Sequencer

Trigger schakelt de volgende uitgang aan.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Tr Trigger Een puls schakelt Uitgang (O) aan. 0/1
P Position Kiest een bepaalde uitgang uit 0...8
R Reset Als 1 (O) = (Dv) 0/1
DisPc Disable Schakelt ingangen (Tr) en (P) uit als deze aan zijn. (Kinderslot) 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
O1-8 Output 1-8 Uitgang 1-8 0/1
Sel Selected output Selecteer uitgang 0...8
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Rem Remanence input Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand of waarde na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan in de Miniserver
- Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet
- Voor een back-up
- Eens per uur
- Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s)
De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
0/1 0
Max Maximum number of used outputs Maximaal aantal gebruikte uitgangen 0...8 8
Dv Default value Uitgang die bij (R) gezet moet worden (0 = alles uit) 0...8 1