Loxone Monitor

De diagnosemonitor in Loxone Config.

DE MONITOR ONTGRENDELEN IN HET REGISTER

Vanaf versie 5.24.12.12 is de monitor standaard geactiveerd en kunnen de volgende stappen worden overgeslagen.
Open het register:
Start – Uitvoeren – „regedit“ of Win + R – „regedit“

 

ontgrendeling

 

Om de monitor te kunnen gebruiken, moet de sleutel in het register als volgt worden ingesteld:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Loxone\LoxPLAN\Private\EnableWatch DWORD1

regedit_1

Nadat de sleutel op 1 werd gezet, kan de monitor in Loxone Config worden gebruikt. Op de startpagina kunnen de monitor en de taakmonitor worden geactiveerd.

Als geen monitors worden ontvangen, moet “LoxWatch” eventueel in de firewall als vertrouwd worden geclassificeerd.

 

ACTIVERING VAN DE MONITOR

In de Loxone Config-software vindt u in het tabblad “Diagnose” de knop “Diagnose-informatie”. Klik op deze knop en activeer het selectievakje “Monitor”. Hier kunt u kiezen welke informatie moet worden weergegeven. Laat alleen informatie weergeven die u ook echt nodig heeft, anders mag u een zondvloed aan gegevens verwachten.

 

diagnose - debug

In het tabblad “Mijn project” vindt u onder Beeld een selectievakje voor de taakmonitor en voor de monitor. Activeer deze zodat beide monitorvensters worden weergegeven.

mijn project - weergave

 

 

Algemeen  Bevat algemene informatie over de Miniserver
PLC  Informatie over de PLC
Protocol  Informatie over speciale protocollen zoals NTP (tijd) of UDP
Bus Toont informatie van de Loxone link
Bestand Informatie over de SD-kaart en het geheugensysteem
Netwerk Handig bij problemen met netwerkcommando’s

 

 

De monitor is nu actief tot de actuele verbinding wordt beëindigd. Als de monitor ook na het einde van de verbinding actief blijft, activeert u bovendien het selectievakje “Monitor na einde van verbinding” .

Ga voorzichtig om met deze functie, want “Monitor na einde van verbinding” zorgt voor een zware belasting van de Miniserver. Als de monitor niet meer vereist is, moet deze functie in elk geval weer worden uitgeschakeld (selectievakje deactiveren).

Deze functie moet bovendien expliciet worden vrijgegeven in het register.

Ga daartoe naar het Windows-register:

Start -> Uitvoeren en typ vervolgens “regedit” in dit venster.

 

ontgrendeling

 

Onder Computer -> HKEY_CURRENT_USER -> Software -> Loxone -> LoxPlan -> Private moet nu een nieuwe sleutel worden aangemaakt.
Druk daartoe met de rechter muisknop op “Private” en maak vervolgens een nieuwe DWORD-waarde (32-bits) aan.

 

add_keepMon

 

Geef aan het nieuwe item nu de naam “KeepMonitor”. De waarde moet nu alleen nog op “1” worden gezet; dan zijn de instellingen in het register voltooid.

set_DWORD

 

BELANGRIJK!

Na de analyse in elk geval weer het selectievakje “Monitor na einde van verbinding” deactiveren!
Met het selectievakje “Monitor server” kan worden bepaald dat de monitorgegevens naar de Loxone Support worden doorgestuurd. Deze functie mag alleen worden geactiveerd als de Loxone-support u daartoe de opdracht geeft.

 

TAAKMONITOR

In de Loxone Config-software vindt u in het tabblad “Mijn project” onder Beeld een selectievakje voor de taakmonitor en voor de monitor. Activeer deze zodat beide monitorvensters worden weergegeven.

 

mijn project - weergave

De taakmonitor is vergelijkbaar met het Windows-taakbeheer.
Naast de actuele CPU-belasting vindt u hier ook informatie over het ongebruikte geheugen alsook een statistiek van de LAN-adapter.

 

taakmonitor

 

Hierbij een korte verklaring van sommige begrippen:

 

 

Idle Onbelast proces
Usage Actuele CPU-belasting
Wdg Watchdog: Kan na een fout een herstart veroorzaken
Heap Onvoldoende geheugenruimte
Max Maximaal beschikbare geheugenruimte
HTTP0 … HTTP7 Verbindingen voor visualisering – meerdere per verbinding

 

NAVIGATIE IN DE MONITOR

Elk monitorbestand wordt automatisch opgeslagen in C:\Users\“username“\Documents\Loxone\Loxone Config, maar met maximaal 10.000 regels per bestand. Gebruik dus de nodige filters.

 

Monitor_filter

 

1 Open een opgeslagen monitorbestand
2 Sla het monitorbestand op
3 Maak het monitorvenster leeg (items wissen)
4 Schakel automatisch bladeren in/uit
5 Schakel tijd van pc weergeven in/uit
6 Sta updates toe wanneer er reeds een monitorbestand geopend is
7 Selecteer welke Miniserver wordt geanalyseerd
8 Voer filters in (bijv.: CAN)

 

CAN_Merr

In de eerste kolom worden de regelnummers aangegeven (doorlopend genummerd van 0 tot 10.000). De IP van de zender (Miniserver) wordt aangegeven in de tweede kolom. De tijdstempel staat in kolom 3.

De echt interessante gegevens zijn te vinden in kolom 4 (protocoltype) en 5 (rapportinformatie).

 

GEBRUIK VAN DE MONITOR

Zoals reeds aan het begin vermeld, dient u alleen informatie te laten weergeven die u ook echt nodig heeft.
Hier nogmaals de tabel die aangeeft welke informatie waar beschikbaar is:

 

 

Algemeen  Bevat algemene informatie over de Miniserver
PLC  Informatie over de PLC
Protocol  Informatie over specifieke protocollen zoals NTP (tijd) of UDP
Bus  Toont informatie van de Loxone link
Bestand  Informatie over de SD-kaart en het geheugensysteem
Netwerk  Handig bij problemen met netwerkcommando’s

 

Om sneller bij de bestemming te komen, dient u ook nog filters in te stellen.

Als u bijvoorbeeld informatie over een bepaalde Extension wilt filteren, geeft u het serienummer van deze Extension als filter in.

VOORBEELDEN

TOESTANDSWIJZIGINGEN VAN IN-/UITGANGEN VAN EEN EXTENSION

BUS Value van „serienummer van Extension“

Extension_IO_action

 

FOUT OP LOXONE LINK

CAN MERR:
Controleer de bekabeling en afsluiting van de Loxone Link. (2-polige blauwe klem)

error_CAN

 

PROBLEEM MET MAILBEZORGING

De mailserver gebruikt eventueel SSL (wordt niet ondersteund door de Miniserver), er werd een verkeerde mailserver opgegeven of de gebruikergegevens zijn ongeldig.
Hier werd een filter ingesteld: “mail”.

 

error_Mailer

 

WEBSERVICE REQUEST

Toegang via een webservice. De lijst met webservices vindt u hier.

 

webservice_request

 

PROBLEEM MET WEERSERVICE

UBIMET error:

Vermoedelijk heeft u de weerdiensten nog niet geactiveerd. De handleiding daartoe vindt u hier.

Hier werd een filter gebruikt: “ubimet”

 

error_ubimet

 

LOGBESTAND WORDT GESCHREVEN

SPS Virtualoutput to /log/def.log:

Er werd een gebeurtenis in het bestand def.log geschreven.

 

output_deflog

 

FOUT TIJDENS SCHRIJVEN NAAR SD-KAART

SDC Card locked:

SD-kaart is vol of de toegang is geweigerd.

 

error_SDCard

 

SCHRIJFTOEGANG TOT SD-KAART

FS Transaction done:

Betekent „File System Transaction“, dus dat iets naar de SD-kaart wordt geschreven.

Bovendien wordt de schrijftijd aangegeven. De tijden in dit voorbeeld zijn een goede richtwaarde voor een snelle schrijftijd.

 

FS_transactions

 

SYSTEEMSTART

Het systeem start normaal maar op het einde heeft zich een fout voorgedaan waardoor het systeem tot een herstart wordt gedwongen.

 

Sys_startup

 

WATCHDOG-PROBLEEM

Als er zich een systeemfout voordoet, begint de watchdog te lopen. Het systeem heeft nu 20 seconden de tijd om de fout te corrigeren. Als het probleem langer dan 20 seconden blijft bestaan, wordt een reboot uitgevoerd.

error_watchdog

watchdog_ok

GEEN MONITORGEGEVENS

Er worden geen gegevens ontvangen?

Mogelijk heeft u het netwerk geclassificeerd als openbaar netwerk, waardoor de monitorgegevens worden geblokkeerd. Als u uw netwerk classificeert als thuisnetwerk of kantoornetwerk, zullen de problemen verholpen zijn.

Als er toch geen gegevens worden ontvangen, kunt u de loginstellingen met het volgende commando resetten:

http://“miniserver-IP“/dev/sps/log