Auto-Configuratie

Snelstartgids

Toepassing:

Met behulp van de Loxone Auto-configuratie kan na het leren en labelen van de Loxone-hardware het volledige Real Smart Home automatisch worden geconfigureerd. Functies zoals lichtregeling, individuele ruimteregeling, automatische zonwering, muziek, toegang en wekker worden automatisch geconfigureerd voor elke ruimte. Verder worden centrale functies en veiligheidsfuncties zoals alarm-, brand- en wateralarm, storm- en vorstbeveiliging en vele andere functies gecreëerd.

Bepalend voor een correcte configuratie is de toewijzing van de periferie per kamer en categorie. Een andere cruciale factor voor de volledige Smart Home-ervaring is de juiste toewijzing van het ruimtetype.

Er is een onderscheid tussen de volgende ruimtetypes:

  • slaapruimte
  • verblijfruimte
  • doorgangruimte

De ruimtetypes kunnen worden aangepast in de perifere boom. De volgende configuraties worden gemaakt door de automatische configuratie:

 

slaapruimte: De automatische configuratie maakt een wekker bouwsteen en verbindt dit met de lichtregeling. De “goede nacht” -functie wordt ook gecreëerd en biedt na activering met drie keer klikken, een zeer gedimde nachtlichtsfeer tijdens een beweging. Ook zijn de verwarmingstijden en de comforttemperatuur geconfigureerd naar een slaapruimte.
verblijfruimte: In een verblijfruimte stelt de Auto Configuratie de bewegingsdetectietijden, verwarmingstijden en kamertemperatuur optimaal in.
doorgangruimte: In een doorgangruimte zijn aanzienlijk kortere bewegingsmeldtijden vereist, dus hiermee wordt rekening gehouden door de automatische configuratie. Bovendien wordt automatisch de functie “Verlaat” in een doorgangsruimte gemaakt. Welke kan worden geactiveerd door te dubbelklikken.

Legal:

Loxone biedt een hulpprogramma voor projectplanning. Dit programma helpt de klant de producten te selecteren, een stuklijst te maken en een basisconfiguratie te maken. Dit hulpprogramma stelt de klant echter niet vrij om de planning en configuratie te laten controleren en goedkeuren door een specialist (geautoriseerde bedrijf)! De applicatie houdt geen wetgeving (wet en regelgeving of normen) in aanmerking, noch houdt het rekening met de huidige bestaande klant omstandigheden of verwachtingen. Het creëert een planning en configuratie volgens algemene ervaringswaarden – zonder aanspraak op juistheid of volledigheid.

Daarom is Loxone ook niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de stuklijst en voor de bruikbaarheid van de configuratie. Loxone is aansprakelijk voor directe, indirecte schade of gevolgschade als gevolg van welke reden dan ook in verband met het gebruik van projectplanning, maar dit enkel als Loxone opzettelijk of door grove nalatigheid dit veroorzaakte. Wat het bedrag betreft, zijn deze schadeclaims beperkt tot de aanschafwaarde van het product dat de schade heeft veroorzaakt.

Basisprogrammering:

Een automatische configuratie maken:

Met de knop Auto-configuratie kunt u snel de standaard Loxone-configuratie voor uw project maken.

Belangrijk is de juiste toewijzing van ruimte en categorie.

  • Actuators = verwarmen
  • Temperatuursensoren = sensoren
  • Jaloezieën = zonwering
  • Lampen = verlichting

Met Loxone Air en Tree apparaten wordt de toewijzing van de categorieën automatisch correct ingesteld.

Klik op de knop auto-configuratie.

eigenschappen - auto-configuratie

Selecteer in het geopende dialoogvenster de ruimten waarvoor de automatische configuratie moet worden gemaakt en klik op Volgende.

Nu hebt u de volgende centrale functies voor automatische configuratie. Selecteer welke functies uw Real Smart Home moet bevatten en klik op Configureren.

Nu wordt voor elke ruimte een aparte pagina gemaakt met de belangrijkste functies van een Real Smart Home.
Alle duidelijk toewijsbare objecten zijn verbonden met de functiebouwstenen.
De uitgangen van de zonwering worden om veiligheidsredenen niet automatisch aangesloten. De automatische configuratie omvat ook alle eerder geselecteerde centrale functies incl. visualisatie.

 

config auto-config

To Do’s:

De Loxone Config zal u enkele to do’s laten zien na de automatische configuratie van de Real Smart Home .
To Do’s zijn opmerkingen die individuele informatie, zoals positionering van de woning en rijtijden, missen om de functionaliteit van de Real Smart Homes te waarborgen.
Lees alle to do’s zorgvuldig.