Radioknoppen 8 ingangen

Tot 8 radiobuttons, slechts één uitgang kan tegelijk actief zijn. Bv. puls op ingang (I3) activeert uitgang (O3).

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
I1-8 Input 1-8 Schakelt de betreffende uitgang 1-8 aan 0/1
+ Next output Volgende uitgang 0/1
- Previous output Vorige uitgang 0/1
Sel Select output Schakelt over naar een specifieke uitgang.
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: Bouwsteen is vergrendeld.$$BR$Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
DisPc Disable periphery control Blokkeert alle ingangen wanneer ingeschakeld (b.v. kinderslot, reiniging)
Controle via gebruikersinterface is nog steeds mogelijk.
0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
O1-8 Output 1-8 Uitgang 1-8 0/1
N Number of active output Aantal actieve uitgangen
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.$BR$$API Commands -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaard waarde
Rem Remanence input Remanence ingang: Indien actief, behoudt het functieblok zijn vorige toestand na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functieblok wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan op de Miniserver
- Bij een geplande herstart$BR$$- Voor een back-up
- Eenmaal per uur$BR$$ De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
0/1 0
Max Max. outputs Maximum aantal gebruikte uitgangen bij gebruik van +/- ingangen. 8
Sk0 Skip 0 'Alles-uit' (0) wordt overgeslagen bij het schakelen met +/- als Aan.$$BR$ Geldt alleen voor objectingangen, niet voor de knoppen in de gebruikersinterface. 0/1 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Uitgangen bewerken Benamingvan de uitgangen bewerken -