Bekabeling van Loxone tree componenten

Voor de Loxone Tree Bekabeling wordt een Loxone Cat 7 kabel aanbevolen. Het Groen/Witte paar wordt voor de Tree en de Oragne/Witte paar wordt voor de spanningsvoorziening gebruikt. De overige 2 paren blijven vrij en kunnen voor andere functies gebruikt worden. De mantel van de kabel moet niet geaard worden.
De maximale kabellengte per Tree tak is 500m.

 

opgepastDe maximale kabellengte van 500m verwijst naar de Tree, NIET op de kabellengte van de 24V spanningsvoorziening. Hier kan door de spanningsval de maximale lengte korter zijn.

 

Bekabeling

 

bekabeling tree

 

Bekabelings Topologie

 

Voor de Loxone Tree kunnen de onderstaande bekabelings Topologieën gebruikt worden.

 

toppologie tree bekabeling

 

 

Er wordt aanbevolen om een kabel in een ruimte te voorzien en daarna vanuit deze ruimte zelf vanaf dat punt de nodige Tree apparaten te installeren en aan te sluiten.
Houd rekening met volgende zaken,

  • Dat er per Tree vertakking maximaal 50 apparaten kunnen aangesloten worden,
  • Dat de Tree vertakkingen links en recht niet verbonden kunnen worden en
  • Dat een Tree vertakking geen ring wordt.

 

Spanningsval

 

De Loxone Cat 7 kabel heeft een doorsnede van 0,258 mm². De spanningsval kan met volgende formule berekend worden:

ΔU = I · R = I · ((2 · L · ρ) / A)

I … Stroom [A]
L … Kabellengte [m]
A … Kabeldoorsnede [mm²]
a = 0,258 voor de Loxone Cat 7 kabel
ΔU …Spanningsval [V]
ρ … specifieke materiaalweerstand [( Ω*m)/mm²]
ρ = Constante (0,0172 voor Koper)
De 24V Voedingsspanning min de berekende Spanningsval moet ten minste de ingangsspanning van de Tree apparaten niet onderschrijden. In de praktijk worden spanningsvallen van ca. 3% gebruikt.

 

Voorbeeld Stelventiel Tree

Max. stroom van een stelventiel Tree: 62,5mA
Aantal Stelventielen: 15 stuks waarvan max 5 stuks gelijktijdig in bedrijf zijn
Bekabelingslengte: 20m
Doorsnede van de Cat 7 kabel: 0,258mm²
max. Stroom van een stelventiel Tree: 62,5mA
ΔU = I · ((2 · L · ρ) / A)
ΔU = 0,3125A · ((2 · 20m · 0,0172Ω*m/mm²) / 0,258mm²)
ΔU = 0,83V
De spanningsval van 0,83V is voor het stelventiel Tree nog toegestaan.