NOT

Toepassing

Deze component vormt een logische NOT-koppeling, m.a.w. de genegeerde (omgekeerde) waarde van ingang (I) wordt naar de uitgang (Q) gestuurd.

Basisprogrammering

VOORBEELD

Logische NOT-koppeling aan de hand van een waarheidstabel

WAARHEIDSTABEL

Ingang (I)
Uitgang (Q)
01
10

 

Ingangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
Idigitale ingangIngang die moet worden genegeerd.0/1

 

Uitgangen

NaamBeschrijvingVerklaringWaardebereikEenheid
Qdigitale uitgangVoert de logische negatie van ingang (I) uit.0/1