Dakraam screen

Regelt de zonwering voor een dakraam.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Tg Toggle Schakelt tussen openen, stoppen, sluiten.
Voor bediening met één knop.
- 0/1
Po Partial open with push & hold Gedeeltelijk openen. Als de knop langer ingedrukt wordt dan de tijd die bij parameter "Tlc" is ingesteld zal de zonwering volledig openen - 0/1
Pc Partial close with push & hold Gedeeltelijk sluiten met duwen & vasthouden - 0/1
Co Complete open Indien in beweging, stopt. - 0/1
Cc Complete close Indien in beweging, stopt. - 0/1
Dwc Door/window contact Opent de zonwering volledig en vergrendelt de bouwsteen wanneer deze ingang actief is.
Handmatige bediening via App is nog steeds mogelijk.
- 0/1
Wa Wind alarm Verplaatst de zonwering naar de ingestelde windalarmpositie. Deze positie wordt bepaald door parameter "Wap". - 0/1
Off Off Puls: zonwering stopt met bewegen.
Aan: vergrendelt de bouwsteen.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
Pos Position of shading Verplaats de zonwering naar de opgegeven positie. % 0...100
T5 T5 control Knop 1: volledig openen
Knop 4: volledig sluiten
-
DisPc Disable periphery control Blokkeert de ingangen Tg, Po, Pc, Co, Cc, So, T5 wanneer deze ingeschakeld zijn (b.v. kinderslot, reiniging)
Controle via de gebruikersinterface is nog steeds mogelijk.
- 0/1
So Slightly open Venetiaanse jaloezieën sluiten volledig en bewegen lamellen in horizontale positie volgens parameter (Rd).
Rolgordijnen, gordijnen en zonneschermen bewegen in positie volgens parameter (Rd).
- 0/1
Sps Sun position automatic start Activeert de automatische modus indien de ingang actief is aan het begin van de zonweringsperiode, of met een puls tijdens de zonweringsperiode.
De automatische modus wordt voor de rest van de dag gedeactiveerd bij handmatige bediening. Een puls op (Spr) gevolgd door een opgaande flank op (Sps) of een puls op (Spr) terwijl (Sps) actief is, start de automatische modus opnieuw.
- 0/1
DisSp Disable sun position automatic Deactiveert de automatische modus wanneer deze is ingeschakeld. - 0/1
Spr Sun position automatic restart Een puls op deze ingang zorgt ervoor dat de automatische modus terug geactiveerd kan worden nadat deze modus uitgeschakeld was door een handmatige bediening. De automatische modus wordt pas opnieuw actief als ingang Sps terug actief is. - 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Op Open
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
0/1
Cl Close Dicht
Deze uitgang is alleen bij bepaalde blokconfiguraties zichtbaar.
0/1
Pos Position of shading Positie van de zonwering (0.0 = open, 1.0 = gesloten) 0...1
Wds Wind, door/window contact state Aan wanneer ingang (Wa) van het blok of van een gekoppeld centraal blok actief is of wanneer ingang (Dwc) actief is. 0/1
Off Off Actief wanneer ingang (Off) 1 is. 0/1
Sp Sun position automatic Uitgang Sp is actief ALS ingang Sps actief is EN ALS de zon schijnt (indien instelling "Zonneschijn gebruiken" is aangevinkt).
Als op dit moment de zon zich niet in de zonweringsperiode bevindt (Start: Dir – Dts, Einde: Dir + Dts) zal uitgang Sp terug gedeactiveerd worden als ingang Sps inactief is of er geen zonneschijn meer is.
Als op dit moment de zon zich wel in de zonweringsperiode bevindt (Start: Dir – Dts, Einde: Dir + Dts) dan zal uitgang Sp actief blijven tot wanneer de zonweringsperiode gedaan is.
0/1
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
-
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Wap Wind alarm position 0 = Compleet open
1 = Compleet gesloten
- 0/1 0
Opd Opening duration Openingsduur s 0...∞ 75
Cld Closing duration Sluitingsduur s 0...∞ 75
Mld Motor lock duration Duur van de motorblokkering tussen richtingsveranderingen. s 0...∞ 0,5
Tdc Time double-click Dubbelklikduur op de ingangen (Po), (Pc) voor volledig openen/sluiten.
0 = Niet gebruikt
s 0...∞ 0,3
Tlc Time long-click Lange klikduur op de ingangen (Po), (Pc) voor volledig openen / sluiten.
Wenst u een dubbele klik, stel dan de waarde in > (Opd) of (Cld).
0 = Altijd volledige beweging starten.
s 0...∞ 3
minTd Minimum travel duration Minimale reistijd bij puls op ingang (Po) of (Pc). s 0...∞ 0,4
Spm Sun position automatic mode 0 = automatische modus blijft uit als de zonwering gesloten is. Als de ingang (Sps) actief is, start een puls op (Spr) de automatische modus opnieuw.
1 = automatische modus altijd toegestaan.
- 0...1 1
Spe Sun position automatic end action 0 = geen actie
1 = volledig openen
2 = volledig sluiten
- 0...2 1
Dir Compass direction Compasrichting van het venster:
0 = noord
90 = oost
180 = zuid
270 = west
-1 = niet geconfigureerd
° -1...359 -1
Dts Direction tolerance start Richtingstolerantie voor de automatische modus wanneer de zon het zonweringgebied binnenkomt. ° 0...90 85
Dte Direction tolerance end Richtingstolerantie voor de automatische modus wanneer de zon het zonweringgebied verlaat. ° 0...90 85
Pi Pitch Dak- of raamhelling.
0 = horizontaal
90 = verticaal
° 0...90 30
Spos Sun position automatic start offset Start-offset van de automatische modus ten opzichte van zonsopgang. min -90...90 30
Spoe Sun position automatic end offset End offset van de automatische modus ten opzichte van zonsondergang. min -90...90 -30
Sop Slightly open position Positie gebruikt voor invoer (So) en (Sps). % 0...100 80
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Zonneschijn gebruiken De automatische zonwering wordt alleen geactiveerd als de systeemvariabele Zonneschijn en de ingang Sps actief zijn. -
Directionele parameters

Dir: Kompasrichting ten opzichte van het geografische noorden. (0 = noorden, 90 = oosten, 180 = zuiden, 270 = westen)

Dts: Start van de zonweringsperiode (Start: Dir - Dts, Einde: Dir + Dte). Bij deze parameter stel je de waarde in wanneer de zon op je raam begint te schijnen.
Als de zon op het raam niet wordt beïnvloed door andere gebouwen, bomen,... kan je deze op de standaardwaarde van 85° laten staan.

Dte: Einde van de zonweringsperiode (Start: Dir - Dts, Einde: Dir + Dte). Bij deze parameter stel je de waarde in wanneer de zon niet meer op je raam schijnt.
Als de zon op het raam niet wordt beïnvloed door andere gebouwen, bomen,... kan je deze op de standaardwaarde van 85° laten staan.


Start / Einde offsets

De parameter "Spos" wordt gebruikt om de activering van de automatische modus uit te stellen. Deze parameter is belangrijk voor ramen die meteen zoninval hebben bij zonsopgang en waarbij het wenselijk kan zijn dat er nog zonlicht binnenkomt vooraleer de automatische modus gestart wordt.

Met parameter (Spoe) wordt de automatische modus vervroegd met dit aantal minuten voor zonsondergang.
Dit is relevant voor vensters die kunnen worden beïnvloed door de zon voor zonsondergang.

Er zijn twee mogelijke toepassingen voor de twee parameters:

Vaak wordt de zon na zonsopgang en voor zonsondergang verduisterd door andere gebouwen, structuren of bomen. In dit geval kan het begin- of eindtijdstip van de automatische modus worden aangepast om hiermee rekening te houden.

Een andere mogelijkheid is het verschuiven van de tijden, zodat zonsopgang of zonsondergang kan worden gezien met de zonwering open.


Automatische modus activeren via App

De automatische modus kan handmatig worden gestart via de gebruikersinterface, waardoor de zonwering naar beneden gaan wanneer de zon op het raam staat. Er wordt geen rekening gehouden met of de zon schijnt of dat het bewolkt is.


Tijdschema