Expertmodus

BASISFUNCTIE

Met de expertmodus kunnen objecteigenschappen direct via de app en dus zonder Config-verbinding worden gewijzigd.
Omdat in de expertmodus eigenschappen van componenten kunnen worden gewijzigd, is de expertmodus alleen toegankelijk voor gebruikers met administratorrechten.

GEBRUIK VAN DE EXPERTMODUS

Om de expertmodus te activeren moet u administrator rechten hebben. Wanneer u bent ingelogd met een gebruiker die deze rechten heeft ziet u op verschillende pagina’s het symbool van een tandwiel staan, rechts bovenaan.

Expertenmodus

Wanneer je hierop drukt wordt er -bij eerste maal gebruik, gevraagd om het administrator wachtwoord in te geven. Indien juist zal je een venster met extra opties te zien krijgen.
expertenmodus

 

Bij de extra opties kan u de eigenschappen van bepaalde componenten wijzigen. U kunt:

 

  • Benaming/beschrijving
  • Visualisering
  • Standaardwaarden parameters
    veranderen.

Het is zeer eenvoudig om, zonder verbinding met Loxone Config, de naam van objecten te wijzigen of parameterwaarden te veranderen.