Zwevend Gemiddelde

Toepassing

Met de bouwsteen Zwevend gemiddelde kunt u een continu actualiserend gemiddelde voor een gedefinieerd aantal waarden bepalen. Toepassingsvoorbeelden zijn ventilatiesturing, klimaatregeling, verwarmingssturing, …

Basisprogrammering

config zwevend gemiddelde

 

Koppel de analoge waarde op basis waarvan een zwevend gemiddelde moet worden bepaald, aan ingang AI.

Met parameter ST wordt bepaald in welk tijdsinterval de ingangswaarde moet worden opgevraagd (in seconden).
Het aantal waarden dat moet worden gebruikt om het gemiddelde te bepalen, kunt u definiëren met parameter S.

De gemiddelde waarde wordt uitgevoerd op uitgang AQ.

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AI analoge ingang Analoge waarde op basis waarvan een zwevend gemiddelde moet worden bepaald.

 

 

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Remanentie Remanentie-ingang Activeert de remanentie van de component. 0/1
ST  Opvraagcyclus Bepaalt in welk interval de ingangswaarden moeten worden opgevraagd. s
S Aantal opvragingen Aantal waarden dat voor de berekening moet worden gebruikt.

 

 

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AQ analoge uitgang Analoge uitgang waarop de gemiddelde waarde wordt uitgevoerd.

 

Programmeervoorbeeld

 

voorbeeld

De analoge waarde die aan ingang AI (buitentemperatuur) gekoppeld is, wordt om de 1.800 seconden opgevraagd (parameter ST – 1.800 seconden = 30 minuten).

Om het gemiddelde te bepalen, worden de laatste 48 waarden (parameter S) gebruikt.

De berekende gemiddelde waarde wordt uitgevoerd op uitgang AQ (gemiddelde waarde buitentemperatuur 24h).

Hier wordt de gemiddelde waarde van de laatste 24 uur berekend, waarbij de temperatuur om de 30 minuten wordt opgevraagd.

24 uur omdat we 48 waarden gebruiken en om het half uur opvragen (2 waarden per uur).