Automatische tuinbesproeiing

In het kort: automatische tuinbesproeiing met Loxone

Als het gazon in de zomer last heeft van een gebrek aan water, wordt dit weerspiegeld in onaantrekkelijke bruine vlekken, onkruid en gebrek aan groei. Om u hiervan te vrijwaren, tonen we u in dit toepassingsvoorbeeld hoe u met Loxone een automatische tuinbesproeiing kunt realiseren.

Oplossing & Configuratie: een automatische tuinberegening integreren

In ons voorbeeld wordt een beregening van de tuin gerealiseerd met een regenwatertank. De tank is uitgerust met een ultrasone sensor die het waterniveau controleert. Als het waterpeil te laag is, wordt er niet besproeid. In de visualisatie kan het waterniveau op elk moment worden bekeken.

De automatische tuinberegening kan op verschillende manieren worden geactiveerd. Ofwel door gebruik te maken van de weersvoorspelling via het Weerstation of de weerservice, ofwel door gebruik te maken van vochtsensoren in de bodem. Twee uur voor zonsopgang wordt er onder de volgende omstandigheden beregend:

  • als er voldoende water in de tank is (gemeten met een ultrasone sensor)
  • als het niet regent (gemeten via het Weerstation / de weerservice)
  • als de grond niet vochtig genoeg is (wordt gemeten via de vochtsensor)
  • als het niet meer dan 2 liter per vierkante meter gaat regenen in de komende 4 uur
  • als er geen gevaar voor vorst is (als de temperatuur niet onder 4°C daalt)

Irrigatie eindigt bij zonsopgang. U kunt de tuinbesproeiing ook handmatig of tijdafhankelijk activeren via de Loxone App. Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, vindt er geen bewatering plaats.

Alle vier de ventielen zijn aangesloten op een radioknopmodule. Elk van de vier ventielen besproeit de tuin afwisselend met tussenpozen van 60 seconden.

Bovendien wordt bij vorstgevaar het water in de leidingen gedurende 5 minuten met lucht uitgeblazen zodat de waterleidingen niet door de vorst worden beschadigd.

Hardware:

Configuratie:


tuinbesproeiing

Download de voorbeeld configuratie:

Smart Garden Watering

Config 10.3.11.27

Waarom u en uw klant een automatische tuinbesproeiing moeten overwegen?

Om ervoor te zorgen dat uw tuin of de tuin van uw klanten altijd voldoende en regelmatig wordt besproeid, is de automatische tuinbesproeiing met Loxone optimaal. Intelligent besproeien met Loxone kan ook perfect worden toegepast in grote serres en velden.

 

De lokale regelgeving en normen moeten in acht worden genomen. De inhoud van deze pagina maakt bepaalde aannames over de installatie. De informatie op deze pagina vervangt de contextuele kennis van een Loxone Partner niet. Voor een professioneel geïnstalleerde oplossing kunt u contact opnemen met een Loxone Partner om een van de in deze Use Case genoemde functionaliteiten te realiseren.

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks