Uitschakelvertraging

Toepassing

Vaak moet een uitgang vertraagd worden uitgeschakeld, bv. een ventilator in de badkamer moet nog enige tijd nalopen.

Basisprogrammering

Zodra ingang Tr Aan is, wordt ook uitgang Q geactiveerd. Als ingang Tr weer naar Uit gaat, blijft uitgang Q voor de duur van vertragingstijd T actief en wordt pas na het verstrijken van de vertragingstijd weer gedeactiveerd. Vertragingstijd T wordt opnieuw gestart met elke dalende flank op ingang Tr.

Als ingang R wordt geactiveerd, wordt uitgang Q gedeactiveerd.

De component kan remanent worden ingesteld wanneer de ingang met het batterijsymbool wordt geactiveerd.

Ingangen

NaamBeschrijvingVerklaring
TrTriggerEen stijgende flank schakelt uitgang Q in, met een dalende flank begint de vertragingstijd.
RResetSchakelt uitgang Q uit

Parameters

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
TVertragingstijdTijd gedurende dewelke uitgang Q nog aan blijft na een dalende flank.s

Uitgangen

NaamBeschrijvingVerklaring
Qdigitale uitgangSchakelt bij stijgende flank op Tr in en blijft na dalende flank gedurende vertragingstijd T ingeschakeld.

Programmeervoorbeeld

In dit voorbeeld blijft de ventilatie gedurende 5 seconden na het loslaten van de knop ingeschakeld en schakelt zichzelf daarna weer uit.