Button Air

De Button Air is een goed zichtbaar, op batterijen werkend apparaat met een grote rode knop en een geïntegreerde LED.
De magnetische bevestiging aan de meegeleverde muurbeugel samen met een anti-slip standaard maakt het gebruik op vele geschikte plaatsen mogelijk.
Wanneer de Button Air wordt ingedrukt, kunnen vrij configureerbare acties worden uitgevoerd. De geïntegreerde LED wordt ofwel rechtstreeks als uitgang met in- en uitschakeltijd of via de bouwsteen Noodgevallen alarm aangestuurd.

Datablad Button Air

Inhoudsopgave


Montage

Met de meegeleverde magnetische montageplaat kan de Button Air flexibel aan de muur worden bevestigd of overal worden neergezet met de anti-slip voet.

Bevestig de montageplaat door deze op de juiste plaats vast te schroeven.

Voor de inbedrijfstelling opent u eerst het toestel door het rode bovendeel een beetje tegen de klok in te draaien en het vervolgens te verwijderen. Trek daarna de groene isolerende strip op de batterijen eruit.

Vervolgens symboliseert de status-LED de gereedheid voor het aanleren. Om het toestel te sluiten, moet u de illustratie en de markeringen op de behuizing in acht nemen. Het apparaat kan dan worden aangeleerd.


Inbedrijfname

De leermodus is actief in de leveringstoestand na het plaatsen van de batterijen. Dit wordt aangegeven door het afwisselend rood/groen/oranje oplichten van de status-LED tussen de batterijen.

Volg vervolgens de koppelprocedure op de Air interface.

De status-LED bevindt zich op de achterkant van het toestel tussen de batterijen. Als aanleerknop wordt de rode knop of een van de 3 knoppen in het geopende apparaat gebruikt.

Als u de leermodus handmatig wilt activeren, moet u onmiddellijk na het plaatsen van de batterijen de leertoets gedurende ten minste 5 seconden ingedrukt houden.


Programmering

Er zijn 2 opties beschikbaar voor de configuratie:

Indien de Air-knop in de Noodgevallen alarm bouwsteen is geselecteerd en dus voor alarmering wordt gebruikt, licht de Air-knop op wanneer een alarm met de Air-knop is geactiveerd. Het alarm kan weer worden uitgeschakeld door lang op de Air-toets te drukken. Bovendien kan met de digitale ingang van het toestel een programmering voor om het even welk doel worden gemaakt. Om dit te doen, sleept u het apparaat of de ingang van de randapparatuur naar de programmeerpagina. De LED van het apparaat kan niet handmatig worden bediend.

Als alternatief, door het selectievakje "LED gebruiken" in de eigenschappen van Button Air aan te vinken, worden de ingangen voor knop en LED zichtbaar bij randapparatuur. Door de in- en uitschakeltijd in de eigenschappen van de LED-uitgang te configureren, kan een willekeurig knippergedrag worden gedefinieerd.
Het gebruik in de noodgevallen alarm bouwsteen is in deze variant niet meer mogelijk.
Om de LED zonder vertraging aan te sturen, wordt in de Button Air de wekfunctie geactiveerd. Dit vermindert de levensduur van de batterij.


Batterij wissel

Om de batterijen te vervangen, opent u eerst het toestel door het rode bovendeel een beetje tegen de klok in te draaien en het dan te verwijderen. Verwijder de twee AA batterijen en plaats de nieuwe batterijen.

Anschließend startet das Gerät, die Status LED blinkt bei Betriebsbereitschaft 3 mal grün. Zum Schließen des Geräts beachten Sie die Abbildung und die Markierungen am Gehäuse. Danach kann das Gerät wieder verwendet werden.


Sensoren

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
I Ingang is actief wanneer de Button wordt ingedrukt. 0/1
Actoren

Korte beschrijving Beschrijving Waardebereik
LED Zolang deze uitgang actief is, knippert de LED met het ingestelde interval. Uitgang is alleen zichtbaar als de optie "LED als uitgang gebruiken" op het apparaat is geactiveerd. 0/1
Diagnose ingangen

Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Button Air Geeft aan of het apparaat door de Miniserver kan worden bereikt.
Diagnostiek voor Air-apparaten
Diagnostiek voor Tree-apparaten
Diagnostiek voor Extensions
Digitaal 0/1
Battery level Geeft het huidige batterijniveau aan. % 0...100
Battery low Aanduiding van lage batterij, batterij moet vervangen worden. - 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Onlinestatus bewaken U wordt op de hoogte gebracht van de systeemstatus of de cloud-mailer wanneer het apparaat niet langer beschikbaar of offline is.
Aangezien dit een apparaat is met veiligheidsgerelateerde functionaliteit, kunt u deze instelling voor dit apparaat niet uitschakelen.
-
Serienummer Serienummer van het Air apparaat -
Apparaattype Air apparaat type -
LED als uitgang gebruiken Indien aangevinkt, kan de LED in de programmering als uitgang worden gebruikt. In dit geval is gebruik met de noodgevallen alarm bouwsteen niet meer mogelijk. Als het apparaat al in een noodgevallen alarm bouwsteen wordt gebruikt, is deze optie gedeactiveerd. -
Fout uitgang weergeven Fout uitgang wordt in 2de regel weergegeven, wanneer aangevinkt. -
Documenten

Datablad Button Air