Ramen centraal

Centrale bediening voor meerdere ramen.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Co Complete open Stoppen niet mogelijk. - 0/1
Cc Complete close Stoppen niet mogelijk. - 0/1
Tg Toggle Schakelt tussen openen, stoppen, sluiten.
Voor bediening met één knop.
- 0/1
Pos Position of window Beweeg ramen naar de opgegeven positie. % 0...100
Po Partial open with push & hold Gedeeltelijk openen. - 0/1
Pc Partial close with push & hold Gedeeltelijk sluiten. - 0/1
Wp Weather protection Ramen worden gesloten en vergrendeld voor verdere bediening wanneer ze aan staan.
Besturing via de gebruikersinterface is nog steeds mogelijk.
- 0/1
Off Off Puls: zonwering stopt met bewegen.
Aan: vergrendelt de bouwsteen.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Selectie Alle geselecteerde ramen kunnen samen worden aangestuurd. -