Schakelklok

Dag onafhankelijke schakelklok met vrij instelbare schakeltijden en bedrijfsmodi.
De schakelklok kan digitaal (aan/uit) of analoog worden gebruikt.
Een dubbelklik op de module opent het bewerkingsvenster waarin de schakeltijden kunnen worden gedefinieerd. Door Remanence (batterijsymbool) te activeren, wordt de vorige status hersteld na een stroomstoring.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Act Activate Als 'activering vereist' is ingesteld in een vermelding, wordt deze alleen geactiveerd met een extra puls op deze ingang terwijl de vermelding actief is. 0/1
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: Bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
0/1
Rtd Reset to default Zet de parameters en instellingen van de bouwsteen terug op de standaardwaarden zoals gespecificeerd in de bouwsteensjablonen. 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
O Output Digitaal: 0 of 1
Analoog: Standaardwaarde of waarde van invoer.
-
Om Number of active operating mode. Nummer van actieve bedrijfsmodus. -
On Pulse when On Impulse bij aan - 0/1
Off Pulse when Off Impulse bij uit - 0/1
Rt Remaining time Resterende tijd van een timer die in de gebruikersinterface is gestart. s 0...∞
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
- -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Rem Remanence input Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand of waarde na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan in de Miniserver
- Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet
- Voor een back-up
- Eens per uur
- Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s)
De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
- 0/1 0
Am Automatic mode 0 = Automatisch
1 = Manueel via Parameter (Mm)
- 0/1 0
Mm Manual mode Stel de bedrijfsmodus manueel in. - 0
Don On-duration of output (O) Als "activering vereist" is ingesteld, wordt de duur dat de waarde op (O) wordt uitgevoerd, beperkt tot deze tijd.
0=gedeactiveerd
s 0...∞ 0
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Als digitale uitgang gebruiken Indien aangevinkt wordt de analoge uitgang gebruikt als digitale uitgang. -
Schakeltijden Schema's voor tijdgebaseerde toestemming voor functie bouwstenen die worden gebruikt voor toegangscontrole, zoals de Toestemming NFC Code Touch of Toegangscontroller. Wijzigingen zijn van invloed op alle gebruikers en gebruikersgroepen die zijn geconfigureerd om dit schema te gebruiken. -
Naam voor actief Deze tekst wordt in de Apps in plaats van 'actief' weergegeven. -
Naam voor inactief Deze tekst wordt in de APPs in plaats van 'Inactief' weergegeven. -
Schakelklok digitaal/analoog

Bij digitaal gebruik van de schakelklok wordt de uitgang (O) gedurende de schakeltijd ingeschakeld. Bij analoog gebruik wordt gedurende de schakeltijd een bepaalde waarde aan de uitgang (O) uitgegeven.


Activering vereist

Indien het selectievakje (activering vereist) is geactiveerd, moet binnen de schakeltijd een extra puls op de ingang (Act) worden gezet om (O) te activeren. Wordt binnen de schakeltijd een puls op de ingang (Off) gezet, dan wordt de uitgang (O) voortijdig gedeactiveerd.


Manuele modus

Is parameter (Am) 1, is de handmatige modus geactiveerd. Als de waarde van parameter (Mm) verandert in 4, zal de timer werken met de schakeltijd van <Bedrijfsmode>(4).


Timing Diagram