Checklist – Storing op de speakers

Als je een gezoem op de luidspreker waarneemt, kan je aan de hand van deze lijst de oorzaak achterhalen.

Controleer volgende punten:

  • Het versterkingsniveau (wordt achteraan de versterker gewijzigd met kleine potentiometers) dient zo laag mogelijk ingesteld te worden. Hoge instelling kan het gezoem veroorzaken.
  • Wanneer de musicserver en versterker in een datarack staan, is het best dat deze de GND niet raken. Ook de behuizingen blijven best van elkaar gescheiden.
  • De muziekserver en versterker moeten zich in dezelfde elektriciteitskring bevinden.

 

Gezoem in alle zones

  • Gelieve de L en N om te draaien van de voedingsspanning. De stekker moet dus 180° gedraaid worden.
  • Is er in de buurt van de versterker, musicserver of audiokabels een EXVB of schotelanthenne geplaatst? Deze zouden storing kunnen veroorzaken en moeten dus verwijderd worden.
  • Wanneer bovenstaande niets oplossen en u het geluid ook hoort wanneer u rechtstreeks een hoofdtelefoon aan het kanaal hangt kan u contact opnemen met de Loxone

 

Gezoem in een of enkele zones

  • Is het gezoem ook hoorbaar wanneer u de versterker verbindt met een niet geaard apparaat (bijvoorbeeld een smartphone)
    • Als dit niet zo is, dient u de bekabeling na te kijken. Een spanning voerende geleider in de buurt van de audiobekabeling kan hier dan de oorzaak zijn.

 

 

Als bovenstaande tips niet werken om het zoemen te stoppen, kan u ook steeds een ontstoorder plaatsen om het probleem op te lossen.