Saunabesturing Verdamper

Sauna controller met Verdamper
Met behulp van deze functiebouwsteen kan een Sauna met een Verdamper intelligent worden geautomatiseerd
Alle standaard Saunakachels kunnen worden aangestuurd (schakelen van de verwarmingselementen, alsmede analoge aansturing via 0-10 V signaal).
Een Verdamper kan Aan / Uit worden geschakeld, maar ook worden aangestuurd via een analoog 0-10 V signaal.

Inhoudsopgave


Ingangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
Mode Select sauna mode 0 = Uit / Handmatig
1 = Finse handleiding
2 = Handmatige vochtigheid
3 = Finse sauna
4 = Kruidensauna
5 = Stoombad
6 = Heteluchtbad
- 0...6
Fim Finnish manual Finse handleiding - 0/1
Hum Humidity manual Vochtigheidshandleiding - 0/1
Fin Finnish sauna Finse sauna - 0/1
Her Herbal sauna Kruidensauna - 0/1
Sof Steam bath Stoombad - 0/1
Hot Hot-air bath Heteluchtbad - 0/1
Tg Toggle Schakelt tussen Sauna Aan, Verwarmen, Drogen, Ventilator, Sauna Uit. - 0/1
ϑt Target temperature Min: 30°C$$BR$Max: 110°C (Finse handleiding)$$BR$Max: 70°C (Vochtigheidshandleiding) °
ϑc Current temperature Huidige temperatuur °
Ht Target humidity Doel luchtvochtigheidsgraad % 15...65
Hc Current humidity Huidige luchtvochtigheid % 0...100
Fan Toggle fan Schakelt ventilator aan / uit.
De ventilator kan alleen worden ingeschakeld als de sauna aan staat.
- 0/1
St Activate sand timer Activeert de zandtimer gedurende de in parameter (Std) ingestelde tijd.
Elke volgende puls op de ingang start de timer opnieuw.
- 0/1
Dc Door contact De deurstatus wordt alleen gebruikt voor weergave in de gebruikersinterface! - 0/1
ϑb Current temperature bench Indien aangesloten, wordt de temperatuur op de zitbank gebruikt als actuele temperatuur. °
P Presence Wordt gebruikt voor veiligheidsuitschakeling.
Als er geen aanwezigheid wordt gedetecteerd, wordt de sauna automatisch uitgeschakeld na de in parameter (Ssdt) ingestelde duur.
- 0/1
Ws Water shortage Als de watervoorraad laag is, wordt de verdamper uitgeschakeld. - 0/1
Off Off Puls: Uitgangen worden gereset / uitgeschakeld.
Aan: Bouwsteen is vergrendeld.
Dominerende ingang.
De naam van de aangesloten sensor wordt gebruikt in de gebruikersinterface.
- 0/1
DisPc Disable periphery control Blokkeert ingangen (Tg), (Fan), (St) wanneer ingeschakeld (bijv. kinderslot, reiniging)
Controle via gebruikersinterface is nog steeds mogelijk.
- 0/1
On On Sauna activeren - 0/1
Uitgangen

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik
So Sauna output (0-10V) Analoge uitgang 0-10V voor sauna controle. -
L1-3 Sauna phase output (1-3) Fase-uitgang (L1-3) voor sauna controle. - 0/1
Ev Evaporator output (0-10V) Analoge uitgang 0-10V voor verdamperregeling. -
Evd Evaporator digital output Digitale uitgang voor verdamperregeling. - 0/1
On Sauna state Aan zolang sauna en droogfase actief zijn. - 0/1
Fan Fan Uitgang voor ventilatorregeling. - 0/1
Stt Sand timer remaining time Zandloper resterende tijd s 0...∞
Dry Drying phase Droogfase - 0/1
Mode Current sauna mode 0 = Uit / Handmatig
1 = Finse handleiding
2 = Handmatig vochtigheid
3 = Finse sauna
4 = Kruidensauna
5 = Stoombad
6 = Heteluchtbad
-
Ssd Safety shutdown Puls wanneer de temperatuur de in parameter (Ssdϑ) ingestelde waarde overschrijdt. - 0/1
ϑt Target temperature Geeft de gewenste temperatuur weer. °
Ht Target humidity Geeft de gewenste vochtigheid weer. % 15...65
Stoff Sand timer end Puls wanneer de zandtimer eindigt. - 0/1
St Sand timer state Aan wanneer zandtimer actief is. - 0/1
Ready Sauna ready Puls wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. - 0/1
AC API Connector Intelligente API gebaseerde connector.
API Commands
- -
Parameter

Contractie Korte beschrijving Beschrijving Eenheid Waardebereik Standaardwaarde
ϑd Temperature deviation Afwijking huidige temperatuur t.o.v. de temperatuur van de zitplaats (als de ingang zitbank temperatuur (ϑb) niet wordt gebruikt). ° 0
Dryϑ Drying phase temperature De temperatuur die nodig is om de ventilator te starten wanneer deze zich in de droogfase bevindt. ° 70
Dryd Drying phase duration Ventilatorduur na het bereiken van de droogfase temperatuur (Dryϑ). s 0...∞ 1800
Std Sand timer duration Duur van de zandloper s 0...∞ 600
Ssdϑ Safety shutdown temperature Bij overschrijding worden alle uitgangen uitgeschakeld, behalve de uitgang (Ssd). ° 139
Ssdt Safety shutdown time De sauna wordt op de ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld.
$Als ingang (P) wordt gebruikt, begint de tijd te lopen als geen aanwezigheid meer wordt waargenomen.
s 0...∞ 7200
PWMp PWM period Specificeert de PWM-periode voor de fase-uitgangen (L1-3). s 0...∞ 180
G Gain Versterking van de regelaar voor de PWM-gemoduleerde uitgang.
$Als de waarde wordt verlaagd, reageert de temperatuurregeling langzamer, als deze wordt verhoogd, reageert deze sneller. Verander indien nodig de waarde in kleine stappen om de regeling aan de sauna aan te passen.
- 0...∞ 1
Pm Phase mode Aantal gebruikte fasen:
0 = 3 fasen
1 = 1 fase
2 = 2 fasen in verdampersmodus of 3 fasen in modus zonder verdamper.

Parameter wordt alleen weergegeven indien fase-uitgangen (L2) en (L3) worden gebruikt.
- 0...2 2
Toepassing

Met deze bouwsteen kan een sauna optimaal worden geautomatiseerd. Alle gangbare saunakachels kunnen worden bediend (Schakelen van de verwarmingselementen, evenals analoge regeling via 0-10V signaal). Geïntegreerd in de bouwsteen is een zandloper functie, ventilatie en na-drogen, evenals een veiligheidsuitschakeling als u moest vergeten zijn om de saunakachel uit te schakelen. Er kan tussen verschillende bedrijfsmodi, zoals hete lucht bad, kruidensauna, Finse sauna, enz ... gekozen worden. Bovendien kan de saunamodule worden bediend via de visualisatie en dus ook terwijl u onderweg bent. Neem hierbij de veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften van het betreffende land in acht.


Basisprogrammering

De temperatuursensor van de sauna is verbonden met ingang (ϑc) en de vochtigheidssensor met (Hc).

De uitgang (So) en de fase-uitgangen (L1-3) worden gebruikt om de respectieve uitgangen aan te sluiten. Als de saunakachel slechts één fase nodig heeft, gebruikt u (L1). De ventilator wordt aangesloten op uitgang (Fan).

De fase-uitgangen (L1-3) worden door de regelaar met pulsbreedte gemoduleerd om een analoge waarde te emuleren. Een waarde van 20% betekent bijvoorbeeld dat de uitgangen gedurende 20% van de periode aan zijn en gedurende 80% uit.

De stoomgenerator is aangesloten op de uitgang (Ev) (analoog 0-10V) of op (Evd) (digitaal aan/uit), afhankelijk van het type regeling.


Geen Remanentie

Om veiligheidsredenen heeft de bouwsteen geen remanentie.
Daarom wordt het altijd uitgeschakeld na een herstart van de Miniserver.