Trappenhuis Schakelaar

Toepassing

De programmabouwsteen Trappenhuis schakelaar is geschikt voor de verlichting van trappen en trappenhuizen.

Basisprogrammering

trappenhuisschakelaar functieblok

Door een puls op ingang Tr wordt uitgang Q gedurende de gedefinieerde tijd (parameter TH in seconden) geactiveerd.

Voor de uitgang weer wordt gedeactiveerd, wordt een voorafgaande uitschakelwaarschuwing gegeven (kort in-/uitschakelen), zodat men niet plots in het donker staat (de duur wordt bepaald met parameter TW). De duur van de waarschuwing (duur van het uitschakelen) wordt gedefinieerd met parameter WT.
Door een puls op ingang O wordt uitgang Q permanent AAN geschakeld of door een puls op ingang R weer op 0 gezet.

Als ingang Dis wordt geactiveerd, worden de ingangen Tr, R en O geblokkeerd.

Ingangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Tr Trigger Met elke puls wordt uitgang (Q) voor de gedefinieerde tijd (TH) geactiveerd. Als er een nieuwe puls op deze ingang aankomt, wordt de uitschakelvertraging opnieuw gestart. 0/1
R R Zet de uitgang weer op 0. 0/1
O Duur AAN Zet uitgang (Q) permanent op 1. 0/1
Dis Disable Blokkeert alle ingangen. De tijdfunctie en de bediening via de visualisering blijven werken. 0/1

 

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Remanentie Remanentie-ingang Activeert de remanentie van deze component. 0/1
TH Duur AAN Met deze parameter wordt de tijd bepaald gedurende dewelke Q bij een puls op Tr geactiveerd blijft. s
TW Tijdstip voorafgaande uitschakelwaarschuwing Bepaalt hoelang voor de uitschakeling van Q een voorafgaande waarschuwing moet worden gegeven (kort in-/uitschakelen). s
WT Duur voorafgaande uitschakelwaarschuwing Met deze parameter wordt de duur van de voorafgaande uitschakelwaarschuwing bepaald. s

 

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Q digitale uitgang Wordt na een puls op ingang (Tr) gedurende een bepaalde tijd (TH) op 1 gezet. 0/1

 

Programmeervoorbeeld

programma voorbeeld

Als een van beide knoppen wordt bediend, activeert de lamp gedurende 180 seconden (parameter TH). 15 seconden voor het uitschakelen van de lamp wordt de voorafgaande uitschakelwaarschuwing geactiveerd, die 0,5 seconden duurt.