Ramp besturing

Ramp controle met 2 niveaus

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
0/1
S Step selection - 0 = (L1), 1 = (L2) Stapselectie - 0 = (L1), 1 = (L2) 0/1
St Stop When 1 (V) = (Sv) 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
V Value Waarde
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik Standaardwaarde
Rem Remanence input Remanentie ingang: Indien actief, behoudt de functiebouwsteen zijn vorige toestand of waarde na een herstart van de Miniserver.
De toestand van het functiebouwsteen wordt opgeslagen:
- Bij het opslaan in de Miniserver
- Bij een geplande herstart (Miniserver rebooten via Loxone Config is gepland, een spanningsuitval niet
- Voor een back-up
- Eens per uur
- Bij het activeren/deactiveren van een alarmsysteem (max. elke 10s)
De gegevens worden opgeslagen op de SD-kaart.
0/1 0
Sv Start value When 1 (V) = (Sv) 5
Sts Step size (V) wordt elke 100 ms met deze waarde gewijzigd tot de streefwaarde is bereikt. 0...∞ 1
L1 Step 1 Stap 1 7
L2 Step 2 Stap 2 3