Zwevend Gemiddelde

Stelt het zwevend gemiddelde van de ingangswaarde beschikbaar op de uitgang

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
V Value Analoge ingang waarvan het voortschrijdend gemiddelde moet worden gevormd
R Reset Deactiveert de gemiddelde functie. Uitgang (Avg) is gelijk aan de waarde op ingang (V). 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Avg Average Gemiddelde
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
Rem Remanence input Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand of waarde na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan in de Miniserver
- Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet
- Voor een back-up
- Eens per uur
- Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s)
De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
- 0/1 0
C Polling cycle Hiermee wordt het interval ingesteld waarmee de waarde op de ingelezen waarde vervolgens gemiddeld wordt. s 0...∞ 60
N Number of readings Aantal waarden gebruikt voor middeling. - 0...1000 60