBUS in het instellingenmenu geactiveerd:

Daarna wordt een netwerkopzoeking gestart in Loxone Config, waarna het toestel in de opzoeking verschijnt als het na korte tijd werd gevonden:

Voeg het apparaat toe aan de programmering met het + teken en sla het programma op in de Miniserver.

Daarna moet het apparaat er nog mee instemmen om met de Miniserver te communiceren.
Dit gebeurt opnieuw in de multiMATIC-app van het apparaat, waar de Miniserver al in de lijst met beschikbare apparaten zou moeten staan.
Selecteer eerst de Miniserver en druk vervolgens op de knop om hem aan de lijst met vertrouwde apparaten toe te voegen:

In randapparatuur van Loxone Config zou het toestel nu groen gemarkeerd moeten zijn.
Dan kunt u naar beschikbare in- en uitgangen zoeken door op de knop Apparatuur vinden te klikken:

Na het toevoegen staan de beschikbare in- en uitgangen in randapparatuur ter beschikking voor gebruik bij de programmering:


Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status EEBUS apparaat Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Adres IP Adres en poort van het apparaat -
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -