Saunabesturing Verdamper

Toepassing

Met de programmabouwsteen Saunabesturing verdamper kan een sauna met verdamper optimaal worden geautomatiseerd. Alle gangbare saunakachels kunnen worden aangestuurd (schakelen van de verwarmingsstaven en analoge aansturing via 0-10 V signaal). De verdamper kan aan/uit worden geschakeld maar ook via een analoog 0-10 V signaal worden aangestuurd.

In de component is ook een zandloperfunctie, ventilator en nadroging geïntegreerd, alsook een veiligheidsuitschakeling voor het geval men de saunakachel vergeet uit te schakelen.

Er kan worden gekozen uit verschillende bedrijfsmodi zoals warmeluchtbad, kruidensauna, Finse sauna, enz… .

Bovendien kan de component Saunabesturing via de visualisering en dus ook onderweg worden bediend. Houd daarbij rekening met de veiligheidsvoorschriften en de wettelijke bepalingen van het specifieke land. Ook een deurcontact is aan te bevelen om ook onderweg te weten of de deur gesloten is.

Let bij de keuze van de sensoren op het temperatuurbereik!
Geschikte sensoren vindt u in onze webshop.
Bovendien moet een thermische oververhittingsbeveiliging worden ingebouwd!

Basisprogrammering

Aan ingang AI wordt de sauna-temperatuursensor gekoppeld en aan AIh de vochtigheidssensor.

Aan uitgangen AQ (analoog 0-10V) of Q1, Q2 en Q3 (voor L1, L2 en L3) worden de respectievelijke uitgangen gekoppeld. Als de saunakachel slechts één fase nodig heeft, gebruikt u Q1 en zet u ook parameter M op 1.

De verdamper wordt afhankelijk van de aansturing aangesloten op uitgang AQv (analoog 0-10V) of op Qv (digitaal aan/uit).

Op uitgang Qf wordt de ventilator aangesloten.

config bouwsteen saunabesturing verdamper

De component Saunabesturing verdamper kan nu alleen in de visualisering worden bediend.

Het in-, uit- en doorschakelen van de bedrijfsmodi kan echter ook met een knop worden gerealiseerd. Daartoe verbindt u de knop met de ingang op Tr.

Als een handmatige modus wordt gebruikt, moeten nominale waarden voor temperatuur en vochtigheid worden gekoppeld aan de analoge ingangen T (temperatuur) en H (vochtigheid).

Als de verdamper over een watergebreksensor beschikt, kan deze aan ingang LW worden gekoppeld. Zodra hij een watergebrek vaststelt en ingang LW naar 1 gaat, schakelt de verdamper niet meer in.

Door een puls op ingang Tc kan de zandloper ook met een knop worden gestart.

 

Ingangen

 

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
AImAnaloge ingang bedrijfsmodus
 • 0= uit
 • 1= Fins handmatig
 • 2 = Vochtigheid handmatig
 • 3 = Fins automatisch
 • 4 = Kruiden automatisch
 • 5 = Zacht stoombad automatisch
 • 6 = Warmeluchtbad automatisch
0 – 6
IFmdigitale ingang modusMet een puls wordt de bedrijfsmodus Fins handmatig gestart.0/1
IHmdigitale ingang modusMet een puls wordt de bedrijfsmodus Vochtigheid handmatig gestart.0/1
IFdigitale ingang modusMet een puls wordt de bedrijfsmodus Fins automatisch gestart.0/1
IH1digitale ingang modusMet een puls wordt de bedrijfsmodus Kruiden automatisch gestart.0/1
IH2digitale ingang modusMet een puls wordt de bedrijfsmodus Zacht stoombad automatisch gestart.0/1
IH3digitale ingang modusMet een puls wordt de bedrijfsmodus Warmeluchtbad automatisch gestart.0/1
TrTrigger saunaSauna in-/uitschakelen0/1
TIngestelde temperatuurAnaloge ingang gewenste nominale temperatuur in handmatige modus°C
AIReële temperatuurAnaloge ingang actuele reële temperatuur°C
HGewenste vochtigheidAnaloge ingang gewenste nominale vochtigheid in handmatige modus
AIhReële vochtigheidAnaloge ingang actuele reële vochtigheid
TfTrigger ventilatorSchakelt ventilator aan/uit (alleen bij sauna aan)0/1
TscTrigger zandloperStart de zandloper0/1
DDeurcontactIngang voor deurcontact (alleen voor weergave in de visualisering)0/1
AbAnaloge ingang actuele zitbanktemperatuurIndien aangesloten wordt deze temperatuur als REËLE temperatuur gebruikt.0/1°C
PAanwezigheidsmelderIngang voor aanwezigheidsmelder0/1
LWStatus watergebrekAls deze ingang actief is, blijft de verdamper gedurende min. 10 min uit (geen water)0/1
RResetSchakelt alle uitgangen van de component uit0/1
DisDisableBlokkeert alle ingangen, component kan alleen worden bediend via visualisering0/1

 

Parameters

 

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
TcTemperatuurcorrectieAfwijking reële temperatuur ten opzichte van zitbanktemperatuur (als er geen zitbanksensor aanwezig is)°C
TdTemperatuur nadrogingVereiste temperatuur voor nadroging°C
TnVentilatortijdLooptijd van de ventilator na het bereiken van de nadroogtemperatuurs
TtTijd voor zandloperDuur zandloper, begint bij elke puls op ingang Tc opnieuw. Resterende tijd wordt aangegeven op uitgang AQts
ToTemperatuur veiligheidsuitschakelingTemperatuur veiligheidsuitschakeling. Bij overschrijding alle uitgangen uit, foutuitgang Qe Aan°C
TsTijd voor veiligheidsuitschakelingNa deze tijd wordt de sauna automatisch uitgeschakeld.s
PPWM periodeduurPWM periodeduurs
VVersterkingVersterking bij regelafwijking
MAantal gebruikte fasen0 = alle 3 de fasen worden gebruikt

1 = alleen de eerste fase is actief

2 = bij modi met verdamper worden 2 fasen gebruikt;
bij modi zonder verdamper zijn alle 3 de fasen actief (bijv.: Fins)

0 – 2

 

Uitgangen

 

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
AQAnaloge uitgang saunakachelVoor de aansturing van een saunakachel met 0-10 V0 – 10
Q1digitale uitgang saunakacheldigitale uitgang saunakachel fase 10/1
Q2digitale uitgang saunakacheldigitale uitgang saunakachel fase 20/1
Q3digitale uitgang saunakacheldigitale uitgang saunakachel fase 30/1
AQvAnaloge uitgang verdamperVoor de aansturing van een verdamper met 0-10 V0 – 10V
Qvdigitale uitgang verdamperdigitale uitgang verdamper0/1
QaStatusuitgang saunaAan wanneer sauna actief is0/1
Qfdigitale uitgang ventilatordigitale uitgang ventilator0/1
AQtResterende tijd zandloperResterende tijd zandloper (na het verstrijken van de zandloper worden geen uitgangen geschakeld, er wordt enkel een puls Qte gegeven.s
QdStatusuitgang nadrogingAan wanneer nadroging actief is0/1
AQmactuele bedrijfsmodus
 • 0= uit
 • 1= Fins handmatig
 • 2 = Vochtigheid handmatig
 • 3 = Fins automatisch
 • 4 = Kruiden automatisch
 • 5 = Zacht stoombad automatisch
 • 6 = Warmeluchtbad automatisch
0-6
QeFoutuitgangAan bij veiligheidsuitschakeling0/1
AQsUitgang nominale temperatuurGeeft de actuele doeltemperatuur aan°C
AQhUitgang nominale vochtigheidGeeft de actuele doelvochtigheid aan
QteStatus zandloper eindeGeeft een puls wanneer de zandlopertijd verstreken is0/1
QtaStatus zandloperAan wanneer de zandloper actief is0/1

 

Programmeervoorbeeld

programmavoorbeeld

Programmeervoorbeeld voor sauna