Flipflop (RS)

Flipflop met toggle ingang. Reset is dominant.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
S Set Een puls schakelt uitgang (O) aan 0/1
Tg Toggle Een puls schakelt uitgang (O) om 0/1
R Reset Een puls schakelt uitgang (O) uit, dominante ingang 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
O Output Uitgang 0/1
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Rem Remanence input Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand of waarde na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan in de Miniserver
- Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet
- Voor een back-up
- Eens per uur
- Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s)
De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
0/1 0
Timing Diagram