Statistieken

Toepassing registratie van statistieken

Met de Loxone Miniserver kunnen statistieken worden bijgehouden over waardeveranderingen. De geregistreerde waarden kunnen in de Loxone Config-software en in de visualisering grafisch worden weergegeven. De meetwaarden kunnen ook als .csv-bestand worden geëxporteerd, op het internet worden weergegeven of via mail automatisch worden verzonden.

Als de SD-kaart vol is, worden geen statistische gegevens meer geregistreerd en worden ook geen oudere gegevens overschreven. Via FTP-toegang kunnen individuele registraties worden gewist.

ACTIVERING VAN DE STATISTIEK

De statistiekregistratie wordt geactiveerd in het eigenschappenvenster van het relevante object, door een vinkje te plaatsen in het selectievakje “Statistiek”.

Statistiekperiode

De waarden kunnen in de volgende intervallen naar de statistiek worden geschreven:

  • Elke verandering (alleen voor specialisten, geheugen wordt extreem belast!)
  • Elke verandering (max. 1 waarde per minuut, altijd de waarde aan het begin van elke nieuwe minuut)
  • Gemiddelde waarde per minuut
  • Gemiddelde waarde per 5 minuten
  • Gemiddelde waarde per 10 minuten
  • Gemiddelde waarde per 30 minuten
  • Gemiddelde waarde per uur

Merk op dat vaak schrijven van de statistiek de SD-kaart belast. Kies daarom verstandige waarden. Voor temperaturen is een gemiddelde waarde per 10 minuten bijvoorbeeld meer dan voldoende.

Soort statistiek

Als het selectievakje “Geaccumuleerd” geactiveerd is, wordt het verschil naar de statistiek geschreven.

Net zoals bij een stroomteller: er wordt rekening gehouden met het verschil tussen twee afleestijdstippen.

Principieel zijn er drie soorten statistieken:

TrendLijndiagram: punten worden direct met lijnen verbondenbijv. voor temperaturen
GeaccumuleerdStaafdiagram: verschil tussen twee punten wordt aangegevenbijv. voor stroomtellers
StepWaarden worden tot aan de waardeverandering weergegeven met een verticale lijnbijv. voor digitale signalen (aan/uit)
Statistiek via e-mail

Bij “E-mailverzending” kunt u selecteren of en hoe vaak (dagelijks, wekelijks of maandelijks) de statistiekgegevens via e-mail moeten worden verzonden.

Bij Statistiekmailer kunt u een bestaand mailerprofiel selecteren dat moet worden gebruikt.

Meer informatie over de Mailer vindt u hier.

Statistiekgegevens oproepen

U kunt de geregistreerde waarden oproepen via de Loxone Config-software.

Daartoe vindt u bij “Miniserver” het item “Statistieken laden”.

In het tijdvenster in de linker bovenhoek kunt u de periode van de opgeroepen waarden weergeven. Automatisch is altijd de 1e van elke maand geselecteerd; door op de keuzepijl te klikken verschijnt een kalenderoverzicht, waar u de startdatum kunt selecteren.

Klik daarna gewoon op “opladen”.

Nu worden alle geregistreerde in- en uitgangen weergegeven. Door op een object te klikken, wordt nu een grafische curve van de waardeveranderingen weergegeven.

Met de knop “Exporteren” worden automatisch alle weergegeven objecten als CSV-indeling (Excel, …) naar een gedefinieerde plaats geëxporteerd. Per object wordt een CSV-bestand aangemaakt.

Met het veld “Analoge 0-waarden negeren” kan de statistiek 0-waarden verbergen en alleen hogere waarden weergeven.

Als de geheugenkaart vol is, wordt de statistiek niet langer geregistreerd.

STATISTIEKEN OPROEPEN VIA BROWSER

Bovendien kunnen de statistische waarden worden weergegeven in een browser.

Daartoe voert u in uw browser de volgende url in: http://“IP van de miniserver“/stats/.

Statistische gegevens visualiseren

Bij programmacomponenten, ingangen, … die in de visualisering worden gebruikt en de statistiek geactiveerd is, worden de statistische gegevens automatisch gevisualiseerd.


Statistiek temperatuur


Statistiek energieteller

Statistiek wissen

Statistiekbestanden kunnen ook gemakkelijk worden gewist met de Loxone Config-software.

De knop “SD kaart beheren” die daarvoor wordt gebruikt, verschijnt door in de periferieboom SD-kaart te selecteren.

Nu verschijnt een afzonderlijk venster waarin alle op de SD-kaart aanwezige statistiek-, log-, tracker- en update-bestanden vermeld zijn.
Plaats nu een vinkje in het selectievakje bij alle te wissen bestanden en klik vervolgens op “Verwijderen”.

Statistische gegevens van de actuele maand worden niet weergegeven en kunnen bijgevolg ook niet worden gewist.