Radioknoppen 8 ingangen

Tot 8 radiobuttons, slechts één uitgang kan tegelijk actief zijn. Bv. puls op ingang (I3) activeert uitgang (O3).

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
I1-8 Input 1-8 Schakelt de betreffende uitgang 1-8 aan 0/1
+ Next output Volgende uitgang 0/1
- Previous output Vorige uitgang 0/1
Sel Select output Schakelt over naar een specifieke uitgang.
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: Bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
DisPc Disable periphery control Schakelt alle ingangen uit wanneer deze aan staan (bijv. kinderslot, schoonmaken)
Besturing via gebruikersinterface is nog steeds mogelijk.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
O1-8 Output 1-8 Uitgang 1-8 0/1
N Number of active output Aantal actieve uitgangen
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Rem Remanence input Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand of waarde na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan in de Miniserver
- Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet
- Voor een back-up
- Eens per uur
- Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s)
De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
0/1 0
Max Max. outputs Maximum aantal selecteerbare uitgangen.
Voorbeeld: Max=4 -> alleen uitgangen 1-4 kunnen geactiveerd worden via bouwsteeningangen.
In de gebruikersinterface kunnen alle gelabelde uitgangen geactiveerd worden, ongeacht deze instelling.
1...8 8
Sk0 Skip 0 'Alles-uit' (0) wordt overgeslagen bij het schakelen met +/- als Aan.$$BR$ Geldt alleen voor objectingangen, niet voor de knoppen in de gebruikersinterface. 0/1 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Uitgangen bewerken Benamingvan de uitgangen bewerken -
Uitvoer labelen

Uitgangen kunnen gelabeld worden door te dubbelklikken op de bouwsteen.
Gelabelde uitgangen worden ook weergegeven in de gebruikersinterface en kunnen daar geactiveerd worden.