Radioknoppen 8/16 Ingangen

Toepassing

Met de bouwsteen Radioknoppen kunt u kiezen uit acht uitgangen, waarvan er maximaal één actief kan zijn. Toepassingsvoorbeelden zijn radiozender kiezen, trapschakelaar voor diverse toepassingen, modusselectie (bijv.: bedrijfsmodus) …

Basisprogrammering

De component beschikt telkens over 8 digitale in- en uitgangen. Door een puls op een ingang wordt de bijbehorende uitgang geactiveerd. Bijvoorbeeld: Een puls op ingang I3 activeert uitgang Q3.

Met de ingangen + en – kunt u de volgende hogere (+) of de volgende lagere uitgang activeren. Het aantal gebruikte uitgangen kan worden gedefinieerd met parameter Ma.

Met ingang AIs kan een uitgang direct worden aangestuurd. Als bijvoorbeeld op ingang AIs de waarde 5 wordt geplaatst, wordt uitgang Q5 geactiveerd.

De waarde van de uitgang die op dat ogenblik actief is, wordt uitgevoerd op uitgang AQ. Als alle uitgangen gedeactiveerd zijn, heeft uitgang AQ de waarde 0.

Door een puls op ingang R worden alle uitgangen gedeactiveerd of op 0 gezet.

Als ingang Dis actief is, zijn alle ingangen geblokkeerd. De component kan echter verder worden bediend met de visualisering.

Visualisering

De bouwsteen Radioknoppen kan ook direct in de visualisering worden gebruikt.

Door dubbel te klikken op de component, kunnen de weergaveteksten worden bewerkt.

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
I1 digitale ingang 1 Puls activeert uitgang Q1 0/1
I2 digitale ingang 2 Puls activeert uitgang Q2 0/1
I3 digitale ingang 3 Puls activeert uitgang Q3 0/1
I4 digitale ingang 4 Puls activeert uitgang Q4 0/1
I5 digitale ingang 5 Puls activeert uitgang Q5 0/1
I6 digitale ingang 6 Puls activeert uitgang Q6 0/1
I7 digitale ingang 7 Puls activeert uitgang Q7 0/1
I8 digitale ingang 8 Puls activeert uitgang Q8 0/1
+ digitale ingang + activeert de volgende hogere uitgang 0/1
digitale ingang – activeert de volgende lagere uitgang 0/1
AIs Analoge ingang de aangelegde analoge waarde bepaalt de uitgang. Bijv.: AIs = 5, Q5 wordt actief 0 – 8
R Reset ingang alle uitgangen worden 0 0/1
Dis Kinderbeveiliging blokkeert alle ingangen, component kan verder worden bediend via visualisering 0/1

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Remanentie Remanentie-ingang Activeert de remanentie van deze component. 0/1
Ma Maximaal aantal gebruikte ingangen Definieert hoeveel in-/uitgangen worden gebruikt. (Belangrijk bij doorschakelen met + en -) 0 – 8
M Alles-uit bij doorschakelen Indien AAN is “Alles-uit-toestand” (0) geblokkeerd bij doorschakelen met +/-. 0/1

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Q1 digitale uitgang 1 actief na puls op I1 0/1
Q2 digitale uitgang 2 actief na puls op I2 0/1
Q3 digitale uitgang 3 actief na puls op I3 0/1
Q4 digitale uitgang 4 actief na puls op I4 0/1
Q5 digitale uitgang 5 actief na puls op I5 0/1
Q6 digitale uitgang 6 actief na puls op I6 0/1
Q7 digitale uitgang 7 actief na puls op I7 0/1
Q8 digitale uitgang 8 actief na puls op I8 0/1
AQ Analoge uitgang geeft de waarde van de actieve uitgang aan. Bijv.: Q5 is actief, AQ = 5 0 – 5

De functie van de programmacomponent “Radioknoppen 16 ingangen” is identiek. Het enige verschil zit in het aantal in- en uitgangen.

Programmeervoorbeeld

In dit voorbeeld activeert knop 1 de marker “dagmodus” en knop 2 de marker “nachtmodus”. De bouwsteen is ‘gebruikt’ waardoor de functies ook met de app te activeren zijn.