Raam- en deurcontact Air

Het Loxone Raam- en deurcontact Air is een draadloze sensor met reed-contact die reageert op een magneet en zo de bewaking van deuren en ramen, of ze nu open of gesloten zijn, mogelijk maakt.

Datasheet Deur- & Raamcontact Air

Inhoudsopgave


Montage

Plaats de zelfklevende magneet zo dat het contact reageert wanneer het raam gesloten is. De magneet moet dicht bij de groene inkeping aan de zijkant worden geplaatst.

Bij montage op metalen ondergronden kan het bereik aanzienlijk worden beperkt.

Inbedrijfname

De leermodus is actief in de afleveringstoestand na het plaatsen van de batterij. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

Als u de leermodus handmatig wilt activeren, drukt u onmiddellijk na het plaatsen van de batterij gedurende minstens 5 seconden op de leertoets. De leerknop bevindt zich aan de bovenkant van het apparaat:


Vervanging van batterij

Gebruik de witte knop als schuifknop om de batterij naar de zijkant te schuiven. Plaats vervolgens een nieuwe CR2032 lithiumbatterij. Zorg ervoor dat de batterij volledig in het apparaat wordt gedrukt, zodat de knop opnieuw correct kan worden ingedrukt.

Kort daarna knippert het apparaat 3 keer groen zodra de verbinding met de Miniserver succesvol tot stand is gebracht.

Bij apparaten met serienummer 504F94FFFE-B/C..... knippert de LED niet na het verwijderen en terugplaatsen van de batterij.
Voor dergelijke apparaten moet je na het verwijderen van de batterij op een knop drukken of een minuut wachten om de status weer te geven na het terugplaatsen van de batterij.


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Ingang 1 Om de leerknop als ingang te gebruiken 0/1
Contact Ingang is actief wanneer de magneet wordt gedetecteerd (bv. deur gesloten) 0/1
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Raam- en deurcontact Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Battery level Geeft het huidige batterijniveau aan. % 0...100
Battery low Aanduiding van lage batterij, batterij moet vervangen worden. - 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken U wordt op de hoogte gebracht van de systeemstatus of de cloud-mailer wanneer het apparaat niet langer beschikbaar of offline is.
Aangezien dit een apparaat is met veiligheidsgerelateerde functionaliteit, kunt u deze instelling voor dit apparaat niet uitschakelen.
-
Serienummer Serienummer van het Air apparaat -
Apparaattype Air apparaat type -
Veiligheidsinstructies

Zorg ervoor dat het apparaat wordt beschermd tegen water.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Deur- & Raamcontact Air