Saunabesturing Verdamper

Toepassing

Met de programmabouwsteen Saunabesturing verdamper kan een sauna met verdamper optimaal worden geautomatiseerd. Alle gangbare saunakachels kunnen worden aangestuurd (schakelen van de verwarmingsstaven en analoge aansturing via 0-10 V signaal). De verdamper kan aan/uit worden geschakeld maar ook via een analoog 0-10 V signaal worden aangestuurd.

In de component is ook een zandloperfunctie, ventilator en nadroging geïntegreerd, alsook een veiligheidsuitschakeling voor het geval men de saunakachel vergeet uit te schakelen.

Er kan worden gekozen uit verschillende bedrijfsmodi zoals warmeluchtbad, kruidensauna, Finse sauna, enz… .

Bovendien kan de component Saunabesturing via de visualisering en dus ook onderweg worden bediend. Houd daarbij rekening met de veiligheidsvoorschriften en de wettelijke bepalingen van het specifieke land. Ook een deurcontact is aan te bevelen om ook onderweg te weten of de deur gesloten is.

Let bij de keuze van de sensoren op het temperatuurbereik!
Geschikte sensoren vindt u in onze webshop.
Bovendien moet een thermische oververhittingsbeveiliging worden ingebouwd!

Basisprogrammering

Aan ingang AI wordt de sauna-temperatuursensor gekoppeld en aan AIh de vochtigheidssensor.

Aan uitgangen AQ (analoog 0-10V) of Q1, Q2 en Q3 (voor L1, L2 en L3) worden de respectievelijke uitgangen gekoppeld. Als de saunakachel slechts één fase nodig heeft, gebruikt u Q1 en zet u ook parameter M op 1.

De verdamper wordt afhankelijk van de aansturing aangesloten op uitgang AQv (analoog 0-10V) of op Qv (digitaal aan/uit).

Op uitgang Qf wordt de ventilator aangesloten.

config bouwsteen saunabesturing verdamper

De component Saunabesturing verdamper kan nu alleen in de visualisering worden bediend.

Het in-, uit- en doorschakelen van de bedrijfsmodi kan echter ook met een knop worden gerealiseerd. Daartoe verbindt u de knop met de ingang op Tr.

Als een handmatige modus wordt gebruikt, moeten nominale waarden voor temperatuur en vochtigheid worden gekoppeld aan de analoge ingangen T (temperatuur) en H (vochtigheid).

Als de verdamper over een watergebreksensor beschikt, kan deze aan ingang LW worden gekoppeld. Zodra hij een watergebrek vaststelt en ingang LW naar 1 gaat, schakelt de verdamper niet meer in.

Door een puls op ingang Tc kan de zandloper ook met een knop worden gestart.

 

Ingangen

 

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AIm Analoge ingang bedrijfsmodus
 • 0= uit
 • 1= Fins handmatig
 • 2 = Vochtigheid handmatig
 • 3 = Fins automatisch
 • 4 = Kruiden automatisch
 • 5 = Zacht stoombad automatisch
 • 6 = Warmeluchtbad automatisch
0 – 6
IFm digitale ingang modus Met een puls wordt de bedrijfsmodus Fins handmatig gestart. 0/1
IHm digitale ingang modus Met een puls wordt de bedrijfsmodus Vochtigheid handmatig gestart. 0/1
IF digitale ingang modus Met een puls wordt de bedrijfsmodus Fins automatisch gestart. 0/1
IH1 digitale ingang modus Met een puls wordt de bedrijfsmodus Kruiden automatisch gestart. 0/1
IH2 digitale ingang modus Met een puls wordt de bedrijfsmodus Zacht stoombad automatisch gestart. 0/1
IH3 digitale ingang modus Met een puls wordt de bedrijfsmodus Warmeluchtbad automatisch gestart. 0/1
Tr Trigger sauna Sauna in-/uitschakelen 0/1
T Ingestelde temperatuur Analoge ingang gewenste nominale temperatuur in handmatige modus °C
AI Reële temperatuur Analoge ingang actuele reële temperatuur °C
H Gewenste vochtigheid Analoge ingang gewenste nominale vochtigheid in handmatige modus
AIh Reële vochtigheid Analoge ingang actuele reële vochtigheid
Tf Trigger ventilator Schakelt ventilator aan/uit (alleen bij sauna aan) 0/1
Tsc Trigger zandloper Start de zandloper 0/1
D Deurcontact Ingang voor deurcontact (alleen voor weergave in de visualisering) 0/1
Ab Analoge ingang actuele zitbanktemperatuur Indien aangesloten wordt deze temperatuur als REËLE temperatuur gebruikt. 0/1 °C
P Aanwezigheidsmelder Ingang voor aanwezigheidsmelder 0/1
LW Status watergebrek Als deze ingang actief is, blijft de verdamper gedurende min. 10 min uit (geen water) 0/1
R Reset Schakelt alle uitgangen van de component uit 0/1
Dis Disable Blokkeert alle ingangen, component kan alleen worden bediend via visualisering 0/1

 

Parameters

 

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Tc Temperatuurcorrectie Afwijking reële temperatuur ten opzichte van zitbanktemperatuur (als er geen zitbanksensor aanwezig is) °C
Td Temperatuur nadroging Vereiste temperatuur voor nadroging °C
Tn Ventilatortijd Looptijd van de ventilator na het bereiken van de nadroogtemperatuur s
Tt Tijd voor zandloper Duur zandloper, begint bij elke puls op ingang Tc opnieuw. Resterende tijd wordt aangegeven op uitgang AQt s
To Temperatuur veiligheidsuitschakeling Temperatuur veiligheidsuitschakeling. Bij overschrijding alle uitgangen uit, foutuitgang Qe Aan °C
Ts Tijd voor veiligheidsuitschakeling Na deze tijd wordt de sauna automatisch uitgeschakeld. s
P PWM periodeduur PWM periodeduur s
V Versterking Versterking bij regelafwijking
M Aantal gebruikte fasen 0 = alle 3 de fasen worden gebruikt

1 = alleen de eerste fase is actief

2 = bij modi met verdamper worden 2 fasen gebruikt;
bij modi zonder verdamper zijn alle 3 de fasen actief (bijv.: Fins)

0 – 2

 

Uitgangen

 

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AQ Analoge uitgang saunakachel Voor de aansturing van een saunakachel met 0-10 V 0 – 10
Q1 digitale uitgang saunakachel digitale uitgang saunakachel fase 1 0/1
Q2 digitale uitgang saunakachel digitale uitgang saunakachel fase 2 0/1
Q3 digitale uitgang saunakachel digitale uitgang saunakachel fase 3 0/1
AQv Analoge uitgang verdamper Voor de aansturing van een verdamper met 0-10 V 0 – 10 V
Qv digitale uitgang verdamper digitale uitgang verdamper 0/1
Qa Statusuitgang sauna Aan wanneer sauna actief is 0/1
Qf digitale uitgang ventilator digitale uitgang ventilator 0/1
AQt Resterende tijd zandloper Resterende tijd zandloper (na het verstrijken van de zandloper worden geen uitgangen geschakeld, er wordt enkel een puls Qte gegeven. s
Qd Statusuitgang nadroging Aan wanneer nadroging actief is 0/1
AQm actuele bedrijfsmodus
 • 0= uit
 • 1= Fins handmatig
 • 2 = Vochtigheid handmatig
 • 3 = Fins automatisch
 • 4 = Kruiden automatisch
 • 5 = Zacht stoombad automatisch
 • 6 = Warmeluchtbad automatisch
0-6
Qe Foutuitgang Aan bij veiligheidsuitschakeling 0/1
AQs Uitgang nominale temperatuur Geeft de actuele doeltemperatuur aan °C
AQh Uitgang nominale vochtigheid Geeft de actuele doelvochtigheid aan
Qte Status zandloper einde Geeft een puls wanneer de zandlopertijd verstreken is 0/1
Qta Status zandloper Aan wanneer de zandloper actief is 0/1

 

Programmeervoorbeeld

programmavoorbeeld

Programmeervoorbeeld voor sauna