Ramp besturing

Toepassing

Met de programmabouwsteen ramp besturing kunt u een waarde per niveau aansturen.

Basisprogrammering

config rampbesturing

De programmabouwsteen ramp besturing realiseert een benadering per niveau van de doelwaarde. Met parameter S kan worden gekozen tussen twee doelwaarden. Bij S=0 wordt geregeld op de waarde van parameter L1, bij S=1 op de waarde van L2.

De waarde op uitgang AQ wordt om de 100 ms verhoogd met de waarde van parameter SR tot de doelwaarde bereikt is. Als ingang St = 1 is, wordt op uitgang AQ de standaardwaarde SV uitgevoerd.

Als de DisP-ingang op 1 wordt gezet, gaat uitgang AQ naar 0.

 

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Dis Disable-ingang Blokkeert de component, AQ wordt op 0 gezet. 0/1
S Niveauselectie 0 = niveau 1 (doelwaarde L1), 1 = niveau 2 (doelwaarde L2) 0/1
St Stop ingang Bij St = 1 wordt de waarde van parameter SV uitgevoerd op uitgang AQ. 0/1

 

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring
Remanentie Remanentie-ingang Activeert de remanentie van de component.
SV Standaardwaarde Waarde die wordt uitgevoerd wanneer ST = 1
SR Stapgrootte AQ wordt om de 100 ms met deze waarde verhoogd tot de doelwaarde bereikt is (minimumwaarde: 0,001)
L1 Niveau 1 Doelwaarde voor niveau 1
L2 Niveau 2 Doelwaarde voor niveau 2

 

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AQ Analoge uitgang voert de actuele analoge waarde uit