Inschakelvertraging

Toepassing

Deze component realiseert een inschakelvertraging.

Basisprogrammering

inschakelvertraging config

Na een stijgende flank op ingang Tr wordt de tijdmeting van de component gestart en wordt uitgang Q pas na het verstrijken van vertragingstijd T ingeschakeld. Bij stijgende flank moet bij inschakelvertraging het signaal zolang als parameter T aanwezig zijn, anders wordt Q niet geschakeld. Bij een dalende flank wordt uitgang Q weer uitgeschakeld.

De tijdmeting begint opnieuw met elke stijgende flank.

Als ingang R wordt geactiveerd, wordt de tijdmeting teruggesteld en wordt uitgang Q gedeactiveerd. Pas na een bijkomende stijgende flank op ingang Tr wordt de tijdmeting opnieuw gestart.

De component kan remanent worden ingesteld wanneer de ingang met een batterijsymbool wordt geactiveerd.

 

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Tr Trigger De inschakelvertraging wordt gestart met elk puls die langer duurt dan parameter T. 0/1
R R Stelt de timer terug. 0/1

 

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Remanentie Remanentie-ingang Activeert de remanentie van deze component. 0/1
T Vertragingstijd Definieert de tijd van de inschakelvertraging. Uitgang Q wordt alleen actief wanneer Tr gedurende minstens deze tijd actief blijft. s

 

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Q digitale uitgang Digitale uitgang van de timer. 0/1