Dali Extension

De DALI Extension maakt de integratie van lichttechnologie met DALI interface mogelijk.

Datasheet DALI Extension

Inhoudsopgave


Inbedrijfname

De DALI Extension wordt in een geschikte verdeler op DIN-rail geïnstalleerd.

Sluit de stroomvoorziening, de Link datalijnen naar de Miniserver en de DALI-lijnen aan.

Voor de DALI-bus is een lineaire, stervormige of boomvormige topologie toegestaan. Een ringvormige topologie mag niet worden gebruikt.

De maximale kabellengte van de DALI-bus is 300 m met 1,5 mm² geleiders.
Bij gebruik van de maximale kabellengte is het niet raadzaam om DALI in combinatie met de netkabel te installeren.
De maximale spanningsval mag niet hoger zijn dan 2V.

De DALI Extension is voorzien van een voeding voor de DALI-bus. Bij gebruik van een externe voeding is het absoluut noodzakelijk dat de juiste polariteit van de buslijnen in acht wordt genomen. Ook de voeding van de DALI-bus moet in de eigenschappen van de DALI Extension in Loxone Config worden gedeactiveerd.

Na het inschakelen van de stroomvoorziening start de Extension, de status-LED knippert na korte tijd oranje als de verbinding met de Miniserver correct is.

Volg daarna de koppelprocedure


DALI-apparaten toevoegen

Voor een nieuwe installatie moet er gezocht worden met de optie Complete nieuwe installatie zodat er een adres wordt toegewezen aan de DALI-apparaten.

Om te zoeken naar DALI-apparaten in Loxone Config, klikt u eerst op de DALI Extension en vervolgens op Dali apparaten opvragen.

De gevonden DALI-apparaten staan in de zoekresultaten onderaan het Loxone Config-venster:

Markeer nu een apparaat, voer een naam in, selecteer de ruimte en klik vervolgens op Apparaat creëren.

Voor het overnemen slaat u het programma achteraf op in de Miniserver.

Daarna zijn de toegevoegde apparaten klaar voor gebruik en beschikbaar in Loxone Config.


Adressering en opties

De extra opties worden meestal gebruikt bij een nieuwe installatie of bij adresconflicten.

Optie Omschrijving
Lading fabrieksinstelling Alle DALI-apparaten worden tijdens het zoeken gereset naar de fabrieksinstellingen
Compleet nieuwe installatie Alle DALI-apparaten worden tijdens het zoeken opnieuw geaddresseerd, de adressen worden gewist en opnieuw toegewezen
Visuele bevestiging DALI-apparaten lichten op wanneer ze worden gevonden

Als de DALI Extension in een reeds bestaande DALI-installatie is geïnstalleerd, is een normale zoekactie voldoende om alle DALI-apparaten en hun instellingen over te dragen.

Als een DALI-apparaat aan een installatie wordt toegevoegd, is een normale zoekactie ook voldoende om de nieuw toegevoegde DALI-apparaten te vinden. De nieuwe apparaten krijgen gratis adressen toegewezen,
mits de nieuw toegevoegde apparaten nog geen adres hebben, anders ontstaan er adresconflicten.

Als een Adresconflict wordt gedetecteerd, bijvoorbeeld als twee of meer apparaten hetzelfde adres hebben, kan de functie "Adresconflict oplossen" worden gebruikt:

De getroffen apparaten worden opnieuw geadresseerd. Als er al apparaten zijn aangeleerd, kunnen deze via "Vervang apparaat" worden ingevoegd.

Als alternatief kunt u ook een zoekopdracht starten met "Compleet nieuwe installatie", waarbij alle apparaten worden verwijderd en de adressen opnieuw toegewezen worden.


DALI-groepen aanmaken

Als meerdere DALI-armaturen tegelijkertijd moeten worden aangestuurd, is een DALI-groep aan te bevelen.
Dit heeft als voordeel dat de programmering duidelijker is en er geen tijdvertraging is bij het dimmen van de armaturen. Bovendien kunnen centrale functies gemakkelijker worden geïmplementeerd.

Bij het aanleren van de DALI-apparaten worden bestaande groepstoewijzing geladen en aangemaakt in Loxone Config.

Om een nieuwe groep te creëren, moeten de afzonderlijke DALI-apparaten al zijn aangeleerd.

In de eigenschappen van een groep kunnen de gewenste aangeleerde apparaten worden geselecteerd en zo aan de groep worden toegewezen.

Daarna kan de Groep Actor in de programmering worden gebruikt.


Diagnose bij DALI-apparaten

Met de optie Toon Diagnose-ingangen kan per DALI-apparaat één foutingang worden weergegeven, die actief is in geval van storingen.

Mogelijke fouten zijn: geen lamp geplaatst of een defecte lamp in het DALI-apparaat.

De DALI-monitor maakt een analyse van de communicatie tussen de DALI Extension en de DALI-apparaten mogelijk. Om dit te doen, maakt u verbinding met de Miniserver, klikt u eerst op de DALI Extension en vervolgens op de knop Dali Monitor.

Het venster van de DALI-monitor toont de naam van het apparaat, de verzonden waarden en de DALI-commando's.

Deze zijn gedefinieerd in de IEC 62386-102 norm, waarvan hieronder een uittreksel wordt gegeven:

Commando Omschrijving
DIRECT_ARC_POWER Dimwaarde wordt verzonden (0-255)
CMD_QUERY_X Een dataset wordt opgevraagd bij de DALI-dimmer
SEARCH_ADDR_H
SEARCH_ADDR_M
SEARCH_ADDR_L
Dit stelt het huidige zoekadres in
COMPARE Probeert de dimmer zijn eigen willekeurige nummer te vergelijken met het huidige zoekadres
WITHDRAW Gevonden dimmer wordt afgetrokken van de zoekopdracht
PROG_SHORT_ADR Het DALI-korte adres wordt opgeslagen in de dimmer
VERIFY_SHORT_ADR Het DALI-korte adres van de dimmer wordt gecontroleerd
TERMINATE Het zoekproces wordt beëindigd

Ondersteunde DALI-apparaattypes

Apparaattype Omschrijving
0 TL-lampen
1 Noodverlichting
2 Ontladingslampen
3 Laagspanningshalogeenlampen
4 Voedingsspanningsregelaar voor gloeilampen
5 Digitale omvormer voor gelijkspanning
6 LED-module
7 Schakelactoren, relais
8 Kleur/kleurtemperatuurregeling, Tunable White

Diagnose ingangen

Korte beschrijving Eenheid Waardebereik
Online status Dali Extension Digitaal 0/1
Eigenschappen

Korte beschrijving Beschrijving Standaard waarde
Serienummer Hier wordt de serienummer van het apparaat weergegeven.
Voor een Extension: 'Auto' mag enkel gebruikt worden als er maar 1 Extension van dit type aanwezig is.
-
Voorziening bus Levering van de Dali-bus via intern (ingeschakeld) of extern (uitgeschakeld) -
Onlinestatus bewaken Indien aangevinkt dan wordt je via de systeem status op de hoogte gesteld via de Loxone App of Mailer, als het apparaat niet langer beschikbaar of offline is. -
Veiligheidsinstructies

De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de geldendevoorschriften.

De installatie vereist inbouw in een geschikte behuizing om bescherming tegen contact, water en vuil te garanderen.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor veiligheidskritische toepassingen.


Documenten

Datasheet DALI Extension