Schakelklok

Toepassing

Met de functiebouwsteen Schakelklok kunnen tijdgestuurde schakelingen en instellingen van nominale waarden worden gerealiseerd. Naast de normale dagen van de week kunnen ook voor feestdagen en andere bedrijfsmodi afzonderlijke schakeltijden worden gedefinieerd.

De schakelklok kan digitaal (Aan/Uit) of analoog worden gebruikt.

Deze bouwsteen kan in de visualisering worden gebruikt, zodat de schakeltijden comfortabel via de app kunnen worden aangepast.

Basisprogrammering

INSTELLINGEN – DIGITAAL

Door dubbel te klikken op de component verschijnt het bewerkingsvenster, waar u de schakeltijden kunt definiëren. Met de linker muisknop klikt u nu op het gewenste starttijdstip, waarna u de muisknop ingedrukt houdt en naar rechts sleept tot aan het gewenste uitschakeltijdstip, waarna u de muisknop loslaat. De schakeltijd is nu groen gemarkeerd.

Tijdens de gemarkeerde tijd gaat uitgang AQ naar Aan.

schakelklok instellen

 

Informatie over de schakelklok in combinatie met de bedrijfsmodi vindt u hier.

SCHAKELKLOK – ANALOOG

De schakelklok kan ook worden gebruikt om analoge waarden uit te voeren. Om de schakelklok analoog te gebruiken, dient u in het eigenschappenvenster het veld “Als digitale uitgang gebruiken” te deactiveren.

eigenschappen schakelklok

 

Door dubbel te klikken op de component verschijnt het bewerkingsvenster, waar u de schakeltijden kunt definiëren. Met de linker muisknop klikt u nu op het gewenste starttijdstip, waarna u de muisknop ingedrukt houdt en naar rechts sleept tot aan het gewenste uitschakeltijdstip, waarna u de muisknop loslaat. De schakeltijd is nu groen gemarkeerd.

In tegenstelling tot de digitaal gebruikte schakelklok kunt u nu een waarde bepalen die op het schakeltijdstip op uitgang AQ moet worden uitgevoerd. Buiten de schakeltijden wordt de standaardwaarde uitgevoerd.

schakelklok bewerken

GEAVANCEERDE FUNCTIES

bijkomende activering

In het onderste gedeelte van het bewerkingsvenster vindt u het selectievakje “Activering vereist”. Als dit selectievakje geactiveerd is, moet er binnen de schakeltijd een bijkomende puls op ingang Tr worden gegeven, zodat de schakelklok uitgang AQ activeert.

Als er binnen de schakeltijd een puls op ingang R (reset) wordt gegeven, wordt uitgang AQ vroegtijdig gedeactiveerd.

schakelklok bewerken 2

Dit is bijvoorbeeld zinvol om de toegangsdeuren van een winkel te sturen.
Geen medewerker aanwezig (bijv. wegens ziekte) – deur blijft gesloten!

Op uitgang AQm wordt de actuele modus uitgevoerd. Het modusnummer wordt ook weergegeven in het bewerkingsvenster tussen de haakjes achter de modus.

 

schakelklok bewerken 3

Manuele modus

Als bijvoorbeeld parameter A op 1 staat en bij parameter M de waarde 4 aanwezig is, werkt de schakelklok volgens de instelling van modus 4 (waarde tussen haakjes). In ons geval is dit dinsdag.

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Tr Trigger Is alleen nodig wanneer “Activering vereist” ingesteld is. 0/1
R Reset Voert een reset van de geactiveerde tijdvensters uit en zet “Q” op 0 zolang “R” 1 is 0/1

 

Parameters

 

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
R Remanentie-ingang Bij AAN wordt de remanentie geactiveerd 0/1
A Automatisatie modus 0 = actief, 1 = handmatige modus 0/1
M Handmatige modus Met deze parameter kan een modus worden geselecteerd. 0/1
T Duur uitgangspuls Bepaalt de tijdsduur voor de uitgangspuls op AQ wanneer “Activering vereist” ingesteld is. s

 

Uitgangen

 

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AQ Uitgang van de schakelklok Deze ingang staat voor de duur van de ingestelde schakeltijd op 1. 0/1
AQm Actuele bedrijfsmodus Geeft de actuele bedrijfsmodus aan. 0/1
Qon Puls schakeltijd begin Aan het begin van de schakeltijd wordt op deze uitgang een puls gegeven. 0/1
Qoff Puls schakeltijd einde Aan het einde van de schakeltijd wordt op deze uitgang een puls gegeven. 0/1
AQmt Uitgang voor timer Resterende tijd van de timer in seconden. Als de tijd verstreken is, wordt teruggekeerd naar het normale schakelbedrijf. s

 

Programmeervoorbeeld

 

programmatie voorbeeld

 

In dit voorbeeld werd een nieuw kalenderitem met de naam “Wintertijd” aangemaakt en gekoppeld aan de door de gebruiker gedefinieerde bedrijfsmodus “Wintertijd” (selecteerbaar bij Type).

 

voorbeeld schakelklok bewerken

Daarna werd de nieuw aangemaakte bedrijfsmodus als nieuwe regel toegevoegd in een schakelklok en werd de schakeltijd gedefinieerd. Als het vinkje bij “Activering vereist” wordt geplaatst, moet de triggeringang een puls ontvangen om de schakeltijd te activeren.

 

 

functiebouwsteen schakelklok

 

“Puls avondschemering” is te vinden onder “Tijden” in de randapparatuur. Als deze puls wordt geactiveerd, schakelt de klok in en wordt de kerstboomverlichting geactiveerd. Om 23:30 wordt, zoals ingesteld in de schakelklok, de verlichting weer gedeactiveerd.

Downloaden kerstboomverlichting

Hier vindt u voorbeeldconfiguraties voor de programmacomponent “Schakelklok”.