Bouwsteensjablonen

Een bouwsteensjabloon maakt het mogelijk de parameters en instellingen van een bouwsteen op te slaan in een sjabloon.

Daartoe wordt eerst een bouwsteen gecreëerd met zijn parameters en instellingen. Op basis daarvan wordt een bouwsteensjabloon gemaakt.

Daarna kan het sjabloon bij alle verdere bouwstenen van dit type worden geselecteerd, waarna de bouwstenen de waarden van het sjabloon overnemen.

De bouwsteensjablonen zijn alleen beschikbaar vanaf Loxone Config 12.0. Ze kunnen al in de beta-versie worden getest.

INHOUD:
Sjabloon aanmaken
Sjabloon toewijzen
Sjablonen beheren
Bouwsteen resetten

Sjabloon maken

In het volgende voorbeeld maken we een sjabloon van een lichtsturingsbouwsteen.

Eerst stellen we de parameters in zoals we die nodig hebben voor onze toepassing.
We kunnen ook de instellingen van de bouwsteen definiëren, zoals lichtkringen, lichtstemmingen en automatiseringen.

Als we klaar zijn, klikken we op Nieuwe sjabloon aanmaken in de eigenschappen van de bouwsteen:

In het volgende venster wijzen wij een naam toe en of kiezen we of wij de parameters, de instellingen of beide in het sjabloon willen overbrengen:

We klikken op Aanmaken, waarna het sjabloon wordt aangemaakt.

Sjabloon toewijzen

Nu voegen we nog meer lichtsturingsbouwstenen toe waaraan we de parameters en instellingen uit het gemaakte sjabloon willen toekennen.
We selecteren een bouwsteen en kiezen het eerder gemaakte sjabloon uit het uitklapveld in de eigenschappen van het bouwsteensjabloon:

Dan heeft de bouwsteen de waarden van het sjabloon overgenomen.
Op dezelfde manier kunnen we het sjabloon toewijzen aan andere bouwstenen.

Sjablonen beheren

Als we op een bouwsteen klikken, kunnen we ook de sjablonen beheren in de eigenschappen:

In het volgende venster kunnen sjablonen worden hernoemd en verwijderd, of kunnen de toegewezen bouwstenen worden teruggezet op het standaardsjabloon:

Door op Bouwstenen toewijzen te klikken, kunnen we sjablonen aan meerdere bouwstenen tegelijk toewijzen:

Als we de instellingen wijzigen van een bouwsteen waaraan al een sjabloon is toegewezen, kunnen we de wijzigingen toepassen op het toegewezen sjabloon.
Om dit te doen, klik op Update sjabloon in de bouwsteeneigenschappen:

Als we in plaats daarvan op Herstel sjabloon klikken, wordt de bouwsteen teruggezet naar de waarden van het toegewezen sjabloon.

 

Bouwsteen resetten via ingang

Ondersteunde bouwstenen hebben een RtD ingang waarmee het apparaat kan worden teruggezet op zijn sjabloon als de instellingen door de gebruiker zijn gewijzigd:

Toepassingsvoorbeeld hotelkamer: als gasten de lichtsturing of temperatuurregeling naar hun voorkeur hebben ingesteld, kan het apparaat via de RtD ingang worden teruggezet op de standaardwaarden volgens het sjabloon, voordat de volgende gasten hun intrek nemen.

De volgende bouwstenen ondersteunen het resetten via de RtD ingang:
Lichtsturing
Intelligente ruimteregeling
Audio Player
Ruimteventilatiesturing
Wekker
Schakelklok