Rookmelder Air

De Loxone Rookmelder Air is een rookmelder die werkt volgens het optisch principe. Wanneer de rookmelder reageert, klinkt er een luid alarmsignaal. Dit wordt ook doorgestuurd naar de Miniserver. Op deze manier kunnen verdere alarmstappen worden gezet via programmering.

Datasheet en instructies Rookmelder Air

Inhoudsopgave


Montage

Het juiste aantal rookmelders en de juiste plaatsing ervan is essentieel voor een doeltreffende bescherming. Houd u daarom aan de normen en richtlijnen die in het betreffende land gelden.

Monteer eerst de bodemplaat. Plaats vervolgens de 9V-batterij en steek de stekker op de contacten van de batterij. Plaats de melder op de bodemplaat en vergrendel het apparaat met een korte draai met de klok mee. (Dit is alleen mogelijk wanneer de batterij is geplaatst.)


Inbedrijfname

In de geleverde toestand is, na het plaatsen van de batterij, de leermodus actief. Dit wordt aangegeven door de rode status-LED die elke seconde knippert (lichtgeleidetoets)

Volg dan de koppelprocedure

Als u de leermodus handmatig wilt activeren, drukt u onmiddellijk na het plaatsen van de batterij gedurende minstens 5 seconden op de aanleertoets. De leerknop bevindt zich op de printplaat aan de achterkant van het apparaat.


Werking- en alarmsignalen

Omschrijving Signaaltoon Rode LED
Normale werking Geen geluid Knippert elke 40 seconden
Alarmtoestand Luide intervaltoon in een ritme van 0,5 sec 2 flitsen per seconde
Storing/vervuiling 3x korte signaaltoon elke 40 seconden LED uit
Melding lage batterijstatus Korte signaaltoon elke 40 seconden Knippert elke 40 seconden tegelijk met de signaaltoon
Alarmonderdrukking Geen geluid Knippert elke 10 seconden
Alarmgeheugen actief. De alarmstatus is in de laatste 24 uur actief geweest Geen geluid Knippert elke 43 seconden 3 keer
Functionele test Luide intervaltoon knippert 2 keer per seconde zolang de lichtgeleider wordt ingedrukt
Leermodus Geen geluid Knippert elke seconde

Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
Alarm Ingang is actief wanneer er rook wordt gedetecteerd 0/1

 


Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Rookmelder Air Digitaal 0/1
Battery level Geeft het huidige batterijniveau aan. % 0…100
Battery low Aanduiding van lage batterij, batterij moet vervangen worden. 0/1

 


Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Onlinestatus bewaken U wordt op de hoogte gebracht van de systeemstatus of de cloud-mailer wanneer het apparaat niet langer beschikbaar of offline is.
Aangezien dit een apparaat is met veiligheidsgerelateerde functionaliteit, kunt u deze instelling voor dit apparaat niet uitschakelen.
Serienummer Serienummer van het Air apparaat
Apparaattype Air apparaat type
Startwaarde aan Indien aangevinkt is de waarde van de digitale ingang AAN, bij start van het programma.
Fout uitgang weergeven Fout uitgang wordt in 2de regel weergegeven, wanneer aangevinkt.

 


Veiligheidsinstructies

Een rookmelder moet eenmaal per jaar worden gecontroleerd. Doe dit volgens deze Checklist voor het controleren van de veiligheidsvoorzieningen.

Verwijder indien nodig stof en insecten van het rookmelderrooster. De eventueel optredende rook moet ongehinderd de rookmelder kunnen binnendringen.

De rookmelder heeft een testknop voor de functionele test. Om dit te doen, drukt u op deze knop aan de bovenkant totdat de rookmelder de akoestische alarmtoon geeft. Vergeet niet de alarmonderdrukking vooraf in te schakelen.


Documenten

Datasheet en instructies Rookmelder Air