Radioknoppen 8/16 Ingangen

Toepassing

Met de bouwsteen Radioknoppen kunt u kiezen uit acht uitgangen, waarvan er maximaal één actief kan zijn. Toepassingsvoorbeelden zijn radiozender kiezen, trapschakelaar voor diverse toepassingen, modusselectie (bijv.: bedrijfsmodus) …

Basisprogrammering

De component beschikt telkens over 8 digitale in- en uitgangen. Door een puls op een ingang wordt de bijbehorende uitgang geactiveerd. Bijvoorbeeld: Een puls op ingang I3 activeert uitgang Q3.

Met de ingangen + en – kunt u de volgende hogere (+) of de volgende lagere uitgang activeren. Het aantal gebruikte uitgangen kan worden gedefinieerd met parameter Ma.

Met ingang AIs kan een uitgang direct worden aangestuurd. Als bijvoorbeeld op ingang AIs de waarde 5 wordt geplaatst, wordt uitgang Q5 geactiveerd.

De waarde van de uitgang die op dat ogenblik actief is, wordt uitgevoerd op uitgang AQ. Als alle uitgangen gedeactiveerd zijn, heeft uitgang AQ de waarde 0.

Door een puls op ingang R worden alle uitgangen gedeactiveerd of op 0 gezet.

Als ingang Dis actief is, zijn alle ingangen geblokkeerd. De component kan echter verder worden bediend met de visualisering.

Visualisering

De bouwsteen Radioknoppen kan ook direct in de visualisering worden gebruikt.

Door dubbel te klikken op de component, kunnen de weergaveteksten worden bewerkt.

Ingangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
I1digitale ingang 1Puls activeert uitgang Q10/1
I2digitale ingang 2Puls activeert uitgang Q20/1
I3digitale ingang 3Puls activeert uitgang Q30/1
I4digitale ingang 4Puls activeert uitgang Q40/1
I5digitale ingang 5Puls activeert uitgang Q50/1
I6digitale ingang 6Puls activeert uitgang Q60/1
I7digitale ingang 7Puls activeert uitgang Q70/1
I8digitale ingang 8Puls activeert uitgang Q80/1
+digitale ingang +activeert de volgende hogere uitgang0/1
digitale ingang –activeert de volgende lagere uitgang0/1
AIsAnaloge ingangde aangelegde analoge waarde bepaalt de uitgang. Bijv.: AIs = 5, Q5 wordt actief0 – 8
RReset ingangalle uitgangen worden 00/1
DisKinderbeveiligingblokkeert alle ingangen, component kan verder worden bediend via visualisering0/1

Parameters

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
RemanentieRemanentie-ingangActiveert de remanentie van deze component.0/1
MaMaximaal aantal gebruikte ingangenDefinieert hoeveel in-/uitgangen worden gebruikt. (Belangrijk bij doorschakelen met + en -)0 – 8
MAlles-uit bij doorschakelenIndien AAN is “Alles-uit-toestand” (0) geblokkeerd bij doorschakelen met +/-.0/1

Uitgangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
Q1digitale uitgang 1actief na puls op I10/1
Q2digitale uitgang 2actief na puls op I20/1
Q3digitale uitgang 3actief na puls op I30/1
Q4digitale uitgang 4actief na puls op I40/1
Q5digitale uitgang 5actief na puls op I50/1
Q6digitale uitgang 6actief na puls op I60/1
Q7digitale uitgang 7actief na puls op I70/1
Q8digitale uitgang 8actief na puls op I80/1
AQAnaloge uitganggeeft de waarde van de actieve uitgang aan. Bijv.: Q5 is actief, AQ = 50 – 5

De functie van de programmacomponent “Radioknoppen 16 ingangen” is identiek. Het enige verschil zit in het aantal in- en uitgangen.

Programmeervoorbeeld

In dit voorbeeld activeert knop 1 de marker “dagmodus” en knop 2 de marker “nachtmodus”. De bouwsteen is ‘gebruikt’ waardoor de functies ook met de app te activeren zijn.