[email protected]

[email protected] maakt de integratie mogelijk van compatibele [email protected] huishoudelijke apparaten. Statusinformatie kan worden opgevraagd, instellingen kunnen worden gewijzigd en programma's kunnen worden gestart en gestopt. Meer informatie over [email protected] vindt u hier.

List of supported functions and devices

Voor gebruik is een [email protected] vereist! De Miniserver Gen. 1 wordt niet ondersteund. De [email protected] en de Miniserver moeten een actieve internetverbinding hebben.

Inhoudsopgave


Configuratie

Setup

Om [email protected] aan het programma toe te voegen, klikt u op 'Netwerk apparatuur' in het tabblad 'Randapparatuur', vervolgens op 'Netwerkapparaat toevoegen' en selecteert u '[email protected]'. Of u kunt het snel toevoegen door op F5 te klikken en te zoeken naar 'Miele'.

Authenticatie

Nadat u het programma op de Miniserver hebt opgeslagen, moet u zich verifiëren met uw [email protected] Er verschijnt een Systeemstatusbericht waarin u wordt gevraagd om uw Miniserver toegang te geven tot uw [email protected]

Als de status van [email protected] na het opslaan op de Miniserver verandert in rood, kon de verbinding met de [email protected] niet tot stand worden gebracht.

Apparaten toevoegen

Als de authenticatie succesvol was, kunnen uw [email protected] worden toegevoegd via Apparaat zoeken in Loxone Config.

Daarom moeten de apparaten ingeschakeld zijn en in een rust- en bedrijfsklare toestand verkeren. Dit kan bijvoorbeeld worden gecontroleerd in de [email protected] Als een apparaat zich in de verkeerde toestand bevindt, kan de Miniserver niet alle vereiste informatie van het apparaat ophalen. Als dit het geval is, wordt een overeenkomstige melding weergegeven. Bevestig de volgende punten en start het zoeken opnieuw:

 • Bediening op afstand van het apparaat is toegestaan.

 • Het apparaat is ingeschakeld en bereikbaar (toestand 2).

 • Er loopt op dit moment geen programma op het apparaat, en er wordt er ook geen beëindigd/gestopt.

 • Er is geen handmatige invoer of actie vereist op het toestel (bv. het bevestigen van een melding).

Nadat de apparaten met succes zijn toegevoegd, kan het programma worden opgeslagen op de Miniserver. De online-status van elk apparaat verandert dan in groen.


Belangrijke gebruiksaanwijzingen

Om de beschikbare apparaten correct te configureren, dient u zich vertrouwd te maken met hun functionaliteit en functies. Bekijk ze ook in de [email protected] Bij het aanmaken van automatiseringen moet de volgende informatie in acht worden genomen:

Toestemming bediening op afstand

Om een apparaat op afstand te kunnen bedienen, moet de juiste toestemming op het apparaat zijn ingesteld.

Toestand apparaat

Het is mogelijk dat sommige commando's niet worden uitgevoerd, afhankelijk van de huidige toestand van het apparaat. In dergelijke gevallen informeert de Miniserver u via de Systeemstatus. Voor meer informatie over mislukte commando's, zie Command failed.

Bediening op afstand toegestaan

Om programma's met succes op afstand te kunnen starten, moet aan de volgende eisen worden voldaan:

 • Het op afstand bedienen van het apparaat is toegestaan.

 • Het apparaat is ingeschakeld en bereikbaar (toestand 2).

 • Het apparaat moet in status 4 (Wachten op start) staan.

Voor meer informatie over mislukte programmaopdrachten, zie Commando mislukt.


Commando mislukt

Als een opdracht aan een [email protected] niet kon worden uitgevoerd, zal de Miniserver u dit melden via de Systeemstatus. Als de exacte reden kan worden vastgesteld, wordt u hiervan op de hoogte gesteld in het bericht. In elk geval kan de [email protected] of het apparaat zelf meer gedetailleerde informatie geven.

Hieronder staan enkele mogelijke redenen voor mislukte commando's:

 • Bediening op afstand van het apparaat is niet toegestaan.

 • Het apparaat is niet ingeschakeld of niet bereikbaar (uitgeschakeld, offline, in standby-modus).

 • Het apparaat wordt momenteel handmatig bediend.

 • Er loopt al een programma op het apparaat of een programma wordt beëindigd/gestopt.

 • Een handmatige invoer of handeling op het toestel is vereist.


Diagnose ingangen

Korte beschrijving Eenheid Waardebereik
Onlinestatus Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Dienst bewaken Indien aangevinkt, wordt u via de systeemstatus of via de cloud mailer verwittigd indien deze dienst niet langer beschikbaar of offline is. -