Bewegingsmelder Air

De Loxone Bewegingsmelder Air wordt gebruikt om beweging en helderheid in een ruimte te detecteren. Mogelijkheid van werking op batterij of externe voeding.

Opmerking: De bewegingsmelder Air is niet langer verkrijgbaar en is vervangen door de Aanwezigheidsmelder Air.

De bewegingsmelder kan ook enkele huisdieren detecteren. Met de instelbare gevoeligheid kan de gevoeligheid van de sensor worden verminderd, maar er is geen speciale sensortechnologie die huisdieren uitsluit.

Datasheet Bewegingsmelder Air

Inhoudsopgave


Montage

Voor een optimale werking van de bewegingsdetectie is een correcte plaatsing aan het plafond van cruciaal belang. De volgende schetsen ondersteunen u hierbij:

Monteer de montagering op de gewenste installatieplaats. Plaats de batterijen of plaats de 24VDC-voeding. Om de installatie te voltooien, bevestigt u de bewegingsmelder aan de montagering.


Inbedrijfname

De leermodus is actief in de afleveringstoestand na het plaatsen van de batterij of het instellen van de stroomvoorziening. Dit wordt aangegeven door het rood/groen/oranje wisselend licht van de status-LED.

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

Als u de leermodus handmatig wilt activeren, drukt u de leerknop gedurende ten minste 5 seconden direct na het aansluiten van de stroomtoevoer in. De leerknop bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

De beschikbare functies verschillen naargelang het toestel op batterijen werkt of op een externe stroomvoorziening is aangesloten. Dit wordt bepaald tijdens de koppeling. Het apparaat moet daarom met dezelfde voedingswijze worden gekoppeld als waarmee het later zal worden gebruikt.
Als de voedingswijze later wordt gewijzigd, moet het apparaat uit de programmering worden gewist en opnieuw worden gekoppeld.


Vervanging van batterijen

Om de batterijen te vervangen, haalt u het apparaat uit het stopcontact door het kort tegen de wijzers van de klok in te draaien. Verwijder de batterijen van de achterkant van het apparaat en plaats nieuwe AA-batterijen. Dan start het apparaat en de Status LED knippert 3 keer groen.


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Beweging Ingang is actief wanneer er beweging wordt gedetecteerd - 0/1
Helderheid Geeft de gemeten waarde van de huidige helderheid Lx 0...188
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Bewegingsmelder Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnose voor Air-apparaten
Diagnose voor Tree-apparaten
Diagnose voor Extensions
Digitaal 0/1
Battery level Geeft het huidige batterijniveau aan. % 0...100
Battery low Aanduiding van lage batterij, batterij moet vervangen worden. - 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. - - -
Serienummer Serienummer van het Air apparaat - - -
Apparaattype Air apparaat type - - -
Zendcyclus helderheid Helderheidsoverdrachtscyclus (0=UIT). min 0...120 -
Naloop tijd beweging De ingang 'beweging (Mo)' blijft actief na de laatst gedetecteerde beweging of de ingestelde nalooptijd. Hoe hoger de ingestelde nalooptijd, hoe energiezuiniger het apparaat wordt bediend.
Als de bewegingsmelder wordt gebruikt op een alarmsysteem, wordt de nalooptijd automatisch ingesteld op 3s zodra deze is ingeschakeld en deze zich bij de Miniserver meldt.
- - -
Gevoeligheid Is van invloed op de gevoeligheid en daarmee op het bereik van de bewegingserkenning - - -
Veiligheidsinstructies

In geval van een externe stroomvoorziening moet de installatie worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Zorg ervoor dat het apparaat wordt beschermd tegen water.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet Bewegingsmelder Air