DALI Extension

De DALI Extension maakt de integratie van lichttechnologie met DALI interface mogelijk.

Met één DALI Extension kunnen maximaal 64 DALI-apparaten in maximaal 16 groepen worden aangestuurd.

DALI 2 wordt momenteel niet ondersteund.

Datasheet DALI Extension

Inhoudsopgave


Inbedrijfname

De DALI Extension wordt in een geschikte verdeler op DIN-rail geïnstalleerd.

Sluit de stroomvoorziening, de Link datalijnen naar de Miniserver en de DALI-lijnen aan.

Voor de DALI-bus is een lineaire, stervormige of boomvormige topologie toegestaan. Een ringvormige topologie mag niet worden gebruikt.

De maximale kabellengte van de DALI-bus is 300 m met 1,5 mm² geleiders.
Bij gebruik van de maximale kabellengte is het niet raadzaam om DALI in combinatie met de netkabel te installeren.
De maximale spanningsval mag niet hoger zijn dan 2V.

De DALI Extension is voorzien van een voeding voor de DALI-bus. Bij gebruik van een externe voeding is het absoluut noodzakelijk dat de juiste polariteit van de buslijnen in acht wordt genomen. Ook de voeding van de DALI-bus moet in de eigenschappen van de DALI Extension in Loxone Config worden gedeactiveerd.

Na het inschakelen van de stroomvoorziening start de Extension, de status-LED knippert na korte tijd oranje als de verbinding met de Miniserver correct is.

Volg dan de koppelprocedure


DALI-apparaten koppelen

Om naar DALI apparaten te zoeken, klikt u eerst op de DALI Extension in Loxone Config en activeert u vervolgens DALI apparaten opvragen.

Voor een nieuwe installatie moet het selectievakje "Nieuwe installatie" worden geactiveerd, waardoor alle DALI-apparaten tijdens het zoeken opnieuw worden geadresseerd.

Als de DALI Extension wordt toegevoegd aan een bestaande DALI-installatie, is een normale zoekactie voldoende om alle DALI-apparaten en hun instellingen te vinden.
Als een DALI-apparaat wordt toegevoegd aan een bestaande installatie, is een normale zoekactie ook voldoende. Beschikbare adressen worden toegewezen aan de nieuwe apparaten. Om mogelijke adresconflicten te voorkomen, mogen de nieuw toegevoegde apparaten nog geen toegewezen adres hebben.

Het wordt aanbevolen om alle DALI-apparaten van stroom te voorzien tijdens het koppelen, anders kunnen er conflicten ontstaan.

Start het zoeken met "Start zoeken" en alle aangesloten DALI-apparaten die nog geen deel uitmaken van het programma worden opgesomd:

Als het zoeken is voltooid en u selecteert hier een apparaat, zal het zich identificeren, doordat alle uitgangen van het apparaat beginnen te pulseren. Zo kunt u de apparaten correct toewijzen en benoemen.

Selecteer het gewenste apparaat, wijs een naam, ruimte en installatieplaats toe en voeg het toe aan de programmering met de toets +.

In het rechter venster staan alle apparaten die momenteel deel uitmaken van het programma. U kunt ze weergeven door te klikken op de knop Show my DALI devices. U kunt ook een bestaand apparaat vervangen door een nieuw apparaat van hetzelfde type dat bij het zoeken is gevonden. Dit is handig wanneer een apparaat moet worden vervangen of wanneer apparaten worden toegevoegd aan een vooraf geconfigureerd programma. Selecteer het apparaat dat moet worden toegevoegd en het apparaat dat moet worden vervangen. Door op de knop met de pijl naar rechts te klikken, wordt het oude apparaat in het programma vervangen door het nieuwe.

Om de wijzigingen toe te passen, slaat u het programma op in de Miniserver.

Daarna zijn de toegevoegde apparaten klaar voor gebruik, de respectievelijke functies zijn beschikbaar in de randapparatuur van Loxone Config.


Adresconflict

Als een adresconflict wordt gedetecteerd, bv. als twee of meer apparaten hetzelfde adres hebben, kan de functie "Adresconflict oplossen" worden gebruikt:

De betrokken apparaten krijgen een nieuw adres toegewezen. Als apparaten al gekoppeld waren, kunnen ze opnieuw worden toegevoegd en de oude apparaten worden vervangen. Selecteer daartoe het nieuw geadresseerde apparaat en het te vervangen apparaat en klik op de knop met de pijl naar rechts.

U kunt ook een zoekopdracht starten met "Nieuwe installatie", waarbij alle apparaatadressen worden gewist en opnieuw toegewezen.


DALI-groepen aanmaken

Als meerdere DALI-armaturen tegelijkertijd moeten worden aangestuurd, is een DALI-groep aan te bevelen.
Dit heeft als voordeel dat de programmering duidelijker is en er geen tijdvertraging is bij het dimmen van de armaturen. Bovendien kunnen centrale functies gemakkelijker worden geïmplementeerd.

Bij het aanleren van de DALI-apparaten worden bestaande groepstoewijzing geladen en aangemaakt in Loxone Config.

Om een nieuwe groep te creëren, moeten de afzonderlijke DALI-apparaten al zijn aangeleerd.

In de eigenschappen van een groep kunnen de gewenste aangeleerde apparaten worden geselecteerd en zo aan de groep worden toegewezen.

Daarna kan de Groep Actor in de programmering worden gebruikt.


Diagnose bij DALI-apparaten

Met de functie "Alles activeren" worden alle aangesloten DALI-lampen op volle lichtsterkte gezet, zodat de bedrading kan worden gecontroleerd.

Met de optie Toon Diagnose-ingangen kan per DALI-apparaat één foutingang worden weergegeven, die actief is in geval van storingen.

Mogelijke fouten zijn: geen lamp geplaatst of een defecte lamp in het DALI-apparaat.

De DALI Monitor biedt een analyse van de communicatie tussen de DALI Extension en de apparaten. Maak eerst verbinding met de Miniserver, klik op de DALI Extension en vervolgens op DALI Monitor.

Het venster van de DALI-monitor toont de naam van het apparaat, de verzonden waarden en de DALI-commando's.

Deze zijn gedefinieerd in de IEC 62386-102 norm, waarvan hieronder een uittreksel wordt gegeven:

Commando Omschrijving
DIRECT_ARC_POWER Dimwaarde wordt verzonden (0-255)
CMD_QUERY_X Een dataset wordt opgevraagd bij de DALI-dimmer
SEARCH_ADDR_H
SEARCH_ADDR_M
SEARCH_ADDR_L
Dit stelt het huidige zoekadres in
COMPARE Probeert de dimmer zijn eigen willekeurige nummer te vergelijken met het huidige zoekadres
WITHDRAW Gevonden dimmer wordt afgetrokken van de zoekopdracht
PROG_SHORT_ADR Het DALI-korte adres wordt opgeslagen in de dimmer
VERIFY_SHORT_ADR Het DALI-korte adres van de dimmer wordt gecontroleerd
TERMINATE Het zoekproces wordt beëindigd

Ondersteunde DALI-apparaattypes

Apparaattype Omschrijving
0 TL-lampen
1 Noodverlichting
2 Ontladingslampen
3 Laagspanningshalogeenlampen
4 Voedingsspanningsregelaar voor gloeilampen
5 Digitale omvormer voor gelijkspanning
6 LED-module
7 Schakelactoren, relais
8 Kleur/kleur temperatuurregeling, Afstembaar wit
Max. 4 kanalen / RGBW

Diagnose ingangen

Korte beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Dali Extension Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaardwaarde
Serienummer Specificeert het serienummer van het apparaat.
Voor extensies: Voer 'Auto' in om automatisch een Extensie met onbekend serienummer te koppelen.
Dit kan alleen worden gebruikt als er slechts één Extensie van hetzelfde type is.
Sla op in de Miniserver, om de Extension te koppelen.
Daarna moet het programma worden geladen vanuit de Miniserver om het werkelijke serienummer van de Extension in het programma over te brengen.
-
Voorziening bus Levering van de Dali-bus via intern (ingeschakeld) of extern (uitgeschakeld) -
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien volgens de geldende voorschriften.

Dit apparaat moet worden gemonteerd op een DIN-rail in een elektrische verdeelkast om bescherming tegen contact met water en stof te waarborgen.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt als onderdeel van veiligheidskritische systemen.


Documenten

Datasheet DALI Extension