Gebruikersbeheer

Toepassing

Met behulp van gebruikers en gebruikersgroepen kunt u de toegang via de visualisering eenvoudig beperken tot bepaalde gebruikersgroepen.

Een voorbeeld hiervan is een eigen gebruikersgroep voor uw kinderen, die dan alleen het licht in hun kamer met hun smartphone kunnen bedienen, maar de sauna niet kunnen inschakelen.

Basisprogrammering

GEBRUIKERS EN GROEPEN AANMAKEN

Klik in de periferieboom op “Gebruiker”. Vervolgens kunt u gebruikers en gebruikersgroepen in het tabblad “Gebruiker” invoegen.

GEBRUIKERS TOEWIJZEN

Wanneer u een gebruiker en een gebruikersgroep heeft aangemaakt, kunt u de gebruiker toewijzen aan een gewenste gebruikersgroep. Selecteer daartoe de gewenste gebruiker om naar de eigenschappen te gaan. In de eigenschappen kunt u een vinkje plaatsen bij de gebruikersgroepen waartoe de gebruiker moet behoren. In ons geval werd de gebruiker Maxi alleen toegewezen aan de gebruikersgroep Kinderen. Een gebruiker kan ook tot meerdere gebruikersgroepen behoren.

WACHTWOORD INSTELLEN

In de eigenschappen van de gebruikers kunt u het wachtwoord definiëren en hem het serienummer van zijn iButton toewijzen als die beschikbaar is.

SCHAKELTIJDEN INSTELLEN

Als u een toegangsoplossing door middel van iButton heeft gerealiseerd, kunt u in de eigenschappen van de gebruikersgroepen aan de hand van schakeltijden instellen wanneer de respectievelijke gebruikersgroep toegang moet hebben. Meer gedetailleerde informatie vindt u bij de “Machtigingscomponent”.

Wanneer u een afzonderlijke gebruikersgroep voor uw kinderen aanmaakt, mag u uw eigen gebruiker niet vergeten, anders hebben alleen uw kinderen toegang tot de verschillende objecten.

In de gebruikersgroep “Alle” zijn alle aangemaakte gebruikers automatisch opgeslagen.
Nu kunt u aan alle objecten in de eigenschappen een gebruikersgroep toewijzen voor de lokale en voor de externe toegang.

PAGINA’S TOEWIJZEN AAN EEN GEBRUIKERSGROEP

Voor een eenvoudige en snelle programmering kunt u ook volledige pagina’s toewijzen aan een bepaalde gebruikersgroep. De achteraf ingevoegde objecten nemen automatisch de eigenschappen van de pagina over.