Bedrijfstijden in Loxone App

Met de bedrijfstijden tool kan je je bedrijfsmodussen op elk gewenst moment van tijden veranderen.

 

De gebruiker die de bedrijfstijden wil veranderen moet wel administratorrechten hebben!

Om een nieuwe bedrijfstijd toe te voegen klikken we rechts onder op het optiemenu, en selecteren we ‘bedrijfstijden’.

 

Met de groene plus knop kan men een nieuwe tijd toevoegen.

In het invoervenster bovenaan kan de naam van de tijd worden ingegeven.

Als voorbeeld maken we een bedrijfstijd aan voor de zomervakantieperiode.

In de tab ‘bedrijfsmodus’ kan je een van de reeds aangemaakte bedrijfsmodussen selecteren die binnen deze bedrijfstijd geactiveerd moeten worden.

Bij de tab ‘modus’ gaan we selecteren van welke aard de bedrijfstijd is. Het varieert van occasionele dagen tot periodes die elk jaar opnieuw terugkomen.

 

Met de begin- en einddatum kunnen we gaan instellen hoe lang de bedrijfstijd duurt.

 

Met de witte ‘V’ rechtsboven kan je de aangemaakte bedrijfstijd aanmaken.

In het overzicht is je nieuwe bedrijfstijd nu opgenomen.

Klik op een bedrijfstijd om hem aan te passen of weer te verwijderen.