Systeemstatus

Vergelijkbaar met de waarschuwing- en indicatielampjes van een voertuig, geeft uw woning via de systeemstatus ook belangrijke informatie door de hele woning.

Overzicht

De systeemstatus is een kanaal waar de Miniserver berichten over de huidige status van het systeem kan bundelen. Dit kan eenvoudige en onkritische informatie zijn maar eveneens fouten die onmiddellijke actie vereisen. De individuele berichten bevatten informatie over de oorzaak en de aard van het evenement en bieden ook hulp bij het oplossen van het probleem. De individuele evenementen in het Smart Home worden op verschillende manieren actief aan de bewoners gemeld. Berichten waarvan de oorzaak al is verholpen, worden nog steeds opgeslagen in een berichtgeschiedenis.

De systeemstatus kan zowel in de Loxone Config als in de Loxone Smart Home app worden geopend.

Systeemstatus in de Loxone Smart Home app

In de Loxone Smart Home app is de systeemstatus alleen actief als er actieve berichten zijn. Als dit het geval is, verschijnt een gekleurd hartsymbool in de titelbalk, evenals een balk in dezelfde kleur (alleen voor bepaalde berichten), die een teaser voor het bijbehorende bericht weergeeft. Door op de balk of het hartsymbool te klikken, krijgt u een gedetailleerd overzicht van de systeemstatus. Naast de standaardweergave, die alle actieve berichten weergeeft, is er ook een berichtgeschiedenis, waarin alle actieve en gecorrigeerde berichten in chronologische volgorde worden weergegeven.

 

Als er momenteel geen berichten actief zijn, kunt u de systeemstatus vinden in de instellingen van de Miniserver.

Systeemstatus in Loxone Config

In Loxone Config wordt de systeemstatus zichtbaar zodra de verbinding met de Miniserver tot stand is gebracht. Er verschijnt een gebied aan de rechterkant van de statusbalk, waarin de huidige status van de systeemstatus wordt beschreven. Klik op dit gebied om naar de detailweergave te gaan. Door op de afzonderlijke berichten te klikken, kunnen deze worden geopend of gesloten. Naast de standaardweergave, die alle actieve berichten weergeeft, is er ook een berichtgeschiedenis, waarin alle actieve en gecorrigeerde berichten in chronologische volgorde worden weergegeven.

 

Meldingen

Er zijn 2 belangrijke onderscheidende kenmerken voor elk bericht. Aan de ene kant, de ernst en aan de andere kant, aan wie het bericht getoond wordt. Sommige berichten worden alleen weergegeven voor beheerders, anderen voor alle gebruikers of zelfs voor een specifieke gebruiker.

Verschillende graden van ernst hebben ook verschillende effecten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende ernstniveaus:

  • Info vb, ‘filter moet gewisseld worden’
  • Waarschuwing vb ‘SD-kaart schrijflast hoog’
  • Foutmelding vb ‘apparaat offline’
  • Kritieke fout vb ‘Extension offline’

Op de hoogte brengen

Bewoners in het smart home worden op de volgende manieren op de volgende manieren op de hoogte gebracht van nieuwe statussen door de systeemstatus:

  • Push notificaties
  • mails
  • Dagelijks rapport
  • Miniserver LED
  • log file

Deze communicatiewegen worden, naast de hierboven beschreven regels, enkel gebruikt voor berichten die het systeem ook als geschikt identificeert. Bijvoorbeeld. Als het bericht ‘Onveilige toegangsgegevens’ een belangrijke fout is, heeft actieve melding in dit geval echter weinig zin.

Bovendien is er een korte vertraging voor push- en e-mailwaarschuwingen, waardoor wordt voorkomen dat veel meldingen in één keer worden verzonden in geval van waarschuwingen die zich vlak achter elkaar voordoen. Een uitzondering zijn kritieke fouten. Als er een kritieke fout optreedt, worden zowel een pushmelding als een e-mail onmiddellijk verzonden.

Push notificaties

Als u push-notificaties van de systeemstatus wilt ontvangen, schakelt u de betreffende instelling in uw Loxone Smart Home-app in. Navigeer in de instellingen naar de sectie “Visualisatie & App” en klik op de knop “Meldingen”. Selecteer ‘Pushnotificaties’ in het volgende scherm. Schakel pushnoificaties in en selecteer vervolgens ‘Systeemstatus’.

Mails

Om per e-mail op de hoogte te worden gesteld van systeemstatusberichten, moet de optie “Gebruiken voor foutmeldingen” worden aangevinkt op de overeenkomstige mailer . Deze optie is te vinden in de instellingen van de mailer.

Dagelijks rapport

Alle berichten die geen direct pushbericht of geen directe e-mail activeren vanwege een te lage ernst, worden vermeld in een dagelijks rapport. Het rapport informeert u alleen over een bericht als dit nog niet eerder in een e-mail is verstuurd.

Miniserver LED

Als er een bericht verschijnt voor alle beheerders, wordt het secundaire licht van de Miniserver verlicht in overeenstemming met de kleur van het bericht, analoog aan het kleurendisplay in de app.

Logboek

Informatie over systeemstatusberichten wordt naar het logbestand “def.log” geschreven. Dit kan worden opgevraagd via de webservice  ” http: // miniserver / dev / fsget / log / def.log “.

Documenten

Overzicht van alle meldingen