Integer Getal

Deze bouwsteen converteert een kommagetal naar een geheel getal.

Inhoudsopgave


Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
R Result Resultaat
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
V Value Analoge ingang, waarde die naar boven of beneden moet worden afgerond 0
Ro Round R=0: er wordt altijd afgerond
R=1:er wordt commercieel afgerond, ligt de eerste decimaal onder de 5 wordt er naar beneden afgerond
0/1 0