Miniserver herstart met een oude firmware versie

Het is mogelijk dat de Miniserver bij het herstarten de huidige Miniserver-firmwareversie overslaat en een oudere firmwareversie laadt . De oorzaak kan een mogelijke datafout of een leesfout op de SD-kaart zijn bij het opstarten van de miniserver.
Het is een beveiligingsmechanisme dat de Miniserver toestaat zijn taken op te starten en uit te voeren ondanks een beschadigd beeld.
Uw Miniserver zal u in dit geval per e-mail en een systeemstatusbericht op de hoogte stellen .
Om compatibiliteitsredenen is mogelijk ook een ouder Miniserver-document geladen!

Mogelijke oplossingen:

  • Start de miniserver opnieuw. De miniserver probeert opnieuw de huidige firmware te laden.
  • Voer een  firmware-update van de Miniserver uit. Een firmware-update genereert een nieuw beeld op de SD-kaart van de Miniserver.
  • Formatteer een nieuwe SD-kaart en vervang deze in de Miniserver.