Schüco Extension

Met de Schüco Extension kunnen tot 30 apparaten zoals TipTronic-ramen en ASE 60/80-schuifdeuren van Schüco worden geïntegreerd.

De combinatie met een Loxone weerstation wordt aanbevolen om de ramen en deuren van het gebouw op tijd te beschermen tegen wind en regen.

Gegevensblad Schüco Extension

Inhoudsopgave


Inbedrijfname

De Schüco Extension wordt in een geschikte verdeler op een DIN-rail geïnstalleerd.

Sluit de voeding en de Link datalijnen aan op de Miniserver.

De Schüco-apparaten worden via de apparaatbus op de Schüco-Extension aangesloten. Voor de ingebruikname moeten ze worden geconfigureerd met de software van Schüco Engineering Tool Automation (ETA). Om de apparaten aan te sluiten en te configureren, volgt u de technische documentatie van Schüco, die u ook vindt in de ETA-software onder Help.

Na het inschakelen van de stroomvoorziening start de Extension, de status-LED knippert na korte tijd oranje als de verbinding met de Miniserver correct is.

Volg dan de koppelprocedure op de Link Interface.


Aanleren van Schüco-apparaten

Om te zoeken naar Schüco-apparaten, klikt u eerst op de Schüco Extension in Loxone Config en activeert u vervolgens Schüco-apparaat zoeken.

In het venster dat nu wordt geopend, staan alle aangesloten Schüco-apparaten die nog niet in de programmering zijn opgenomen:

Als u hier apparaten markeert, identificeren ze zichzelf door het knipperen van de status-LED (indien beschikbaar). Met de knop apparaat identificeren kunnen apparaten ook worden geïdentificeerd door een korte rit (open/dicht).

Markeer nu een apparaat, selecteer de benaming, de ruimte en de installatieplaats en voeg dit toe aan de programmering met de knop Apparaat aanleren of met het + teken.

In de rechterhelft van het venster worden de apparaten weergegeven die zich al in de programmering bevinden. Indien nodig kunt u deze weergeven met de knop Toon mijn Schüco-apparaten. Hier kunt u een bestaand apparaat vervangen door een nieuw apparaat van hetzelfde type uit de zoekopdracht. Dit is handig als een apparaat wordt vervangen of apparaten worden toegevoegd aan een vooraf geplande programmering. Selecteer het aan te leren apparaat en het te vervangen apparaat. Door op de pijl naar rechts te klikken, wordt het oude apparaat in de programmering vervangen door het nieuwe.

Om de wijzigingen te accepteren, slaat u het programma achteraf op in de Miniserver.

Daarna zijn de toegevoegde apparaten klaar voor gebruik, de respectievelijke functies zijn beschikbaar in de randapparatuur van Loxone Config.


Voedingen toewijzen

Een voeding kan worden toegewezen in de eigenschappen van een Schüco-element. Hiervoor nummert u de voedingsunits en wijst u de Schüco-elementen toe aan de voedingen waarop ze zijn aangesloten.

Deze informatie wordt vervolgens gebruikt door de Miniserver om overbelasting van de voedingen te voorkomen.
Als meerdere elementen op dezelfde voeding een bewegingsopdracht krijgen, worden ze niet tegelijkertijd, maar na elkaar, aangestuurd.


Elementstatus

De ingang Elementstatus op de Schüco-apparaten geeft een statuscode aan die de status van het apparaat in detail weergeeft.

Betekenis van het statustype:
Statisch - element in stilstand$$BR$Dynamisch - element in beweging

Waarde Betekenis Status type Hex-Waarde
(Diagnose)
16 Is gesloten en vergrendeld Statisch 0x10
17 Is gesloten en is ontgrendeld Dynamisch 0x11
18 Is gesloten en ontgrendeld, de vleugel is in contact Statisch 0x12
19 Opent in de ventilatierichting Dynamisch 0x13
20 Is gedeeltelijk open in de ventilatierichting Statisch 0x14
21 Is volledig open in de ventilatierichting Statisch 0x15
22 Sluiten vanuit ventilatiestand Dynamisch 0x16
23 Is gesloten en is vergrendeld Dynamisch 0x17
24 Is gesloten en is ontgrendeld (draaipositie) Dynamisch 0x18
25 Is gesloten en ontgrendeld (draaipositie) Statisch 0x19
26 Is open (draaipositie) Statisch 0x1A
27 Is gesloten en vergrendeld (draaipositie) Dynamisch 0x1B
28 Opent in NRWG-richting / XXL Dynamisch 0x1C
29 Is open in NRWG-breedte / XXL Statisch 0x1D
30 Sluit vanuit NRWG richting / XXL Dynamisch 0x1E
31 Raam is voor meer dan 100% open Statisch 0x1F
32 Vingervergrendeling is ontgrendeld (draaipositie) Dynamisch 0x20
33 Vingervergrendeling is vergrendeld (draaipositie) Dynamisch 0x21
48 Raam is niet in gebruik Statisch 0x30
49 Raam bevindt zich in de Bootloader Statisch 0x31
50 Element staat in de servicemodus Statisch 0x32
66 Testrit vereist Statisch 0x42
255 Ongeldige status, Gereserveerd - 0xFF

Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Schüco Extension Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Serienummer Specificeert het serienummer van het apparaat.
Voor extensies: Voer 'Auto' in om automatisch een Extensie met onbekend serienummer te koppelen.
Dit kan alleen worden gebruikt als er slechts één Extensie van hetzelfde type is.
Sla op in de Miniserver, om de Extension te koppelen.
Daarna moet het programma worden geladen vanuit de Miniserver om het werkelijke serienummer van de Extension in het programma over te brengen.
-
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien volgens de geldende voorschriften.

Dit apparaat moet worden gemonteerd op een DIN-rail in een elektrische verdeelkast om bescherming tegen contact met water en stof te waarborgen.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt als onderdeel van veiligheidskritische systemen.


Documenten

Datasheet Schüco Extension