NOT

Toepassing

Deze component vormt een logische NOT-koppeling, m.a.w. de genegeerde (omgekeerde) waarde van ingang (I) wordt naar de uitgang (Q) gestuurd.

Basisprogrammering

VOORBEELD

Logische NOT-koppeling aan de hand van een waarheidstabel

WAARHEIDSTABEL

Ingang (I)
Uitgang (Q)
0 1
1 0

 

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
I digitale ingang Ingang die moet worden genegeerd. 0/1

 

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Q digitale uitgang Voert de logische negatie van ingang (I) uit. 0/1