Ramp besturing

Toepassing

Met de programmabouwsteen ramp besturing kunt u een waarde per niveau aansturen.

Basisprogrammering

config rampbesturing

De programmabouwsteen ramp besturing realiseert een benadering per niveau van de doelwaarde. Met parameter S kan worden gekozen tussen twee doelwaarden. Bij S=0 wordt geregeld op de waarde van parameter L1, bij S=1 op de waarde van L2.

De waarde op uitgang AQ wordt om de 100 ms verhoogd met de waarde van parameter SR tot de doelwaarde bereikt is. Als ingang St = 1 is, wordt op uitgang AQ de standaardwaarde SV uitgevoerd.

Als de DisP-ingang op 1 wordt gezet, gaat uitgang AQ naar 0.

 

Ingangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
DisDisable-ingangBlokkeert de component, AQ wordt op 0 gezet.0/1
SNiveauselectie0 = niveau 1 (doelwaarde L1), 1 = niveau 2 (doelwaarde L2)0/1
StStop ingangBij St = 1 wordt de waarde van parameter SV uitgevoerd op uitgang AQ.0/1

 

Parameters

NaamBeschrijvingVerklaring
RemanentieRemanentie-ingangActiveert de remanentie van de component.
SVStandaardwaardeWaarde die wordt uitgevoerd wanneer ST = 1
SRStapgrootteAQ wordt om de 100 ms met deze waarde verhoogd tot de doelwaarde bereikt is (minimumwaarde: 0,001)
L1Niveau 1Doelwaarde voor niveau 1
L2Niveau 2Doelwaarde voor niveau 2

 

Uitgangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
AQAnaloge uitgangvoert de actuele analoge waarde uit